فیلم های آموزشی دوبله شده پزشک آموز

بزرگترین مجموعه فیلم های دوبله شده از بهترین و معتبرترین سایت های آموزش علوم پزشکی دنیا

نمونه ای از آموزش های لکچریو

آموزش پکیج آناتومی قفسه سینه

127,000 تومان
02:07ساعت
1

پکیج آموزش زنان

184,000 تومان
03:04ساعت
1

پکیج آموزش جراحی عمومی

175,000 تومان
02:55ساعت
1

پکیج آموزش کودکان 2

347,000 تومان
05:47ساعت

پکیج آموزش آناتومی شکم1

147,000 تومان
02:27ساعت
1

پکیج آموزش زایمان

195,000 تومان
03:15ساعت
2

پکیج آموزش دستگاه گوارش2

136,000 تومان
02:16ساعت

پکیج آموزش پاتولوژی بینایی

141,000 تومان
02:21ساعت
1

پکیج آموزش آناتومی شکم 2

141,000 تومان
02:21ساعت
1

پکیج آموزش دستگاه گوارش1

100,000 تومان
01:40ساعت

پکیج آموزش پاتولوژی تنفس

199,000 تومان
03:19ساعت

پکیج آموزش کودکان 1

131,000 تومان
02:11ساعت

فیلم های دوبله شده لکچریو

برای مشاهده فیلم های بیشتر لکچریو کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های اسموزیس

فیلم های دوبله شده اسموزیس

اسکلت سلول

15,000 تومان
00:10ساعت

لوله پیچیده دور

15,000 تومان
00:10ساعت

ساختار و عملکرد سلول

18,000 تومان
00:11ساعت

از بین رفتن جفت

10,000 تومان
00:05ساعت

گسستگی آئورت

9,000 تومان
00:04ساعت
1

برای مشاهده فیلم های بیشتر اسموزیس کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های کنهاب

فیلم های دوبله شده کنهاب

ماهیچه های تنار

14,000 تومان
00:11ساعت
1

ماهیچه های روتاتورکاف

10,000 تومان
00:13ساعت
2

شبکه گردنی

رایگان
00:11ساعت

ماهیچه های بازو و شانه

13,000 تومان
00:24ساعت
2

عضلات رادیال ساعد

10,000 تومان
00:08ساعت
1

مفصل هیپ

13,000 تومان
00:10ساعت
2

عضلات مختلف بخش قدامی گردن

25,000 تومان
00:33ساعت
3

دیواره میانی حفره بینی

رایگان
00:12ساعت

برای مشاهده فیلم های بیشتر کنهاب کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های آرماندو

فیلم های دوبله شده آرماندو

متیلاسیون DNA و سرطان

رایگان
00:05ساعت

مقدمه اپی ژنتیک

رایگان
00:04ساعت

آناتومی گوش میانی

12,000 تومان
00:07ساعت

کره چشم و پلک

13,000 تومان
00:08ساعت

آناتومی اعصاب مغزی

14,000 تومان
00:08ساعت
2

HIV

رایگان
00:15ساعت

برای مشاهده فیلم های بیشتر آرماندو کلیک نمایید.

نمونه ای از آموزش های آکلند

نمونه ای از آموزش های آکلند

فیلم های دوبله شده آکلند

معرفی قلب

6,000 تومان
00:04ساعت

مروری بر ویژگی های خارجی قلب

3,000 تومان
00:02ساعت
3

معرفی عروق کرونر

4,000 تومان
00:03ساعت
1

ریه ها و مری

20,000 تومان

مرور بر آناتومی قلب

رایگان
00:02ساعت

بطن چپ

6,000 تومان
00:03ساعت

بطن

5,000 تومان
00:02ساعت
1

برای مشاهده فیلم های بیشتر آکلند کلیک نمایید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com