فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید فیلم های مهارتی رشته های پرستاری ، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و مامایی از سایت آموزشی پزشک آموز اولین رسانه دیجیتال آموزشی در حوزه علوم پزشکی ...

فیلم های مهارتی پزشک آموز، پزشکی، پرستاری مامایی، داوسازی،دندانپزشکی،پیراپزشکی،بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید

فیلم های مهارتی، پزشکی، پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی | بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های مهارتی حوزه علوم پزشکی

0 +
دقیقه آموزش علوم پزشکی
0 +
عنوان آموزشی
0 +
تعداد فراگیر

آموزش رگ گیری و وصل کردن سرم

19,000 تومان
00:16ساعت
98

آموزش سرم تراپی

18,000 تومان
00:15ساعت
43

آموزش رگ گیری

12,000 تومان
00:10ساعت
15

تزریق زیر جلدی

رایگان
00:03ساعت
1

آموزش تزریق زیرجلدی SC

10,000 تومان
00:04ساعت
4

معاینه پروستات

10,000 تومان
00:08ساعت
6

علل سونداژ

13,000 تومان
00:10ساعت
6

روش سوندگذاری

11,000 تومان
00:07ساعت
13

سوپراپوبیک (سوند سوپراپوبیک)

10,000 تومان
00:04ساعت
6

نکاتی در رابطه با بگ ادراری

11,000 تومان
00:09ساعت
5

آناتومی اندام فوقانی

18,000 تومان
00:15ساعت
2

آناتومی سیستم شنوایی

20,000 تومان
00:18ساعت

آناتومی عضلات صورت

11,000 تومان
00:06ساعت
10

آناتومی سیستم بینایی

26,000 تومان
00:24ساعت

آناتومی عضلات اندام تحتانی

10,000 تومان
00:04ساعت
3

استخوان های سر و گردن

28,000 تومان
00:25ساعت
4

استخوان اسفنوئید

18,000 تومان
00:15ساعت
4

آناتومی دست

18,000 تومان
00:16ساعت
7
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com