فیلم های آموزشی دوبله شده پزشک آموز

بزرگترین مجموعه فیلم های دوبله شده از بهترین و معتبرترین سایت های آموزش علوم پزشکی دنیا

نمونه ای از آموزش های لکچریو

پکیج آموزش زنان

184,000 تومان
03:04ساعت

پکیج آموزش کودکان 2

347,000 تومان
05:47ساعت

پکیج آموزش دستگاه گوارش2

136,000 تومان
02:16ساعت

پکیج آموزش زایمان

195,000 تومان
03:15ساعت
1

پکیج آموزش آناتومی شکم1

147,000 تومان
02:27ساعت

پکیج آموزش جراحی عمومی

175,000 تومان
02:55ساعت

پکیج آموزش دستگاه گوارش1

100,000 تومان
01:40ساعت

پکیج آموزش آناتومی شکم 2

141,000 تومان
02:21ساعت

پکیج آموزش پاتولوژی بینایی

141,000 تومان
02:21ساعت

پکیج آموزش پاتولوژی تنفس

199,000 تومان
03:19ساعت

پکیج آموزش کودکان 1

131,000 تومان
02:11ساعت

فیلم های دوبله شده لکچریو

آموزش روده کوچک

22,000 تومان
00:22ساعت

آموزش پانکراس و طحال

14,000 تومان
00:14ساعت

آموزش جراحی عمومی بخش 3

56,000 تومان
00:56ساعت

آموزش آناتومی ساق پا

26,000 تومان
00:26ساعت
1

دیابت ملیتوس بخش 2

38,000 تومان
00:38ساعت

آموزش یائسگی

54,000 تومان
00:54ساعت

برای مشاهده فیلم های بیشتر لکچریو کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های اسموزیس

فیلم های دوبله شده اسموزیس

سندرم زولینگر الیسون

12,000 تومان
00:07ساعت

هایپرکلسمی

15,000 تومان
00:10ساعت
1

هموکروماتوز

15,000 تومان
00:10ساعت

بیماری دریچه سه گوش

13,000 تومان
00:08ساعت

سیستم مکمل

15,000 تومان
00:10ساعت

خون آنمی آپلاستیک

12,000 تومان
00:06ساعت

تکامل جنینی بند ناف

13,000 تومان
00:08ساعت

برای مشاهده فیلم های بیشتر اسموزیس کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های کنهاب

فیلم های دوبله شده کنهاب

شبکه گردنی

رایگان
00:11ساعت

ماهیچه های تنار

14,000 تومان
00:11ساعت

نمای خلفی و خارجی جمجمه

30,000 تومان
00:25ساعت
1

عضلات اسکالن

13,000 تومان
00:12ساعت

استخوان اسفنوئید

20,000 تومان
00:33ساعت
1

غدد بزاقی اصلی

20,000 تومان
00:32ساعت
1

اعصاب حفره بینی

20,000 تومان
00:22ساعت

فک پایینی

20,000 تومان
00:21ساعت
1

برای مشاهده فیلم های بیشتر کنهاب کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های آرماندو

فیلم های دوبله شده آرماندو

آناتومی مینیسک و مفصل زانو

14,000 تومان
00:10ساعت
1

آناتومی چشم

16,000 تومان
00:11ساعت

آناتومی گوش میانی

12,000 تومان
00:07ساعت

متیلاسیون DNA و سرطان

رایگان
00:05ساعت

آرتریت سپتیک

رایگان
00:04ساعت

برای مشاهده فیلم های بیشتر آرماندو کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های آکلند

نمونه ای از آموزش های آکلند

فیلم های دوبله شده آکلند

دهلیز

6,000 تومان
00:04ساعت

بطن

5,000 تومان
00:02ساعت
1

معرفی عروق کرونر

4,000 تومان
00:03ساعت
1

معرفی قلب

6,000 تومان
00:04ساعت

مرور بر آناتومی قلب

رایگان
00:02ساعت

ریه ها و مری

20,000 تومان

بطن چپ

6,000 تومان
00:03ساعت

برای مشاهده فیلم های بیشتر آکلند کلیک نمایید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com