آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف

اطلاعیه مهم

نحوه قیمت گذاری محصول

مدرسین/مدرس این اثر هیچ گونه مبلغی بابت حق التدریس این محتوا دریافت نکرده و کلیه هزینه های مربوط به حق التدریس به حساب موسسات خیریه طرف قرارداد و بورسیه تحصیلی دانشجویان نیازمند اختصاص می یابد. بخشی از قیمت فعلی، به منظور تامین هزینه های نشر و پشتیبانی سالیانه این محصول در سایت پزشک آموز تعیین گردیده است.

آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف

سوءمصرف ماده (به انگلیسی: Substance abuse) به استفاده افراطی و اعتیادگونه از داروها ، سایکواکتیوها و مواد مخدر به صورتی که در آن مصرف‌کننده ماده را به مقدار یا روشی که برای خودش یا دیگران مضر است مصرف می‌کند، گفته می‌شود. تعاریف متفاوتی برای سوء مصرف مواد مخدر در بهداشت عمومی، پزشکی و زمینه‌های عدالت و کیفری استفاده می‌شود. در برخی مواقع وقتی که فرد تحت تأثیر مواد مخدر است جرائم یا رفتارهای ضد اجتماعی از او سر می‌زند و امکان دارد که برای او تغییرات شخصیتی بلند مدت هم رخ دهد.

دوره آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • دانشجویان پزشکی
  • دانشجویان علوم پایه

معرفی دورهنمایش رایگان

آنالیز دارو های سوء مصرف - بخش1

21دقیقه

آنالیز دارو های سوء مصرف - بخش2

17دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مرتبط

قیمت دوره

19,000 تومان

آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف دکتر فاطمه شکی

مقدمه
۷ پیشگیری از سوءمصرف مواد در سالن های آرایشی بانوان

مقدمه

سوء مصرف مواد
و داروهایکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی و معضلات
جوامع معاصر است. کمتر جامعه ای را می توان یافت که از
سوء مصرف مواد و الکل
رها باشد و آن را در صدر مشکلات خود آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف ندهد. سوء مصرف مواد و الکل و سایر مواد

مشکلات و آسیب های اجتماعی دیگری چون دزدی، طلاق، خشونت غیر قانونی، باع

های خانگی، از دست دادن شغل و بی کاری، شیوع ایدز و هپاتیت و ….
می گردد.
کشور مانیز از این بلای اجتماعی و مادر آسیب های اجتماعی در امان نیست. باید
توجه داشت که هر فرد سوء مصرف آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف مواد،اطرافیانی چون همسر، فرزند،والدینیو
همکاراندارند که آنان نیز به علت مشکل اعتیاد وی درگیر مشکلات و معضلات
دیگری می شوند، بنابرایناعتیاد و سوء مصرف مواد، معضلاتی هستند که نه تنها به
خانه بلکه بهجامعهنیز مربوط می شوند. سوء مصرف مواد و الکل، تأثیر بسیار عظیمی
بر اقتصاد خُرد و کلان هر مملکتی می گذارد.

مساله مواد وسوءمصرفداروها،تاریخچه ای طولانی آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف  دارد. مدواد اعدم از مدواد مخددر و
محرک مکررا ً به عنوان شفابخش، مسکن، شادی آور و نیز مقددس مدورد اسدتفاده قدرار
گرفته است.بر اساس لوحهایگلیباستانی،سابقه آشنایی بشر با خشخاش بده حددود
هفت هزار سال قبل بازمی گردد.شواهدی نیز دال براستفاده غذایی و دارویدی از اندواع
مواد مخدر در چین و هند و کشورهای دیگر در چند هزار سال پیشوجود دارد.

به شهادت تاریخ،پایه گذاری و رواج دهنده مواد مخدر درایران عوامل انگلستان بودندکه
در عصر صفویه شیوه کشت خشخاش و استفاده از تریاک را رواج دادند به نحوی که ابتدا

مقدمه
۸ پیشگیری از سوءمصرف مواد در آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف سالن های آرایشی بانوان

به دربارصفویه راه یافته و بعد از آلوده کردن شاهان و شاهزادگان و آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف درباریدان صدفوی و
… به درون مردم سرایت کرده است. به آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف کده گسدترش تریداک بده قددری آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف وسدیع و
سریع بود که بعد از گذشت زمانی کوتاههمه آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف و درون قهوخانه هدا بده صدورت
رسمی به عنوان تفنن استعمال میشد.

تعریف امروز ازتولیدکنندگان موادبه عنوان اهداکنندگان اعتیداد و نیسدتی بدا تعریدف
دیروز متفاوت است. مخدرهای امروزی لزوما آن بستههای کوچک کثیف که مخفیانه رد
و بدل میشددند، نیسدت و فروشدندگانش نیدز در انهدان عمدوم شداید بده عندوان یدک
قاچاقچی تعبیر نشوند.محصولات اعتیادآورافدرادی بدا رداهری موجده و امروزی توسد
فریبنده و در مکانهایی لوکس و گرانقیمت با وعدههایی وسوسهکننده در قالب کدرم و
پودرهای بدنسازی، عطر و ادکلن، آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف شکلات و آدامس و... ارایه میشود
.
شادابی و جوانسازی پوست، لاغری، از بین بردن بوی بدد دهدان و صددها ادعدای دروغدین
دیگر که البته برای مخاطب بسیار جذاب است، ارمغدان ندامیمونایدن پدیددهامدروزی
است که در نهایت جز«اعتیاد»، این بلای خانمانسوز ثمر دیگری ندارد.

مقدمه
۷ پیشگیری از سوءمصرف مواد در سالن های آرایشی بانوان

مقدمه

سوء مصرف مواد
و داروهایکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی و معضلات
جوامع معاصر است. کمتر جامعه ای را می توان یافت که از
سوء مصرف مواد و الکل
رها باشد و آن را در صدر مشکلات خود قرار ندهد. سوء مصرف مواد و الکل و سایر مواد

مشکلات و آسیب های اجتماعی دیگری چون دزدی، طلاق، خشونت غیر قانونی، باع

های خانگی، از دست دادن شغل و بی کاری، شیوع ایدز و هپاتیت و ….
می گردد.
کشور مانیز از این بلای اجتماعی و مادر آسیب های اجتماعی در امان نیست. باید
توجه داشت که هر فرد سوء مصرف کننده مواد،اطرافیانی چون همسر، فرزند،والدینیو
همکاراندارند که آنان نیز به علت آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف مشکل اعتیاد وی درگیر مشکلات و معضلات
دیگری می شوند، بنابرایناعتیاد و سوء مصرف مواد، معضلاتی هستند که نه تنها به
خانه بلکه بهجامعهنیز مربوط آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف می شوند. سوء مصرف مواد و الکل، تأثیر بسیار عظیمی
بر اقتصاد خُرد و کلان هر مملکتی می گذارد.

مساله مواد وسوءمصرفداروها،تاریخچه ای طولانی دارد. مدواد اعدم از مدواد مخددر و
محرک مکررا ً به عنوان شفابخش، مسکن، شادی آور و نیز مقددس مدورد اسدتفاده قدرار
گرفته است.بر اساس لوحهایگلیباستانی،سابقه آشنایی بشر با خشخاش بده حددود
هفت هزار سال قبل بازمی گردد.شواهدی نیز دال براستفاده غذایی و دارویدی از اندواع
مواد مخدر در چین و هند و کشورهای دیگر در چند هزار سال پیشوجود دارد.

به شهادت تاریخ،پایه گذاری و رواج دهنده مواد مخدر درایران عوامل انگلستان بودندکه
در عصر صفویه شیوه کشت خشخاش آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف و استفاده از تریاک را رواج دادند به نحوی که ابتدا

مقدمه
۸ پیشگیری از سوءمصرف مواد در سالن های آرایشی بانوان

به دربارصفویه راه یافته و بعد از آلوده آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف شاهان و شاهزادگان و درباریدان صدفوی و
… به درون مردم سرایت کرده است. به نحوی کده گسدترش تریداک بده قددری وسدیع و
سریع بود که بعد از گذشت زمانی کوتاههمه گیرشده و درون قهوخانه هدا بده صدورت
رسمی به عنوان تفنن استعمال میشد.

تعریف امروز ازتولیدکنندگان موادبه عنوان اهداکنندگان اعتیداد و نیسدتی بدا تعریدف
دیروز متفاوت است. مخدرهای امروزی لزوما آن بستههای کوچک کثیف که مخفیانه رد
و بدل میشددند، نیسدت و فروشدندگانش نیدز در انهدان عمدوم شداید بده عندوان یدک
قاچاقچی تعبیر نشوند.محصولات اعتیادآورافدرادی بدا رداهری موجده و امروزی توسد
فریبنده و در مکانهایی لوکس و گرانقیمت با وعدههایی وسوسهکننده در قالب کدرم وشود،باآنبهعنوان
یک
نقیصهاخلاقىبرخوردشدوبرایمقابلهباآنبهجاىاقداماتپیشگیرانه،
راهکارهای
تنبیهیاتخانگردید.امروزهباپیشرفتعلم،دیدگاههاودرکمااز
سوء
مصرفمواددگرگونشدهاستویافتههاىجدیدمرتببامغزانساندرک
آنها
راازمسئلهسوءمصرفموادتغییردادهوماراقادربهپاسخدهىصحیحبه
مشکل
کردهاست.
حاصل
ایننگاهعلمی،تلقیسوءمصرفموادبه آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف عنوانیکبیمارىاستکههممغز
و
همرفتارراتحتتاثیرقرارمىدهد.مابسیارىازعواملزیستىومحیطى
زمینه
سازرایافتهایمودرابتدایراهجستجوىتفاوتهاىژنتیکىمرتببابروزو
پیشرفت
اینبیمارىهستیم.
دانشمندان
ازایندانشبرایطراحىمداخلاتپیشگیرانهودرمانىموثربهمنظوربه
حداقل
رسانیدنآثارمخربسوءمصرفموادبرافراد،خانوادههاواجتماعاستفاده
مى
کنند.علیرغماینپیشرفتها،بسیارىازمردمهنوزنمىدانندچگونهافرادبه
مواد
معتادمىشوندوچگونهمواد،مغزانسانراتحتتاثیرقرارمىدهد.هدفما
در این بخش،
فراهمآوردناطلاعاتعلمىو صحیحدرموردبیماریسوءمصرفمواد،
تعریف اعتیاد و تغییر نگرش شما نسبت به بیماری اعتیاد است.
موسسهملىسوء

بخشاول: کلیات
۲۱ پیشگیری از سوءمصرف مواد در سالن های آرایشی بانوان
مصرف
مواد(NIDA)براینباوراستکهافزایشدرکافرادازاصولاولیهاعتیاد،
آنها
راقادرخواهدساختتادرزندگیخود
پودرهای بدنسازی، عطر و ادکلن، آموزش آنالیز دارو های سوء مصرف و آدامس و... ارایه میشود
.
شادابی و جوانسازی پوست، لاغری، از بین بردن بوی بدد دهدان و صددها ادعدای دروغدین
دیگر که البته برای مخاطب بسیار جذاب است، ارمغدان ندامیمونایدن پدیددهامدروزی
است که در نهایت جز«اعتیاد»، این بلای خانمانسوز ثمر دیگری ندارد.

امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
مدت دوره: 00:38ساعتتعداد بازدید: 210
نوع فایل

ویدئو

قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

دکتر فاطمه شکی

دانشیار سم شناسی و داروشناسی
طرح مهر ماندگار
قیمت دوره

19,000 تومان