پزشک آموز کامل ترین پلتفرم آموزش آنلاین علوم پزشکی در کشور

محبوب ترین آزمون ها

با آزمون های پزشک آموز

آسان و ارزان خودتو محک بزن!

کارشناسی ارشد۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون علوم پایه پزشکی

Actual TOEFL Tests

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

TOEFL iBT-11th

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

toefl word

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

barron’s essential words for the toefl

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

دانلود کتاب Toefl Reading Flash

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

نمونه سوالات علوم پایه پزشکی

علوم پایه پزشکی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های علوم پایه پزشکی

علوم پایه پزشکی۵

۱۰,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون علوم پایه دندانپزشکی

Mindset for IELTS Level-3

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

Mindset for IELTS Level-2

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

Mindset For IELTS Level-1

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

MINDSET For IELTS Foundation

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

ielts training-14

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

Cambridge IELTS traning-15

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

نمونه سوالات علوم پایه دندانپزشکی

علوم پایه دندانپزشکی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های علوم پایه دندانپزشکی

علوم پایه دندانپزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پیش کارورزی چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

نمونه سوالات پیش کارورزی

پیش کارورزی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های پیش کارورزی

پیش کارورزی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دستیاری چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون دستیاری

Actual TOEFL Tests

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

TOEFL iBT-11th

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

toefl word

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

barron’s essential words for the toefl

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

دانلود کتاب Toefl Reading Flash

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

نمونه سوالات دستیاری

دستیاری۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های دستیاری

دستیاری۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دستیاری۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه بورد و ارتقا چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون بورد و ارتقا

Cambridge for TOEFL

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

test of english

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

delta’s key toefl

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

delta’s key

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

TOEFL iBT-15th

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

دانلود کتاب Toefl Reading Flash

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

نمونه سوالات بورد و ارتقا

بورد و ارتقا۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های بورد و ارتقا

بورد و ارتقا۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۲

۱۰,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۱

۱۰,۰۰۰ تومان

علوم پایه فوق تخصصی چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون فوق تخصصی

نمونه سوالات فوق تخصصی

فوق تخصصی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های فوق تخصصی

فوق تخصصی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۴

۱۰,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۳

۱۰,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۱

۱۰,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون کارشناسی ارشد

Cambridge IELTS-1

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

Cambridge Guide To IELTS

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

Logman COMPLETE COURSE

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

Actual TOEFL Tests

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

TOEFL iBT-11th

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

نمونه سوالات کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۱

۱۰,۰۰۰ تومان

علوم پایه دکتری چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون دکتری

Actual TOEFL Tests

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

TOEFL iBT-11th

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

toefl word

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

barron’s essential words for the toefl

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

دانلود کتاب Toefl Reading Flash

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

نمونه سوالات دکتری

دکتری۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های دکتری

دکتری۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دکتری۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه زبان انگلیسی چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

نمونه سوالات زبان انگلیسی

آزمون های زبان انگلیسی

TOLIMO1

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۵۵

TOEFL1

۱,۰۰۰ تومان ۲۰۰ تومان
۵۵

IELTS1

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
۵۵

MSRT4

۱,۰۰۰ تومان ۸۰۰ تومان
۵۵

MSRT3

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۵۵

MSRT2

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

MSRT1

۱,۰۰۰ تومان ۴۰۰ تومان

MHLE5

۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان
۵۵

MHLE4

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان
۵۵

MHLE3

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
۵۵

MHLE2

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
۵۵

MHLE1

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۵۵

EPT4

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۵۵

EPT3

۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان

EPT2

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

EPT1

۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه صلاحیت پرستاری چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون صلاحیت پرستاری

Actual TOEFL Tests

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

TOEFL iBT-11th

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

toefl word

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

barron’s essential words for the toefl

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

دانلود کتاب Toefl Reading Flash

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

نمونه سوالات صلاحیت پرستاری

علوم پایه دندانپزشکی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های صلاحیت پرستاری

علوم پایه دندانپزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه صلاحیت بالینی چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون صلاحیت بالینی

Actual TOEFL Tests

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

TOEFL iBT-11th

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

toefl word

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

barron’s essential words for the toefl

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

دانلود کتاب Toefl Reading Flash

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

نمونه سوالات صلاحیت بالینی

علوم پایه دندانپزشکی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های صلاحیت بالینی

علوم پایه دندانپزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه استخدامی چیست؟

این کلمه مخفف Ministry of Health Language Examination است که برای سنجش سطح زبان و مهارت زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پزشکی داخل کشور برگزار می شود.یعنی اگر قصد شرکت در مقطع دکترای تخصصی پزشکی را دارید، بایستی خود را برای شرکت در این آزمون و کسب حداقل نمره اعلامی آماده کنید.در ادامه با این آزمون بیشتر آشنا شوید.

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

۸۵ دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

۱۹/۰۱/۱۴۰۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

20/03/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

14/05/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

22/07/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

11/09/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

28/11/1400

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

در سال۹۹     ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

حدود ۶ بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

منابع آزمون صلاحیت بالینی

Actual TOEFL Tests

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

TOEFL iBT-11th

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

toefl word

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

barron’s essential words for the toefl

۱,۰۰۰ تومان
۵۵

دانلود کتاب Toefl Reading Flash

۶۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵

نمونه سوالات استخدامی

علوم پایه دندانپزشکی۵

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۲

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های استخدامی

علوم پایه دندانپزشکی۴

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۳

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه دندانپزشکی۱

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دسته بندی آزمون ها

خدمات آزمون آنلاین پزشک آموز

ساختار منعطف و قابل تطبیق

مدارس، مراکز و موسسه های آموزشی، دانشگاه های دولتی و غیـردولتـی و خصوصـی، ادارات، سازمـان هـا و ارگـان ها می تواننـد بـدون صـرف وقـت و هزینـه بسیار، آزمون های خود را توسط سامانه ابری آزمون ۳۶۰ مدیریت کنند.

مدیریت کلیه مراحل آزمون

آزمون ۳۶۰ به شما کمک می کند تا یک آزمون را تعریف کنید شرکت کنندگان آن را ثبت کنید، پاسخنامه کدینگ خورده و برچسب صندلـی و کارت ورود به جلسـه آزمون را برای آنها تولید و چاپ کنید.

تصحیح خودکار پاسخنامه

پس از انجـام آزمـون، پاسخنامه ها را توسط دستگاه اسکنـر بخوانیـد و آزمـون را تصحیح کنیـد و کارنامه هر داوطلب را چاپ کنید.

بانک سوال

سئوالات آزمون را با امکانات پیشرفته ای نظیر پیوست عکس فیلم،صدا، فرمول نویس و جـدول به تفکیک درس و موضوع ثبت کنید و دفترچه آزمون را چاپ کنید.