عضویت

فیلم های آموزشی دوبله شده پزشک آموز

بزرگترین مجموعه فیلم های دوبله شده از بهترین و معتبرترین سایت های آموزش علوم پزشکی دنیا

نمونه ای از آموزش های لکچریو

پکیج آموزش کودکان 1

131,000 تومان
02:11ساعت

پکیج آموزش پاتولوژی تنفس

199,000 تومان
03:19ساعت

پکیج آموزش کودکان 2

347,000 تومان
05:47ساعت

پکیج آموزش دستگاه گوارش1

100,000 تومان
01:40ساعت

پکیج آموزش جراحی عمومی

175,000 تومان
02:55ساعت

پکیج آموزش زایمان

195,000 تومان
03:15ساعت
1

پکیج آموزش زنان

184,000 تومان
03:04ساعت

فیلم های دوبله شده لکچریو

اختلالات غدد فوق کلیوی

12,000 تومان
00:12ساعت

دیابت ملیتوس بخش 2

38,000 تومان
00:38ساعت

آموزش آسیب شناسی زنان

24,000 تومان
00:24ساعت

آموزش بیماری انسدادی ریه

100,000 تومان
01:40ساعت

برای مشاهده بیش از 2000 فیلم های لکچریو کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های اسموزیس

فیلم های دوبله شده اسموزیس

ساختار و عملکرد سلول

18,000 تومان
00:11ساعت

دارو های حاوی پلاتین

16,000 تومان
00:07ساعت

بیماری دریچه سه گوش

13,000 تومان
00:08ساعت

سندرم تخمدان پلی کیستیک

13,000 تومان
00:08ساعت

تروما و ضربه مغزی

14,000 تومان
00:07ساعت
2

مبحث کوله سیستیت

10,000 تومان
00:04ساعت

انقباض زودرس دهلیزی

15,000 تومان
00:10ساعت

برای مشاهده بیش از 2000 فیلم های اسموزیس کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های کنهاب

فیلم های دوبله شده کنهاب

ناحیه گردنی

25,000 تومان
00:24ساعت
1

فک پایینی

20,000 تومان
00:21ساعت
1

عملکرد عضله ی اداکتور برویس

11,000 تومان
00:07ساعت
1

ساختار عصبی عروق دستی

15,000 تومان
00:17ساعت

استخوان اتموئید

18,000 تومان
00:20ساعت
2

برای مشاهده بیش از 2000 فیلم های کنهاب کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های آرماندو

فیلم های دوبله شده آرماندو

آناتومی گوش میانی

12,000 تومان
00:07ساعت

HIV

رایگان
00:15ساعت

متیلاسیون DNA و سرطان

رایگان
00:05ساعت

مقدمه اپی ژنتیک

رایگان
00:04ساعت

کره چشم و پلک

13,000 تومان
00:08ساعت

آناتومی مینیسک و مفصل زانو

14,000 تومان
00:10ساعت
1

برای مشاهده بیش از 2000 فیلم های آرماندو کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های آکلند

نمونه ای از آموزش های آکلند

فیلم های دوبله شده آکلند

ریه ها و مری

20,000 تومان

مرور بر آناتومی قلب

رایگان
00:02ساعت

بطن

5,000 تومان
00:02ساعت
1

معرفی عروق کرونر

4,000 تومان
00:03ساعت
1

دهلیز

6,000 تومان
00:04ساعت

معرفی قلب

6,000 تومان
00:04ساعت

برای مشاهده بیش از 2000 فیلم های آکلند کلیک نمایید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com