متن سربرگ خود را وارد کنید.

  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات تحصیلی (آخرین وضعیت تحصیلی)
  • شرایط مالی و همکاری
  • میزان تقاضای مالی شما برای موقعیت شغلی متناسب با توانایی های شما به میزان منطبق بر ساعت های اعلام شده در قانون کار (۴۴ ساعت در هفته)، به صورت ماهانه چقدر می باشد؟
  • توجه: لطفا در کادر عدد مورد نظر خود را وارد نمایید و از نوشتن عبارت های غیر عددی «مثلا بصورت توافقی، بسته به شرایط همکاری و ...» خود داری نمایید. مواردی که این بخش را به صورت عددی نداشته باشند، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

به عنوان مدرس ثبت نام کنید