فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید فیلم های مهارتی رشته های پرستاری ، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و مامایی از سایت آموزشی پزشک آموز اولین رسانه دیجیتال آموزشی در حوزه علوم پزشکی ...

فیلم های مهارتی پزشک آموز، پزشکی، پرستاری مامایی، داوسازی،دندانپزشکی،پیراپزشکی،بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید

فیلم های مهارتی، پزشکی، پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی | بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های مهارتی حوزه علوم پزشکی

0 +
دقیقه آموزش علوم پزشکی
0 +
عنوان آموزشی
0 +
تعداد فراگیر

پرتو

11,000 تومان
00:22ساعت
25

تهویه صنعتی

19,000 تومان 15,000 تومان
00:12ساعت
36

ارگونومی

19,000 تومان 14,000 تومان
5
00:12ساعت
57

ایمنی و حفاظت فردی

23,000 تومان
00:23ساعت
81

تنش های حرارتی

23,000 تومان 18,000 تومان
00:19ساعت
45

عوامل شیمیایی

37,000 تومان
00:35ساعت
14

عوامل فیزیکی (صدا و ارتعاش)

22,000 تومان
00:22ساعت
31

روشنایی

15,000 تومان
00:13ساعت
44

استخوان تمپورال

رایگان
00:02ساعت

آناتومی عضلات اندام تحتانی

10,000 تومان
00:04ساعت
2

استخوان اسفنوئید

18,000 تومان
00:15ساعت
2

آناتومی ادراری تناسلی

20,000 تومان
00:18ساعت
2

آناتومی اندام فوقانی

18,000 تومان
00:15ساعت

آناتومی عضلات صورت

11,000 تومان
00:06ساعت
4

آناتومی عضلات سر و گردن

12,000 تومان
00:06ساعت

آناتومی سیستم بینایی

26,000 تومان
00:24ساعت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com