۰
دقیقه آموزشهای ضبط شده
۰
تعداد آموزش ها
Asset 2
۰
تعداد کاربران

آموزش های مهارتی رایگان

جدیدترین های پرستاری و پزشکی

تشخیص عمق کاهش سطح هوشیاری

۱۶,۰۰۰ تومان
۰۰:۰۸ساعت
۲

شاخص Four Score در سنجش سطح هوشیاری

۱۰,۰۰۰ تومان
۰۰:۰۵ساعت
۲

طرز کار با پمپ های JMs و انفوزیون

۱۸,۰۰۰ تومان
۰۰:۰۹ساعت
۲

محبوب ترین های پرستاری و پزشکی

تشخیص عمق کاهش سطح هوشیاری

۱۶,۰۰۰ تومان
۰۰:۰۸ساعت
۲

شاخص Four Score در سنجش سطح هوشیاری

۱۰,۰۰۰ تومان
۰۰:۰۵ساعت
۲

طرز کار با پمپ های JMs و انفوزیون

۱۸,۰۰۰ تومان
۰۰:۰۹ساعت
۲

آزمایشگاه بهداشت

عوامل شیمیایی

۵۲,۵۰۰ تومان
۰۰:۳۵ساعت
۳

روشنایی

۱۹,۵۰۰ تومان
۰۰:۱۳ساعت
۲

تهویه صنعتی

۱۸,۰۰۰ تومان
۰۰:۱۲ساعت
۲

تنش های حرارتی

۲۵,۵۰۰ تومان
۰۰:۱۷ساعت
۲

پرتو

۳۳,۰۰۰ تومان
۰۰:۲۲ساعت
۲

آموزه های علمی رایگان

جدیدترین آموزه های علمی

محبوب ترین ها آموزه های علمی

همکاری باما

آخرین مطالب اینستاگرام

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com