عضویت

0 +
دقیقه آموزش علوم پزشکی
0 +
عنوان آموزشی
0 +
تعداد فراگیر

پکیج های آموزشی

پکیج های آموزشی

پکیج آناتومی

پکیج تنفس

پکیج غدد و هورمون

پکیج آناتومی گردن

پکیج حفره بینی

پکیج جنین شناسی

پکیج کلیه و مجاری ادراری

پکیج آناتومی جمجمه

پکیج تولیدمثل

پکیج سیستم عصبی

پکیج گوارش

پکیج سلولی

پکیج قلب و عروق1

پکیج ایمنی شناسی2

پکیج فارماکولوژی1

پکیج آناتومی اندام تحتانی

183,000 تومان 159,000 تومان
02:55ساعت
2

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده سیستم عصبی

171,000 تومان 78,000 تومان
03:09ساعت
1

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده تنفس

91,000 تومان 54,000 تومان
01:39ساعت
3

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده سلول

142,000 تومان 56,000 تومان
02:46ساعت
2

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده آناتومی

49,000 تومان 38,000 تومان
01:17ساعت
1

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده جنین شناسی

97,000 تومان 46,000 تومان
01:29ساعت
6

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده گوارش

178,000 تومان 99,000 تومان
02:32ساعت
2

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده غدد و هورمون

171,000 تومان 93,000 تومان
03:20ساعت
1

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده تولیدمثل

88,000 تومان 49,000 تومان
01:03ساعت
1

مرور بر آناتومی قلب

رایگان
00:02ساعت

معرفی قلب

6,000 تومان
00:04ساعت

بطن

5,000 تومان
00:02ساعت
1

استخوان اسفنوئید

20,000 تومان
00:33ساعت
1

نمای تحتانی قاعده جمجمه

19,000 تومان
00:29ساعت
1

استخوان اتموئید

18,000 تومان
00:20ساعت
2

استخوان گیجگاهی

19,000 تومان
00:18ساعت
1

شریان ماگزیلاری

رایگان
00:13ساعت

اعصاب سطحی صورت و پوست سر

20,000 تومان
00:19ساعت
2

غدد بزاقی اصلی

20,000 تومان
00:32ساعت
1

عضلات حالات صورت

18,000 تومان
00:17ساعت
2

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده سلول

142,000 تومان 56,000 تومان
02:46ساعت
2

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده آناتومی

49,000 تومان 38,000 تومان
01:17ساعت
1

پکیج فیلم های آموزشی دوبله شده جنین شناسی

97,000 تومان 46,000 تومان
01:29ساعت
6

ناحیه گردنی

25,000 تومان
00:24ساعت
1

عضلات اسکالن

13,000 تومان
00:12ساعت

عضله اینفراهایوئید

15,000 تومان
00:09ساعت

عضلات مختلف بخش قدامی گردن

25,000 تومان
00:33ساعت
1

قسمت خلفی عضلات ساعد

28,000 تومان
00:31ساعت
1

شعاع و اولنا

18,000 تومان
00:23ساعت

عضلات رادیال ساعد

10,000 تومان
00:08ساعت

اکستنسورهای سطحی ساعد

10,000 تومان
00:08ساعت

ماهیچه های بازو و شانه

13,000 تومان
00:24ساعت
1

ماهیچه های روتاتورکاف

10,000 تومان
00:13ساعت
1

ماهیچه های شانه

17,000 تومان
00:24ساعت
1

استخوان بازو و کتف

35,000 تومان
00:33ساعت
1

تهویه

12,000 تومان
00:07ساعت

گاز کربن دی اکسید در خون

10,000 تومان
00:05ساعت

ناحیه های جریان خون ریوی

10,000 تومان
00:05ساعت

جویدن و بلعیدن

14,000 تومان
00:09ساعت

گاستروشیز

8,000 تومان
00:03ساعت
1

حس سیری

11,000 تومان
00:06ساعت
1

کورتیزول

12,000 تومان
00:07ساعت

غدد – مبحث فئوکروموسیتوما

11,000 تومان
00:06ساعت

سندرم کوشینگ

16,000 تومان
00:11ساعت

هایپرپاراتیروئیدیسم

16,000 تومان
00:11ساعت
2

هایپرکلسمی

15,000 تومان
00:10ساعت
1

هورمون ضد ادراری

13,000 تومان
00:08ساعت

هیپوفسفاتمی

13,000 تومان
00:08ساعت
1

آلبینیسم

رایگان
00:07ساعت

پسوریازیس

رایگان
00:10ساعت

داروهای ضد پلاکت

19,000 تومان
00:13ساعت

داروهای ضد مایت و شپش

14,000 تومان
00:09ساعت
1

ملین و کاتارتیک

14,000 تومان
00:09ساعت
1

حساسیت پنومونیت

13,000 تومان
00:08ساعت

کلاس مولکول ها MHC

13,000 تومان
00:08ساعت

حساسیت نوع ۱

15,000 تومان
00:10ساعت

سندرم عدم حساسیت به آندروژن

13,000 تومان
00:08ساعت
1

تو بامن باش، تموم کم و کسرش با من !

پزشک آموز به منظور بالابردن سطح رضایتمندی فراگیران محترم، از طریق این ماژول سعی برفراهم سازی آموزش های مورد نیاز با بالاترین کیفیت نموده است. لذا خواهشمند است با ثبت پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مارا در این راه یاری فرمایید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com