فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید فیلم های مهارتی رشته های پرستاری ، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و مامایی از سایت آموزشی پزشک آموز اولین رسانه دیجیتال آموزشی در حوزه علوم پزشکی ...

فیلم های مهارتی پزشک آموز، پزشکی، پرستاری مامایی، داوسازی،دندانپزشکی،پیراپزشکی،بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید

فیلم های مهارتی، پزشکی، پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی | بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های مهارتی حوزه علوم پزشکی

0 +
دقیقه آموزش علوم پزشکی
0 +
عنوان آموزشی
0 +
تعداد فراگیر

نکاتی در رابطه با بگ ادراری

11,000 تومان
00:09ساعت
3

علل سونداژ

13,000 تومان
00:10ساعت
3

روش سوندگذاری

11,000 تومان
00:07ساعت
11

معاینه پروستات

10,000 تومان
00:08ساعت
4

آموزش گچ گیری

10,000 تومان
00:06ساعت
2

معاینه مفاصل

28,000 تومان
00:26ساعت
2

معاینه دیسک ستون فقرات

12,000 تومان
00:09ساعت
1

معاینه سر و گردن

29,000 تومان
00:26ساعت
1

معاینه اندام تحتانی

11,000 تومان
00:07ساعت

آناتومی مهره های ستون فقرات

29,000 تومان
00:25ساعت
3

استخوان اسفنوئید

18,000 تومان
00:15ساعت
2

آناتومی ادراری تناسلی

20,000 تومان
00:18ساعت
2

آناتومی عضلات اندام تحتانی

10,000 تومان
00:04ساعت
2

استخوان تمپورال

رایگان
00:02ساعت

آناتومی عضلات صورت

11,000 تومان
00:06ساعت
7

آناتومی اندام فوقانی

18,000 تومان
00:15ساعت
1

آناتومی سیستم شنوایی

20,000 تومان
00:18ساعت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com