عضویت

فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید فیلم های مهارتی رشته های پرستاری ، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و مامایی از سایت آموزشی پزشک آموز اولین رسانه دیجیتال آموزشی در حوزه علوم پزشکی ...

فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید

فیلم های مهارتی حوزه علوم پزشکی

فیلم های مهارتی پزشک آموز، پزشکی، پرستاری مامایی، داوسازی،دندانپزشکی،پیراپزشکی،بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های مهارتی، پزشکی، پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی | بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های آموزشی مهارتی پزشک آموز

بـزرگتریـن مجموعـه فیـلم های آموزشـی مهارتـی در حوزه علـوم پزشکـی

0 +
دقیقه آموزش علوم پزشکی
0 +
عنوان آموزشی
0 +
تعداد فراگیر

ایمنی و حفاظت فردی

23,000 تومان
00:23ساعت
81

تنش های حرارتی

23,000 تومان 18,000 تومان
00:19ساعت
45

ارگونومی

19,000 تومان 14,000 تومان
5
00:12ساعت
57

روشنایی

15,000 تومان
00:13ساعت
44

تهویه صنعتی

19,000 تومان 15,000 تومان
00:12ساعت
36

پرتو

11,000 تومان
00:22ساعت
25

عوامل شیمیایی

37,000 تومان
00:35ساعت
14

عوامل فیزیکی (صدا و ارتعاش)

22,000 تومان
00:22ساعت
31

علل سونداژ

13,000 تومان
00:10ساعت
1

روش سوندگذاری

11,000 تومان
00:07ساعت
2

آموزش سوند گذاری ( ویژه آقایان )

25,000 تومان 19,000 تومان
00:16ساعت
21

معاینه پروستات

10,000 تومان
00:08ساعت
2

معاینه شکم

12,000 تومان
00:09ساعت
1

نصب لوله معده ( NGT )

10,000 تومان
00:07ساعت

معاینه سر و گردن

10,000 تومان
00:05ساعت
4

آموزش نحوه لوله گذاری داخل معده

38,000 تومان 30,000 تومان
00:27ساعت
50

لمس ریه

10,000 تومان
00:05ساعت

معاینات فیزیکی داخلی

16,000 تومان
00:14ساعت
2

خارج کردن NGT

8,000 تومان
00:04ساعت
2

آناتومی عضلات اندام تحتانی

10,000 تومان
00:04ساعت
2

آناتومی سیستم شنوایی

20,000 تومان
00:18ساعت

استخوان اسفنوئید

18,000 تومان
00:15ساعت

آناتومی عملی سر و گردن

10,000 تومان
00:05ساعت

آناتومی عضلات صورت

11,000 تومان
00:06ساعت
3

استخوان های سر و گردن

28,000 تومان
00:25ساعت

آناتومی اندام فوقانی

18,000 تومان
00:15ساعت

تو بامن باش، تموم کم و کسرش با من !

پزشک آموز به منظور بالابردن سطح رضایتمندی فراگیران محترم، از طریق این ماژول سعی برفراهم سازی آموزش های مورد نیاز با بالاترین کیفیت نموده است. لذا خواهشمند است با ثبت پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مارا در این راه یاری فرمایید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com