عضویت

پزشک آموز پلتفرم آموزش آنلاین در حوزه علوم پزشکی

علوم پایه پزشکی

پیش کارورزی

زبان انگلیسی

دستیاری

صلاحیت پرستاری

بورد و ارتقا

صلاحیت بالینی

فوق تخصصی

استخدامی

علوم پایه پزشکی چیست؟

دانشجویان پزشکی پس از گذراندن ۵ ترم از دوره تحصیل پزشکی باید در آزمونی به نام علوم پایه شرکت نمایند. دانشجوبانی که در نیمسال اول پذیرفته شده اند در آزمون دوره اسفندماه شرکت میکنند و دانشجویانی که نیمسال دوم پذیرفته شده باشند در آزمون شهریور ماه شرکت میکنند شرایط شرکت در آزمون علوم پایه به این صورت است که دانشجویان باید معدل کل ۱۲ را در دروس علوم پایه کسب کرده باشند و درصورتیکه یکی از دروس عمومی دوران علوم پایه رو پاس نکرده باشند میتوانند بصورت مشروط در این آزمون شرکت نمایند.لازم به ذکر است دانشجویانی که دوره پزشکی را در خارج از کشور سپری نموده اند برای تکمیل دوره پزشکی عمومی خود لازم است در آزمون علوم پایه شرکت کنند.برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

هر سال دوبار برگزار می گردد.

_ معافیت از طرح برای نفر اول آزمون علوم پایه

_ دانشجویانی که نمره برتر در آزمون علوم پایه کسب نمایند برای انتخاب لاین ها و ترتیب بخش های دوران فیزیوپات و استیجری امکان انتخاب دارند

شامل ۲۰۰ سوال است که ۱۵۰ سوال توسط قطب های هر منطقه طراحی می شود و تعداد ۵۰ سوال به صورت کشوری و مشترک است.

۷۰ درصد از نمره ۵ درصد نفرات برتر آزمون بعنوان نمره حدنصاب تعیین می شود.

به بقیه صفحه هامون هم سر بزنین!

دسته بندی آزمون ها

Asset 103

انگل شناسی

Asset 78

بیوشیمی

Asset 112

قارچ شناسی

Asset 98

ویروس شناسی

Asset 108

باکتری شناسی

Asset 104

زبان تخصصی

Asset 100

علوم تشریح

Asset 105

معارف اسلامی

Asset 90

فیزیولوژی

Asset 99

اپیدمیولوژی

همکاری باما

آخرین مطالب اینستاگرام

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com