طرح مهر ماندگار

مهر ماندگار، پزشک آموز با ایجاد طرح مهر ماندگار ،در راستای کمک به نیازمندان با تعدادی از موسسات خیریه طرف قرارداد می باشد .صاحبان اثر در صورت تمایل به مشارکت در این طرح خداپسندانه وخیرخواهانه می توانند نسبت به اهدا درآمد حاصله از سهم خود به موسسات خیریه اقدام نمایند

پزشک آموز

قال   امام الصادق علیه ‏السلام :
مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و َعَمِلَ بِهِ و َعَلَّمَ لِلّهِ دُعِیَ فی مَلَکُوتِ السَّماواتِ عَظیما فَقیلَ: تَعَلَّمَ لِلّهِ و َعَمِلَ لِلّهِ و َعَلَّمَ لِلّهِ؛

هر کس برای خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد،

در ملکوت آسمانها به بزرگی یاد شود و گویند: برای خدا آموخت و برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد.

پزشک آموز با ایجاد طرح مهر ماندگار ،در راستای کمک به نیازمندان با تعدادی از موسسات خیریه طرف قرارداد می باشد .صاحبان اثر در صورت تمایل به مشارکت در این طرح خداپسندانه وخیرخواهانه می توانند نسبت به اهدا درآمد حاصله از سهم خود به موسسات خیریه اقدام نمایند .
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com