رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود (سیویلیکا).

 

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات نویسنده اول هم پژوهی ژورنال کنفرانس
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۶۹,۸۸۷ ۴۵,۷۳۰ ۴۱,۵۷۸ ۱۱۳ ۱۵۶
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز) پیام نور ۵۷,۲۷۶ ۴۱,۰۹۹ ۳۰,۵۹۷ ۱۱ ۴۱
۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۳۳,۸۷۷ ۲۲,۴۹۷ ۲۹,۶۴۸ ۳۸ ۱۸
۴ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۳۱,۶۳۲ ۲۰,۸۷۵ ۱۹,۷۲۳ ۳۰ ۴۸
۵ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۳۰,۱۲۱ ۲۱,۳۸۵ ۱۴,۵۵۱ ۴۹ ۱۰۰
۶ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۲۳,۱۷۶ ۱۵,۳۶۶ ۱۳,۹۰۶ ۳۶ ۴۶
۷ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۲۲,۵۲۴ ۱۶,۰۷۶ ۱۰,۹۹۶ ۱۳ ۷۴
۸ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۲۱,۶۲۴ ۱۴,۷۸۶ ۱۱,۴۲۶ ۲۷ ۳۷
۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۲۱,۴۳۲ ۱۴,۵۲۱ ۱۰,۷۳۲ ۳ ۶۰
۱۰ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۱۹,۵۲۲ ۱۳,۷۸۸ ۸,۶۳۷ ۲۱ ۴۰
۱۱ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۱۷,۹۸۵ ۱۲,۳۸۵ ۹,۱۶۸ ۳۹ ۳۱
۱۲ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۱۷,۶۱۵ ۱۲,۰۱۳ ۱۰,۴۷۳ ۴۸ ۱۱
۱۳ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۱۷,۱۱۴ ۱۱,۸۴۷ ۷,۸۱۶ ۱۶ ۵۰
۱۴ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۱۶,۳۰۸ ۱۰,۶۱۸ ۸,۴۲۶ ۲۱ ۵۴
۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۱۴,۷۲۹ ۹,۷۷۵ ۹,۸۲۷ ۲۲ ۴
۱۶ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۱۴,۳۵۷ ۹,۵۶۳ ۶,۵۲۰ ۱۱ ۴۰
۱۷ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۱۴,۰۴۲ ۹,۴۷۰ ۶,۹۴۶ ۶ ۱۰۷
۱۸ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۱۳,۹۴۷ ۹,۸۶۵ ۷,۴۸۶ ۱۶ ۲۴
۱۹ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۱۳,۹۱۴ ۱۰,۹۱۰ ۴,۸۷۳ ۲ ۵۰
۲۰ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۱۳,۸۱۱ ۹,۹۲۸ ۶,۷۱۹ ۵ ۱۰
۲۱ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۱۳,۵۰۳ ۹,۹۷۳ ۶,۲۸۵ ۹ ۳۶
۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۱۳,۰۱۲ ۱۰,۱۰۷ ۵,۷۰۱ ۱۱ ۳۸
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۱۲,۰۴۶ ۸,۸۱۶ ۶,۶۹۳ ۷ ۸
۲۴ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۱۲,۰۱۰ ۸,۰۱۶ ۸,۲۳۴ ۲۰ ۲۲
۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۱۱,۵۷۶ ۸,۹۰۶ ۶,۹۱۹ ۵ ۱۸
۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۱۰,۹۹۶ ۷,۲۹۲ ۷,۷۹۳ ۱۰ ۴
۲۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۱۰,۷۳۱ ۷,۸۳۶ ۵,۲۰۶ ۱۷ ۴۳
۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۱۰,۷۲۲ ۸,۰۵۶ ۵,۹۴۵ ۱۰ ۳۹
۲۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۱۰,۶۹۲ ۷,۲۶۳ ۵,۴۲۵ ۶ ۲۱
۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۱۰,۲۹۴ ۷,۶۹۰ ۶,۲۷۵ ۵ ۱۷
۳۱ دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه دولتی ۱۰,۰۱۳ ۷,۲۵۲ ۵,۰۵۵ ۲ ۱۹
۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۹,۸۴۸ ۷,۵۰۰ ۵,۴۳۳ ۶ ۲۹
۳۳ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۹,۸۰۳ ۶,۹۳۶ ۴,۷۱۲ ۸ ۱۱
۳۴ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۹,۷۷۶ ۷,۱۱۷ ۵,۲۹۹ ۱۳ ۱۹
۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۹,۷۳۷ ۶,۸۵۷ ۵,۱۰۷ ۸ ۱۹
۳۶ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۹,۰۹۷ ۶,۷۲۶ ۴,۵۲۵ ۴ ۲۲
۳۷ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۹,۰۸۲ ۶,۸۹۲ ۴,۴۰۹ ۱۱ ۱۸
۳۸ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۸,۸۸۴ ۵,۹۵۴ ۵,۰۲۸ ۵ ۲۶
۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۸,۶۰۸ ۶,۰۳۳ ۶,۰۹۹ ۱۳ ۵
۴۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۸,۴۲۲ ۵,۲۶۶ ۴,۶۰۲ ۱۳ ۱۱
۴۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علوم پزشکی ۸,۳۸۳ ۴,۴۹۳ ۷,۲۹۵ ۳۱ ۵۵
۴۲ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۸,۲۰۶ ۶,۱۸۶ ۳,۶۶۹ ۸ ۳۹
۴۳ دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه دولتی ۸,۰۳۹ ۵,۹۵۵ ۴,۰۰۹ ۹ ۲۰
۴۴ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۷,۵۰۰ ۵,۵۷۷ ۳,۴۲۲ ۴ ۱۶
۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۷,۴۴۹ ۵,۸۸۳ ۴,۲۰۰ ۲ ۲۷
۴۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۷,۴۱۵ ۵,۳۶۷ ۳,۸۲۰ ۲۹ ۳۹
۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۷,۴۰۳ ۴,۹۰۰ ۵,۶۶۹ ۸ ۲
۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشگاه آزاد ۷,۳۸۴ ۵,۶۱۶ ۴,۰۲۹ ۰ ۵
۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۷,۳۵۲ ۵,۶۴۹ ۳,۶۸۳ ۱ ۱۲
۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۷,۰۴۸ ۴,۹۶۷ ۳,۹۳۵ ۶ ۷
۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۷,۰۲۹ ۴,۸۵۷ ۴,۵۰۲ ۸ ۴
۵۲ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۶,۹۴۶ ۴,۹۷۷ ۳,۶۷۱ ۱۰ ۲۱
۵۳ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۶,۸۷۷ ۴,۶۵۸ ۳,۴۷۸ ۵ ۱۳
۵۴ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۶,۷۹۵ ۵,۰۱۴ ۳,۶۳۷ ۲۳ ۱۶
۵۵ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۶,۷۵۲ ۵,۰۹۶ ۳,۳۲۱ ۲ ۱۲
۵۶ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۶,۳۹۰ ۳,۹۴۶ ۴,۵۸۸ ۱۳ ۵۴
۵۷ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۶,۳۳۳ ۴,۵۵۱ ۳,۷۱۹ ۶ ۶
۵۸ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۶,۲۹۷ ۴,۷۳۷ ۲,۸۱۵ ۱۱ ۱۰
۵۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۶,۱۲۴ ۳,۷۳۰ ۴,۲۵۰ ۵ ۱۰۳
۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۶,۰۳۸ ۴,۱۷۱ ۳,۸۱۸ ۳ ۵
۶۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۶,۰۲۶ ۴,۳۵۵ ۲,۹۷۷ ۲ ۹
۶۲ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۵,۵۰۰ ۳,۸۰۹ ۲,۹۸۱ ۱۱ ۲۶
۶۳ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۵,۴۹۵ ۳,۸۷۶ ۳,۰۵۸ ۲۴ ۱۸
۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۵,۳۷۵ ۳,۷۱۳ ۳,۳۷۴ ۱۱ ۲
۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۵,۲۴۰ ۳,۷۲۴ ۳,۰۹۰ ۱ ۹
۶۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۵,۰۳۰ ۳,۵۵۰ ۲,۵۸۵ ۸ ۲۳
۶۷ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۵,۰۳۰ ۳,۷۳۲ ۲,۵۳۳ ۱ ۳۱
۶۸ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۵,۰۱۳ ۳,۳۶۰ ۳,۱۸۲ ۱۲ ۴
۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۴,۹۲۶ ۳,۶۲۱ ۲,۶۶۴ ۲ ۷
۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۴,۹۱۵ ۳,۵۷۱ ۳,۳۲۶ ۳ ۲
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۴,۸۷۸ ۳,۶۹۴ ۲,۸۷۹ ۳ ۹
۷۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علوم پزشکی ۴,۸۳۳ ۲,۷۳۷ ۴,۱۵۵ ۲۳ ۴۹
۷۳ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۴,۷۶۰ ۳,۴۲۴ ۲,۴۱۴ ۷ ۴
۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۴,۵۰۷ ۳,۳۳۸ ۲,۵۸۳ ۳ ۱۰
۷۵ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۴,۴۵۴ ۳,۲۱۹ ۲,۱۲۹ ۵ ۱۲
۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۴,۳۸۸ ۳,۴۷۴ ۲,۴۵۷ ۳ ۵
۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۴,۳۸۴ ۳,۲۱۳ ۲,۷۱۴ ۲ ۱۲
۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۴,۳۴۱ ۳,۰۹۲ ۲,۹۱۰ ۳ ۰
۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۴,۳۱۷ ۳,۳۱۰ ۲,۷۶۴ ۵ ۳
۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۴,۲۲۸ ۳,۱۱۸ ۲,۳۱۹ ۱ ۲۶
۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری دانشگاه آزاد ۴,۲۱۰ ۳,۰۴۵ ۲,۵۳۱ ۵ ۱۰
۸۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علوم پزشکی ۴,۱۷۶ ۲,۵۳۹ ۲,۹۳۹ ۵ ۲۲
۸۳ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۴,۱۱۰ ۲,۷۲۱ ۲,۵۹۹ ۲ ۴
۸۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۴,۰۷۷ ۲,۲۴۱ ۳,۸۴۲ ۹ ۳۱
۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۴,۰۰۱ ۲,۹۳۱ ۱,۸۳۴ ۳ ۱
۸۶ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۳,۹۸۲ ۲,۹۹۴ ۱,۵۲۶ ۱ ۹
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۳,۹۲۳ ۲,۷۴۲ ۲,۳۳۳ ۶ ۶
۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۳,۸۹۷ ۲,۹۹۴ ۱,۹۴۰ ۲ ۸
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۳,۷۸۹ ۲,۹۵۸ ۲,۳۹۳ ۱ ۱۲
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۳,۷۲۷ ۲,۴۲۸ ۲,۵۹۲ ۴ ۳
۹۱ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۳,۷۱۶ ۲,۶۸۹ ۱,۹۲۶ ۴ ۷
۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۳,۶۸۸ ۲,۲۱۵ ۲,۷۱۱ ۱ ۵
۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۳,۵۶۸ ۲,۷۶۸ ۲,۱۴۰ ۱ ۱
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۳,۵۵۱ ۲,۶۵۹ ۲,۳۲۲ ۱ ۲
۹۵ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۳,۵۰۶ ۲,۴۰۸ ۱,۸۲۴ ۰ ۶
۹۶ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دانشگاه دولتی ۳,۴۸۰ ۲,۴۱۳ ۱,۴۲۸ ۱ ۹
۹۷ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۳,۴۵۲ ۲,۳۰۴ ۲,۳۵۸ ۲ ۵
۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۳,۴۲۴ ۲,۵۸۹ ۱,۸۴۹ ۱ ۲
۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۳,۴۱۴ ۲,۶۴۸ ۱,۵۴۵ ۱ ۲۳
۱۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۳,۳۶۵ ۲,۴۲۴ ۲,۰۲۱ ۲ ۲
۱۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۳,۳۵۹ ۲,۵۲۹ ۱,۹۵۶ ۰ ۰
۱۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۳,۳۲۶ ۲,۵۸۹ ۱,۸۵۲ ۱ ۱۱
۱۰۳ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۳,۲۵۸ ۲,۳۵۲ ۱,۶۶۶ ۴ ۲۱
۱۰۴ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۳,۱۶۸ ۲,۲۹۹ ۱,۷۲۷ ۰ ۱
۱۰۵ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۳,۱۴۱ ۲,۰۱۰ ۱,۷۳۸ ۳ ۱۱
۱۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۳,۱۳۵ ۲,۳۷۲ ۱,۹۶۵ ۲ ۳
۱۰۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۳,۱۰۰ ۱,۸۴۴ ۲,۴۲۴ ۶ ۸
۱۰۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۳,۰۹۰ ۲,۰۱۸ ۲,۰۱۵ ۶ ۱۲
۱۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۳,۰۱۷ ۲,۴۳۷ ۱,۷۹۱ ۲ ۶
۱۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۲,۹۹۹ ۲,۰۸۳ ۱,۹۰۷ ۳ ۱۳
۱۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۲,۹۷۶ ۲,۲۹۲ ۱,۳۶۶ ۰ ۲۷
۱۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۲,۹۴۶ ۲,۳۰۱ ۱,۳۰۴ ۲ ۵
۱۱۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علوم پزشکی ۲,۹۳۷ ۱,۹۹۱ ۲,۰۷۶ ۱۷ ۵
۱۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۲,۹۳۵ ۱,۸۸۹ ۱,۹۴۹ ۲ ۴
۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۲,۸۷۵ ۲,۱۳۸ ۱,۷۰۳ ۱۳ ۷
۱۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۲,۸۵۴ ۲,۲۳۸ ۱,۶۴۴ ۱ ۲
۱۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۲,۸۴۴ ۱,۹۹۴ ۱,۸۴۳ ۱ ۳
۱۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۲,۸۲۶ ۱,۹۰۹ ۱,۸۵۴ ۳ ۲۲
۱۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۲,۷۹۳ ۱,۹۵۹ ۱,۷۴۰ ۰ ۲
۱۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۲,۶۲۹ ۱,۸۳۵ ۱,۵۴۵ ۲ ۴
۱۲۱ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه دولتی ۲,۶۱۱ ۱,۷۹۷ ۱,۷۵۴ ۱ ۴
۱۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۲,۶۱۰ ۲,۰۲۷ ۱,۲۲۴ ۱ ۱۳
۱۲۳ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۲,۵۱۶ ۱,۴۵۰ ۱,۶۹۱ ۳ ۶
۱۲۴ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۲,۵۰۰ ۱,۷۳۰ ۱,۴۱۸ ۳ ۲
۱۲۵ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۲,۴۸۶ ۱,۸۷۵ ۱,۱۱۷ ۱۸ ۹
۱۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۲,۴۷۰ ۱,۷۹۲ ۱,۷۳۴ ۱ ۳
۱۲۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس علوم پزشکی ۲,۴۶۶ ۱,۵۵۱ ۱,۷۲۸ ۱۳ ۲۹
۱۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۲,۴۵۷ ۱,۷۸۹ ۱,۴۶۵ ۰ ۴
۱۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۲,۳۷۰ ۱,۵۱۵ ۱,۶۸۲ ۳ ۲
۱۳۰ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۲,۳۳۰ ۱,۶۷۰ ۱,۴۶۱ ۰ ۵
۱۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۲,۲۹۱ ۱,۶۱۹ ۱,۲۵۴ ۴ ۲
۱۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۲,۲۸۸ ۱,۸۵۸ ۱,۳۹۸ ۰ ۰
۱۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۲,۲۵۷ ۱,۶۳۵ ۱,۲۵۷ ۰ ۳
۱۳۴ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۲,۲۴۹ ۱,۵۰۷ ۱,۱۰۲ ۵ ۷
۱۳۵ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۲,۲۲۸ ۱,۲۵۲ ۱,۳۱۷ ۲ ۱۱
۱۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۲,۲۱۸ ۱,۷۶۷ ۱,۲۱۳ ۲ ۱۳
۱۳۷ واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد ۲,۲۱۷ ۱,۶۶۱ ۱,۷۲۷ ۰ ۰
۱۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۲,۱۹۵ ۱,۵۹۲ ۱,۳۲۲ ۱ ۳
۱۳۹ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۲,۱۸۳ ۱,۶۱۶ ۹۰۴ ۰ ۳
۱۴۰ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۲,۱۶۵ ۹۷۰ ۱,۷۳۹ ۱ ۱
۱۴۱ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۲,۱۵۷ ۱,۰۹۰ ۱,۴۰۸ ۲ ۱
۱۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۲,۱۰۲ ۱,۴۲۵ ۱,۴۵۶ ۶ ۰
۱۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا دانشگاه آزاد ۲,۰۹۶ ۱,۴۹۹ ۱,۳۳۹ ۳ ۳
۱۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۲,۰۶۳ ۱,۵۵۸ ۱,۰۲۰ ۰ ۰
۱۴۵ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۲,۰۲۰ ۱,۲۲۱ ۱,۰۵۵ ۲ ۶
۱۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۱,۹۹۰ ۱,۲۸۵ ۱,۵۲۰ ۲ ۳
۱۴۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران علوم پزشکی ۱,۹۸۴ ۱,۳۹۶ ۱,۱۸۹ ۶ ۹
۱۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۱,۹۴۸ ۱,۴۵۶ ۱,۰۶۲ ۰ ۹
۱۴۹ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۱,۹۰۴ ۱,۲۴۷ ۱,۴۵۸ ۰ ۳
۱۵۰ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۱,۸۸۹ ۱,۴۷۸ ۹۳۴ ۳ ۵
۱۵۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی ۱,۸۸۱ ۱,۰۹۷ ۱,۵۷۹ ۱۰ ۷
۱۵۲ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۸۶۳ ۴۶۱ ۲,۰۳۷ ۲ ۰
۱۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۱,۸۴۰ ۱,۳۴۴ ۹۹۱ ۰ ۵
۱۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۱,۸۲۹ ۱,۳۵۴ ۱,۱۳۱ ۰ ۱
۱۵۵ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۱,۷۹۳ ۱,۴۱۰ ۸۱۷ ۳ ۷
۱۵۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۷۸۳ ۹۰۹ ۱,۴۰۲ ۰ ۳
۱۵۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی ۱,۷۸۳ ۱,۱۶۷ ۱,۳۱۹ ۵ ۲
۱۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۱,۷۷۰ ۱,۳۰۲ ۸۹۳ ۲ ۰
۱۵۹ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۷۶۶ ۶۹۰ ۱,۴۳۵ ۱ ۳
۱۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۱,۷۲۵ ۱,۱۲۴ ۱,۱۸۱ ۳ ۱
۱۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۱,۷۱۷ ۱,۲۴۱ ۱,۰۷۹ ۱ ۶
۱۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۱,۷۰۸ ۱,۳۸۷ ۸۲۳ ۰ ۰
۱۶۳ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱,۶۹۳ ۱,۰۰۴ ۱,۲۰۴ ۰ ۲
۱۶۴ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۶۸۵ ۶۱۸ ۱,۵۰۶ ۸ ۱
۱۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۱,۶۳۰ ۱,۲۲۵ ۹۴۴ ۰ ۳
۱۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۱,۶۱۵ ۱,۰۸۹ ۱,۲۹۱ ۴ ۳
۱۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۱,۵۶۲ ۱,۰۸۹ ۱,۲۲۳ ۱ ۰
۱۶۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۵۴۹ ۹۲۵ ۱,۰۱۷ ۰ ۱
۱۶۹ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۱,۵۴۱ ۱,۲۳۳ ۴۳۰ ۹ ۱۰
۱۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۱,۵۴۱ ۱,۳۸۵ ۷۰۳ ۱ ۷
۱۷۱ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۱,۵۳۰ ۷۶۹ ۱,۱۴۰ ۶ ۵
۱۷۲ دانشگاه علم و هنر یزد موسسه غیرانتفاعی ۱,۵۲۵ ۱,۰۱۱ ۱,۱۲۴ ۱ ۰
۱۷۳ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۱,۵۰۷ ۱,۱۳۴ ۷۰۷ ۳ ۴
۱۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۱,۵۰۵ ۱,۰۲۵ ۹۶۵ ۱ ۷
۱۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۱,۵۰۲ ۱,۰۵۰ ۷۶۹ ۰ ۱۳
۱۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۱,۴۶۹ ۱,۱۴۷ ۸۲۶ ۰ ۶
۱۷۷ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۱,۴۶۶ ۱,۰۲۲ ۸۹۰ ۲ ۳
۱۷۸ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۱,۴۶۰ ۱,۰۱۲ ۱,۰۷۳ ۲ ۲۰
۱۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۱,۴۳۳ ۹۷۷ ۱,۰۵۱ ۰ ۱
۱۸۰ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۱,۴۲۳ ۹۰۲ ۹۹۰ ۰ ۲
۱۸۱ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۱,۴۲۰ ۱,۰۴۱ ۸۰۶ ۱ ۴
۱۸۲ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۱,۴۱۹ ۱,۰۶۵ ۸۰۹ ۰ ۱۰
۱۸۳ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱,۴۱۱ ۱,۱۰۲ ۵۲۵ ۲ ۱۳
۱۸۴ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله علوم پزشکی ۱,۴۰۲ ۷۱۶ ۱,۳۲۴ ۷ ۴
۱۸۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی ۱,۴۰۲ ۱,۰۶۷ ۷۹۶ ۳ ۲
۱۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۱,۳۷۵ ۱,۰۰۴ ۷۳۷ ۰ ۱۰
۱۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۱,۳۷۱ ۱,۰۵۲ ۷۱۹ ۳ ۲
۱۸۸ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۱,۳۵۶ ۱,۰۲۹ ۷۵۶ ۰ ۲
۱۸۹ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۱,۳۴۴ ۸۰۷ ۸۸۲ ۰ ۲
۱۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۱,۳۳۵ ۱,۰۱۴ ۷۸۰ ۳ ۵
۱۹۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان علوم پزشکی ۱,۳۱۴ ۸۵۴ ۹۱۶ ۴ ۶
۱۹۲ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۱,۳۱۱ ۹۵۰ ۷۲۸ ۴ ۹
۱۹۳ موسسه تحقیقات خاک و آب سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۳۰۶ ۴۵۱ ۱,۳۷۱ ۴ ۳
۱۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۱,۲۹۹ ۸۹۵ ۸۳۲ ۰ ۰
۱۹۵ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۱,۲۹۹ ۹۵۸ ۹۰۲ ۰ ۳
۱۹۶ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۱,۲۸۱ ۹۰۳ ۷۶۱ ۱ ۴
۱۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۱,۲۶۹ ۹۰۱ ۷۶۹ ۰ ۲
۱۹۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۱,۲۶۶ ۶۷۲ ۱,۱۹۹ ۳ ۱۱
۱۹۹ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۱,۲۶۳ ۹۲۴ ۷۰۰ ۰ ۰
۲۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۱,۲۵۰ ۹۳۹ ۷۲۴ ۰ ۲
۲۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۱,۲۳۸ ۹۹۲ ۶۲۱ ۲ ۱
۲۰۲ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۱,۲۳۶ ۷۷۹ ۷۸۸ ۲ ۰
۲۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۱,۲۰۱ ۷۷۹ ۶۷۴ ۰ ۶
۲۰۴ دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۱,۱۸۸ ۸۳۸ ۵۹۸ ۰ ۸
۲۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۱,۱۸۵ ۸۸۶ ۵۹۰ ۲ ۲
۲۰۶ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۱,۱۷۴ ۷۷۷ ۶۵۴ ۰ ۳
۲۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۱,۱۶۸ ۷۸۱ ۷۲۵ ۱ ۲
۲۰۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۱,۱۵۷ ۹۲۶ ۴۹۶ ۲۵ ۲
۲۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۱,۱۵۴ ۸۰۷ ۸۰۶ ۰ ۲
۲۱۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۱۳۸ ۵۸۸ ۹۸۵ ۰ ۰
۲۱۱ دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوان کی موسسه غیرانتفاعی ۱,۱۲۷ ۸۵۸ ۴۳۱ ۰ ۶
۲۱۲ موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز موسسه غیرانتفاعی ۱,۱۲۷ ۱,۰۱۴ ۳۹۱ ۱ ۱۳
۲۱۳ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۱,۱۲۶ ۵۵۴ ۹۹۱ ۲ ۳
۲۱۴ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۱,۱۱۸ ۶۸۴ ۶۶۰ ۰ ۳۱
۲۱۵ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه دولتی ۱,۱۱۴ ۶۸۴ ۷۹۸ ۳ ۴
۲۱۶ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۱,۱۰۵ ۸۸۳ ۴۶۶ ۲ ۲
۲۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۱,۱۰۲ ۸۳۴ ۱,۰۰۰ ۰ ۰
۲۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۱,۱۰۰ ۶۷۱ ۷۴۴ ۱ ۳
۲۱۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱,۱۰۰ ۶۹۹ ۸۷۹ ۳ ۱
۲۲۰ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۰۹۶ ۶۶۹ ۷۶۰ ۱ ۲
۲۲۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان علوم پزشکی ۱,۰۷۱ ۷۰۴ ۶۸۰ ۵ ۷
۲۲۲ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۱,۰۶۸ ۷۸۳ ۶۲۲ ۰ ۱
۲۲۳ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۱,۰۴۵ ۶۷۹ ۷۷۸ ۵ ۱
۲۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاد ۱,۰۳۶ ۷۹۱ ۶۸۴ ۰ ۰
۲۲۵ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران دانشگاه آزاد ۱,۰۲۰ ۶۶۴ ۹۰۰ ۱ ۱
۲۲۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۰۱۹ ۵۴۰ ۷۶۸ ۰ ۱
۲۲۷ دانشگاه علوم پزشکی ارتش علوم پزشکی ۹۸۸ ۷۲۰ ۶۵۸ ۸ ۷
۲۲۸ دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه دانشگاه دولتی ۹۸۲ ۷۶۱ ۳۲۳ ۱ ۲
۲۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۹۸۰ ۶۹۱ ۷۰۵ ۱ ۱
۲۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل علوم پزشکی ۹۷۷ ۵۸۸ ۷۰۶ ۵ ۸
۲۳۱ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۹۷۳ ۷۳۴ ۶۰۱ ۰ ۲
۲۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۹۶۸ ۷۹۷ ۳۹۵ ۱ ۱
۲۳۳ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علوم پزشکی ۹۶۱ ۶۱۲ ۷۰۳ ۳ ۲
۲۳۴ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۴۸ ۲۵۳ ۱,۰۳۶ ۰ ۰
۲۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۹۳۹ ۶۸۷ ۴۶۹ ۱ ۱
۲۳۶ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۹۳۹ ۶۱۴ ۷۱۱ ۳ ۴
۲۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۹۳۰ ۶۵۲ ۵۱۵ ۱ ۰
۲۳۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان علوم پزشکی ۹۲۳ ۶۵۰ ۶۱۶ ۱ ۵
۲۳۹ انستیتو پاستور ایران پژوهشگاه دولتی ۹۱۰ ۳۴۶ ۹۱۲ ۳ ۱
۲۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۹۰۹ ۷۰۸ ۶۱۳ ۱ ۳
۲۴۱ دانشگاه علوم پزشکی البرز علوم پزشکی ۹۰۳ ۶۱۷ ۶۲۱ ۲ ۵
۲۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۸۸۵ ۶۰۵ ۵۴۵ ۰ ۰
۲۴۳ دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی ۸۸۰ ۶۲۵ ۵۹۵ ۱ ۳
۲۴۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان علوم پزشکی ۸۷۱ ۵۷۲ ۷۱۰ ۵ ۱
۲۴۵ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۸۳۳ ۴۴۲ ۵۹۳ ۳ ۱۸
۲۴۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان علوم پزشکی ۸۳۲ ۵۵۸ ۵۶۹ ۵ ۴
۲۴۷ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۳۱ ۴۰۹ ۶۶۳ ۱ ۰
۲۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۸۲۱ ۶۰۹ ۴۵۸ ۰ ۶
۲۴۹ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۸۱۸ ۳۱۴ ۷۲۲ ۱ ۴
۲۵۰ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۸۱۰ ۶۰۵ ۳۹۹ ۰ ۱
۲۵۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۰۹ ۵۰۲ ۵۶۵ ۰ ۱
۲۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۸۰۹ ۵۳۲ ۵۱۳ ۱ ۳
۲۵۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان علوم پزشکی ۸۰۲ ۴۵۷ ۷۰۹ ۴ ۵
۲۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۷۹۹ ۵۶۱ ۴۷۳ ۰ ۵
۲۵۵ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۷۹۳ ۵۸۰ ۴۱۸ ۰ ۶
۲۵۶ مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۹۲ ۲۴۱ ۷۹۵ ۰ ۰
۲۵۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۷۸۹ ۴۶۷ ۷۲۰ ۰ ۲
۲۵۸ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۷۸۸ ۵۳۲ ۴۳۳ ۱ ۲
۲۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۷۷۰ ۵۲۱ ۷۲۴ ۰ ۰
۲۶۰ موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۶۹ ۲۰۳ ۸۰۸ ۳ ۰
۲۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۷۵۹ ۵۴۹ ۵۴۴ ۰ ۰
۲۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۷۵۶ ۵۰۴ ۴۷۹ ۱ ۶
۲۶۳ دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه دولتی ۷۴۸ ۴۴۱ ۶۳۰ ۰ ۰
۲۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۷۴۷ ۵۶۹ ۳۲۲ ۰ ۰
۲۶۵ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۷۴۳ ۵۸۱ ۳۲۵ ۰ ۰
۲۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۷۳۸ ۵۰۴ ۴۷۴ ۰ ۱
۲۶۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۳۰ ۳۲۳ ۶۷۶ ۰ ۲
۲۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۷۲۷ ۴۹۹ ۴۳۴ ۰ ۲
۲۶۹ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۲۴ ۲۸۰ ۶۳۱ ۲ ۱
۲۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۷۲۲ ۵۲۲ ۴۷۱ ۰ ۰
۲۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۷۰۷ ۵۲۶ ۳۶۷ ۰ ۶
۲۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۷۰۷ ۵۲۰ ۴۹۰ ۲ ۱
۲۷۳ دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی ۷۰۶ ۵۱۰ ۵۲۱ ۲ ۵
۲۷۴ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۷۰۲ ۵۱۲ ۳۴۹ ۰ ۵
۲۷۵ دانشگاه میبد دانشگاه دولتی ۶۹۸ ۴۳۷ ۵۴۷ ۱ ۰
۲۷۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۹۵ ۳۰۰ ۵۶۶ ۰ ۰
۲۷۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۹۲ ۳۲۸ ۵۸۳ ۰ ۰
۲۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۶۹۰ ۴۵۴ ۴۱۹ ۱ ۱
۲۷۹ دانشگاه مفید موسسه غیرانتفاعی ۶۸۱ ۴۶۹ ۳۵۷ ۷ ۱
۲۸۰ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۶۷۶ ۴۸۸ ۳۷۱ ۰ ۰
۲۸۱ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۶۶۶ ۵۰۴ ۳۷۵ ۲ ۲۵
۲۸۲ سازمان ملی استاندارد – پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه دولتی ۶۶۵ ۴۱۲ ۴۰۴ ۰ ۰
۲۸۳ دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه دولتی ۶۶۳ ۴۹۱ ۳۴۴ ۸ ۰
۲۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۶۵۸ ۵۳۹ ۲۲۳ ۰ ۲
۲۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۶۵۶ ۴۷۶ ۴۱۳ ۰ ۳
۲۸۶ موسسه آموزش عالی اشراق موسسه غیرانتفاعی ۶۵۶ ۴۸۲ ۲۹۴ ۰ ۰
۲۸۷ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۶۵۵ ۲۷۶ ۵۴۵ ۰ ۱
۲۸۸ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۶۴۰ ۴۸۲ ۲۸۰ ۲ ۳
۲۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۶۳۷ ۴۱۸ ۳۹۷ ۰ ۰
۲۹۰ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۶۳۶ ۳۶۷ ۴۲۱ ۰ ۰
۲۹۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۳۰ ۳۱۶ ۵۲۰ ۰ ۰
۲۹۲ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه دولتی ۶۲۹ ۳۴۴ ۴۱۶ ۱ ۲
۲۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۶۲۷ ۴۵۰ ۴۰۹ ۴ ۱۳
۲۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۶۲۰ ۴۵۱ ۳۸۶ ۱ ۱
۲۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۶۱۵ ۳۸۳ ۴۲۹ ۰ ۱۵
۲۹۶ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی ۶۱۵ ۴۰۵ ۴۷۰ ۱ ۱
۲۹۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۱۴ ۳۲۲ ۴۸۵ ۰ ۰
۲۹۸ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۱۴ ۲۹۰ ۴۸۶ ۱ ۰
۲۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۶۰۹ ۴۴۰ ۳۷۹ ۰ ۹
۳۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۶۰۹ ۴۴۷ ۳۴۶ ۱ ۰
۳۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۶۰۳ ۴۵۰ ۳۴۲ ۰ ۵
۳۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۶۰۰ ۳۹۱ ۴۱۲ ۰ ۰
۳۰۳ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۵۹۶ ۳۶۵ ۴۸۳ ۱ ۳
۳۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۵۹۵ ۴۴۳ ۳۴۷ ۰ ۰
۳۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۵۸۳ ۳۹۱ ۴۳۰ ۰ ۱
۳۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۵۸۲ ۴۴۰ ۳۰۳ ۰ ۰
۳۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۵۷۵ ۳۱۷ ۴۶۲ ۰ ۰
۳۰۸ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۵۷۲ ۳۷۹ ۳۴۰ ۰ ۰
۳۰۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی ۵۶۰ ۳۶۱ ۴۲۵ ۰ ۰
۳۱۰ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۵۵۷ ۳۳۹ ۵۱۵ ۳ ۱
۳۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۵۵۶ ۴۰۶ ۲۲۹ ۰ ۴
۳۱۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۵۳ ۲۹۵ ۴۹۳ ۰ ۱
۳۱۳ دانشگاه شیخ بهائی موسسه غیرانتفاعی ۵۴۹ ۴۵۵ ۱۹۷ ۱ ۴
۳۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۵۴۷ ۲۸۹ ۳۸۵ ۰ ۱
۳۱۵ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۵۴۵ ۳۶۶ ۳۶۲ ۰ ۲
۳۱۶ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی موسسه غیرانتفاعی ۵۴۵ ۳۳۷ ۳۵۹ ۰ ۱
۳۱۷ دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام دانشگاه دولتی ۵۴۱ ۴۰۸ ۲۱۱ ۷ ۱۲
۳۱۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه علوم پزشکی ۵۳۸ ۳۷۱ ۳۹۸ ۲ ۳
۳۱۹ دانشگاه علوم پزشکی قم علوم پزشکی ۵۳۵ ۳۶۵ ۳۸۵ ۱ ۰
۳۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۵۳۴ ۳۵۵ ۳۴۸ ۰ ۲
۳۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۵۳۴ ۳۹۶ ۵۱۳ ۰ ۰
۳۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۵۳۱ ۴۶۵ ۳۱۱ ۰ ۱۹
۳۲۳ پژوهشگاه رنگ پژوهشگاه دولتی ۵۳۱ ۲۹۴ ۳۶۵ ۱ ۵
۳۲۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۲۴ ۳۱۸ ۳۳۸ ۰ ۰
۳۲۵ موسسه آموزش عالی فارابی موسسه غیرانتفاعی ۵۲۴ ۳۴۶ ۲۷۰ ۰ ۰
۳۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۵۲۲ ۳۴۶ ۳۸۵ ۰ ۲
۳۲۷ موسسه تحقیقات علوم دامی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۲۰ ۱۷۴ ۵۴۰ ۰ ۰
۳۲۸ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۵۱۷ ۳۵۲ ۲۹۱ ۰ ۱
۳۲۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۵۱۷ ۲۹۹ ۴۵۲ ۱ ۱
۳۳۰ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی ۵۱۷ ۳۲۱ ۴۲۳ ۲ ۳
۳۳۱ دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه دولتی ۵۱۷ ۳۷۳ ۲۵۰ ۰ ۲
۳۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۵۱۲ ۳۶۶ ۴۰۱ ۰ ۰
۳۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۵۱۲ ۳۸۴ ۲۷۹ ۰ ۳
۳۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۵۱۱ ۳۲۰ ۲۹۲ ۰ ۰
۳۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۵۰۴ ۳۵۹ ۳۰۷ ۰ ۰
۳۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۵۰۴ ۲۷۴ ۵۰۸ ۲ ۴
۳۳۷ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۴۹۷ ۳۴۹ ۳۳۵ ۰ ۴
۳۳۸ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه دولتی ۴۹۷ ۴۳۹ ۸۸ ۱۴ ۲
۳۳۹ موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه دولتی ۴۸۹ ۲۴۴ ۴۲۶ ۱ ۱
۳۴۰ موسسه آموزش عالی مهرالبرز موسسه غیرانتفاعی ۴۸۹ ۳۷۲ ۳۱۲ ۱ ۱
۳۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۴۸۸ ۳۷۵ ۳۳۴ ۰ ۱
۳۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۴۸۲ ۳۳۱ ۲۹۲ ۰ ۷
۳۴۳ دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان موسسه غیرانتفاعی ۴۸۰ ۳۵۷ ۲۹۴ ۰ ۱
۳۴۴ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۷۶ ۲۲۸ ۳۹۹ ۱ ۰
۳۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۴۷۵ ۲۹۳ ۳۵۵ ۰ ۲
۳۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۴۶۴ ۳۱۶ ۳۰۲ ۰ ۰
۳۴۷ موسسه آموزش عالی باختر موسسه غیرانتفاعی ۴۶۱ ۲۹۳ ۲۶۴ ۰ ۱
۳۴۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دانشگاه دولتی ۴۶۱ ۳۵۹ ۱۹۸ ۰ ۰
۳۴۹ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه دولتی ۴۵۹ ۳۱۳ ۲۸۷ ۶ ۱
۳۵۰ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۴۵۴ ۲۹۹ ۴۳۷ ۰ ۰
۳۵۱ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دانشگاه دولتی ۴۵۴ ۳۳۸ ۲۹۶ ۰ ۷
۳۵۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۵۲ ۲۴۸ ۳۲۵ ۰ ۰
۳۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۴۴۹ ۳۱۹ ۲۹۹ ۰ ۰
۳۵۴ دانشگاه رجا دانشگاه دولتی ۴۴۷ ۲۵۵ ۳۴۵ ۲ ۰
۳۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۴۴۷ ۳۲۵ ۲۴۶ ۰ ۰
۳۵۶ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۴۴۶ ۲۸۲ ۲۵۳ ۰ ۰
۳۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۴۴۵ ۳۱۸ ۲۵۶ ۰ ۳
۳۵۸ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی ۴۴۵ ۲۸۰ ۳۵۸ ۲ ۲
۳۵۹ دانشگاه بناب دانشگاه دولتی ۴۴۲ ۳۳۷ ۲۶۶ ۰ ۱
۳۶۰ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۴۳۷ ۳۰۹ ۳۴۳ ۰ ۰
۳۶۱ موسسه آموزش عالی مهرآستان موسسه غیرانتفاعی ۴۲۱ ۳۵۱ ۲۸۵ ۰ ۳
۳۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۴۱۹ ۳۱۱ ۲۲۲ ۰ ۰
۳۶۳ دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) موسسه غیرانتفاعی ۴۱۹ ۳۰۳ ۲۶۴ ۰ ۰
۳۶۴ موسسه آموزش عالی دیلمان موسسه غیرانتفاعی ۴۱۹ ۳۰۱ ۳۶۵ ۰ ۰
۳۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۴۱۷ ۳۰۴ ۲۹۷ ۰ ۲
۳۶۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱۵ ۲۴۱ ۳۳۵ ۰ ۱
۳۶۷ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۴۱۴ ۳۱۳ ۲۳۰ ۰ ۱۴
۳۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۴۱۴ ۲۹۳ ۲۷۴ ۰ ۰
۳۶۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱۳ ۱۶۴ ۴۰۵ ۰ ۰
۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۴۱۳ ۲۲۶ ۳۵۳ ۰ ۰
۳۷۱ دانشگاه قرآن و حدیث موسسه غیرانتفاعی ۴۱۱ ۲۷۳ ۲۲۱ ۳ ۰
۳۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۴۰۳ ۲۶۸ ۳۳۱ ۰ ۱
۳۷۳ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری پژوهشگاه دولتی ۴۰۱ ۲۴۰ ۲۵۰ ۰ ۲
۳۷۴ موسسه آموزش عالی زند شیراز موسسه غیرانتفاعی ۴۰۱ ۲۵۳ ۲۸۸ ۰ ۲
۳۷۵ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۳۹۸ ۳۰۵ ۱۷۱ ۰ ۱
۳۷۶ دانشگاه خاتم موسسه غیرانتفاعی ۳۹۶ ۲۵۴ ۳۴۰ ۰ ۰
۳۷۷ موسسه آموزش عالی بینالود موسسه غیرانتفاعی ۳۹۳ ۲۷۸ ۲۱۹ ۰ ۵
۳۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۳۹۳ ۳۱۴ ۳۰۰ ۰ ۱۱
۳۷۹ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان دانشگاه دولتی ۳۹۱ ۳۰۶ ۱۹۳ ۰ ۰
۳۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۳۸۹ ۲۷۹ ۲۶۵ ۰ ۴
۳۸۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۸۷ ۲۰۲ ۳۶۵ ۰ ۰
۳۸۲ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۸۷ ۲۱۸ ۳۱۷ ۰ ۰
۳۸۳ دانشگاه کوثر دانشگاه دولتی ۳۸۵ ۲۸۸ ۲۰۴ ۰ ۲
۳۸۴ موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی موسسه غیرانتفاعی ۳۸۵ ۲۷۷ ۲۷۱ ۰ ۰
۳۸۵ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی پژوهشگاه دولتی ۳۸۴ ۲۴۷ ۲۵۳ ۱ ۰
۳۸۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود علوم پزشکی ۳۸۳ ۲۲۸ ۳۲۵ ۲ ۲
۳۸۷ دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه دولتی ۳۸۳ ۳۰۹ ۱۲۶ ۷ ۰
۳۸۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۸۱ ۱۷۹ ۳۳۸ ۰ ۰
۳۸۹ دانشگاه شهاب دانش موسسه غیرانتفاعی ۳۷۶ ۲۸۷ ۲۰۳ ۰ ۱
۳۹۰ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۳۷۵ ۱۷۶ ۳۱۲ ۱ ۲
۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۳۷۴ ۲۳۰ ۲۹۵ ۰ ۱
۳۹۲ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۳۷۱ ۲۹۳ ۲۲۶ ۵ ۰
۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۳۶۸ ۲۵۴ ۲۸۵ ۰ ۰
۳۹۴ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشگاه دولتی ۳۶۸ ۲۸۰ ۱۹۱ ۰ ۲
۳۹۵ دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی ۳۶۷ ۲۴۴ ۱۸۸ ۰ ۱
۳۹۶ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۳۶۳ ۲۰۴ ۲۸۳ ۵ ۰
۳۹۷ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۳۶۱ ۲۰۰ ۲۱۲ ۱ ۱
۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل علوم پزشکی ۳۶۱ ۲۴۶ ۲۹۰ ۳ ۱
۳۹۹ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۳۶۰ ۲۸۱ ۱۷۹ ۱ ۶
۴۰۰ مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۵۳ ۱۸۹ ۲۹۴ ۰ ۰
۴۰۱ موسسه آموزش عالی آبا موسسه غیرانتفاعی ۳۵۲ ۲۴۲ ۲۸۵ ۰ ۰
۴۰۲ مجتمع آموزش عالی گناباد دانشگاه دولتی ۳۴۷ ۲۴۲ ۲۲۹ ۰ ۲
۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۳۴۴ ۱۸۸ ۲۷۳ ۰ ۱
۴۰۴ موسسه آموزش عالی فردوس مشهد موسسه غیرانتفاعی ۳۴۱ ۲۷۷ ۱۸۷ ۱ ۶
۴۰۵ دانشگاه جهرم دانشگاه دولتی ۳۴۱ ۲۱۷ ۲۶۲ ۰ ۰
۴۰۶ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۳۴۰ ۲۵۹ ۱۹۹ ۰ ۲
۴۰۷ دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه دولتی ۳۴۰ ۲۲۸ ۱۶۹ ۱ ۰
۴۰۸ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۳۳۸ ۲۱۴ ۲۲۵ ۰ ۰
۴۰۹ پژوهشکده هواشناسی پژوهشگاه دولتی ۳۳۴ ۱۶۴ ۲۸۲ ۰ ۵
۴۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۳۳۲ ۲۰۶ ۲۲۰ ۰ ۰
۴۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۳۳۰ ۲۵۸ ۱۶۶ ۰ ۱
۴۱۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۲۹ ۲۰۵ ۲۷۸ ۰ ۱
۴۱۳ مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه دولتی ۳۲۸ ۲۵۴ ۱۷۰ ۰ ۲
۴۱۴ موسسه آموزش عالی کمال الملک موسسه غیرانتفاعی ۳۲۸ ۲۴۲ ۱۹۶ ۰ ۰
۴۱۵ موسسه آموزش عالی فروردین موسسه غیرانتفاعی ۳۲۷ ۲۴۸ ۱۳۳ ۰ ۳
۴۱۶ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه دولتی ۳۲۷ ۲۱۶ ۱۹۲ ۱ ۰
۴۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۳۲۵ ۱۵۴ ۳۰۵ ۰ ۸
۴۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۳۲۵ ۲۶۶ ۱۳۲ ۰ ۱
۴۱۹ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۳۲۴ ۱۷۳ ۳۴۳ ۱ ۰
۴۲۰ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان موسسه غیرانتفاعی ۳۱۸ ۲۳۲ ۱۷۸ ۰ ۲
۴۲۱ موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) موسسه غیرانتفاعی ۳۱۷ ۲۴۹ ۱۱۶ ۰ ۳
۴۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۳۱۶ ۱۴۱ ۲۴۴ ۰ ۰
۴۲۳ موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی) موسسه غیرانتفاعی ۳۱۶ ۲۵۶ ۲۳۳ ۰ ۲
۴۲۴ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۳۱۲ ۱۹۵ ۲۵۱ ۰ ۰
۴۲۵ مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۰۸ ۱۴۴ ۲۷۶ ۰ ۱
۴۲۶ دانشگاه بزرگمهر قائنات دانشگاه دولتی ۳۰۷ ۲۳۰ ۲۱۷ ۰ ۰
۴۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۳۰۵ ۲۱۹ ۱۶۸ ۰ ۰
۴۲۸ دانشگاه سلمان فارسی کازرون دانشگاه دولتی ۳۰۴ ۲۴۹ ۱۳۸ ۰ ۰
۴۲۹ موسسه آموزش عالی هاتف موسسه غیرانتفاعی ۳۰۴ ۲۰۷ ۱۸۹ ۰ ۰
۴۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۳۰۲ ۲۲۹ ۲۳۳ ۰ ۰
۴۳۱ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۲۹۹ ۲۴۹ ۱۵۵ ۰ ۰
۴۳۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۹۷ ۱۵۰ ۲۷۰ ۰ ۰
۴۳۳ موسسه آموزش عالی شمس گنبد موسسه غیرانتفاعی ۲۹۷ ۱۸۲ ۲۰۳ ۰ ۰
۴۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۲۹۴ ۱۷۴ ۲۱۳ ۰ ۰
۴۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دانشگاه آزاد ۲۹۴ ۲۴۰ ۱۷۴ ۰ ۰
۴۳۶ موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر موسسه غیرانتفاعی ۲۹۴ ۱۹۵ ۱۵۸ ۰ ۰
۴۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۲۹۳ ۱۹۵ ۱۹۱ ۰ ۰
۴۳۸ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان علوم پزشکی ۲۸۸ ۱۷۲ ۲۸۱ ۰ ۲
۴۳۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۸۵ ۱۸۸ ۲۳۶ ۰ ۰
۴۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۲۸۵ ۱۷۷ ۱۹۰ ۰ ۰
۴۴۱ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا دانشگاه دولتی ۲۸۴ ۱۷۰ ۲۳۲ ۲ ۰
۴۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۲۸۳ ۱۴۳ ۲۷۰ ۰ ۰
۴۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۲۸۲ ۱۷۶ ۲۰۹ ۰ ۴
۴۴۴ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه موسسه غیرانتفاعی ۲۸۰ ۲۵۱ ۷۳ ۰ ۴
۴۴۵ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۲۷۹ ۲۲۱ ۱۱۹ ۱ ۳۴
۴۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۲۷۹ ۱۸۸ ۲۲۲ ۰ ۰
۴۴۷ مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه دولتی ۲۷۹ ۱۹۷ ۱۵۱ ۰ ۲
۴۴۸ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۲۷۷ ۲۱۱ ۱۳۵ ۱ ۲
۴۴۹ دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم پزشکی ۲۷۵ ۱۷۴ ۲۲۴ ۰ ۲
۴۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۲۷۴ ۱۸۲ ۱۸۵ ۰ ۱
۴۵۱ موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس موسسه غیرانتفاعی ۲۷۴ ۲۰۲ ۲۰۱ ۰ ۰
۴۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات دانشگاه آزاد ۲۷۳ ۲۰۷ ۲۸۱ ۰ ۴
۴۵۳ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۲۷۲ ۱۴۴ ۱۶۷ ۰ ۱۳
۴۵۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۲۷۱ ۲۱۰ ۱۲۲ ۳ ۰
۴۵۵ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۲۶۸ ۱۹۶ ۱۳۵ ۰ ۲
۴۵۶ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه دولتی ۲۶۸ ۱۰۴ ۳۶۷ ۷ ۱
۴۵۷ دانشگاه علامه محدث نوری موسسه غیرانتفاعی ۲۶۲ ۱۷۸ ۱۹۶ ۰ ۲
۴۵۸ پژوهشکده پسته سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۶۱ ۶۹ ۲۳۹ ۰ ۰
۴۵۹ موسسه آموزش عالی پردیسان موسسه غیرانتفاعی ۲۵۹ ۱۳۶ ۲۹۰ ۰ ۱
۴۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۲۵۵ ۱۴۴ ۱۹۳ ۰ ۰
۴۶۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول علوم پزشکی ۲۵۴ ۱۴۷ ۲۵۸ ۰ ۰
۴۶۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵۳ ۱۵۵ ۱۶۵ ۰ ۰
۴۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۲۵۲ ۱۷۶ ۱۶۹ ۰ ۰
۴۶۴ موسسه آموزش عالی گلستان موسسه غیرانتفاعی ۲۵۲ ۱۶۰ ۱۹۷ ۴ ۱
۴۶۵ دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) دانشگاه دولتی ۲۵۰ ۱۸۷ ۱۳۶ ۰ ۰
۴۶۶ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر دانشگاه دولتی ۲۵۰ ۲۲۵ ۵۹ ۰ ۱
۴۶۷ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان موسسه غیرانتفاعی ۲۴۸ ۱۹۱ ۱۸۳ ۰ ۰
۴۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۲۴۶ ۱۹۹ ۱۱۴ ۰ ۱
۴۶۹ سازمان پزشکی قانونی علوم پزشکی ۲۴۶ ۱۲۸ ۱۸۵ ۰ ۰
۴۷۰ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور علوم پزشکی ۲۴۵ ۱۳۵ ۲۳۵ ۱ ۱
۴۷۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۴ ۱۵۵ ۱۶۰ ۰ ۰
۴۷۲ دانشگاه علم و فناوری مازندران دانشگاه دولتی ۲۴۴ ۱۵۴ ۱۸۸ ۰ ۲
۴۷۳ موسسه غیرانتفاعی خزر موسسه غیرانتفاعی ۲۴۳ ۱۳۵ ۱۹۷ ۰ ۰
۴۷۴ موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان موسسه غیرانتفاعی ۲۴۲ ۲۰۷ ۱۲۷ ۴ ۳
۴۷۵ موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۴۰ ۱۵۰ ۲۴۱ ۰ ۰
۴۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۲۳۸ ۱۷۲ ۱۹۲ ۰ ۰
۴۷۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه علوم پزشکی ۲۳۸ ۱۴۰ ۲۱۷ ۱ ۰
۴۷۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان موسسه غیرانتفاعی ۲۳۸ ۱۵۴ ۱۴۶ ۰ ۲
۴۷۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۳۷ ۱۴۲ ۱۷۶ ۰ ۰
۴۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۲۳۶ ۱۷۷ ۱۶۰ ۰ ۱
۴۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۲۳۶ ۱۴۶ ۱۶۹ ۰ ۰
۴۸۲ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی پژوهشگاه دولتی ۲۳۵ ۱۱۹ ۱۷۵ ۲ ۰
۴۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۲۳۴ ۱۶۱ ۱۵۶ ۰ ۰
۴۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۲۳۳ ۱۶۵ ۱۴۰ ۰ ۰
۴۸۵ موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان موسسه غیرانتفاعی ۲۳۰ ۱۵۱ ۲۹۴ ۰ ۳
۴۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۲۲۸ ۱۵۵ ۱۶۱ ۰ ۱
۴۸۷ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۲۲۸ ۷۳ ۲۷۶ ۰ ۰
۴۸۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲۷ ۱۵۸ ۱۷۳ ۰ ۰
۴۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۲۲۷ ۱۵۵ ۱۳۶ ۰ ۱
۴۹۰ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲۷ ۶۶ ۲۲۱ ۰ ۰
۴۹۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲۵ ۱۲۷ ۲۱۰ ۰ ۰
۴۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۴۳ ۱۳۴ ۰ ۰
۴۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۶۶ ۱۲۶ ۰ ۱
۴۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۳۰ ۱۴۹ ۰ ۱
۴۹۵ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲۴ ۱۴۶ ۱۴۱ ۰ ۱
۴۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۲۲۲ ۱۶۶ ۱۳۳ ۰ ۰
۴۹۷ موسسه آموزش عالی طبرستان موسسه غیرانتفاعی ۲۲۲ ۱۶۵ ۹۶ ۰ ۰
۴۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۲۲۱ ۱۶۳ ۱۵۷ ۰ ۳
۴۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۲۲۱ ۱۴۴ ۱۶۴ ۱ ۰
۵۰۰ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۲۱۹ ۱۷۰ ۱۶۴ ۰ ۴
۵۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۲۱۸ ۱۱۱ ۱۶۳ ۰ ۰
۵۰۲ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۲۱۷ ۱۵۷ ۱۲۰ ۲ ۰
۵۰۳ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۲۱۵ ۱۵۵ ۱۴۴ ۰ ۱
۵۰۴ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۲۱۳ ۱۵۷ ۱۲۲ ۰ ۴
۵۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۲۱۲ ۱۵۹ ۱۳۵ ۰ ۰
۵۰۶ سازمان انتقال خون – موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون علوم پزشکی ۲۱۲ ۹۹ ۱۷۶ ۰ ۰
۵۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۲۱۱ ۱۴۳ ۱۱۴ ۰ ۰
۵۰۸ موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان موسسه غیرانتفاعی ۲۰۹ ۱۶۱ ۱۶۰ ۰ ۵
۵۰۹ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۲۰۷ ۱۷۴ ۱۰۱ ۰ ۷
۵۱۰ موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند موسسه غیرانتفاعی ۲۰۶ ۱۳۱ ۱۵۸ ۰ ۰
۵۱۱ دانشگاه دانش البرز موسسه غیرانتفاعی ۲۰۶ ۱۵۱ ۱۲۸ ۰ ۰
۵۱۲ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۲۰۵ ۱۳۴ ۱۱۳ ۱ ۰
۵۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۲۰۵ ۱۴۵ ۱۶۷ ۰ ۰
۵۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان دانشگاه آزاد ۲۰۳ ۱۳۱ ۱۳۳ ۰ ۲
۵۱۵ موسسه آموزش عالی نوین اردبیل موسسه غیرانتفاعی ۲۰۳ ۱۶۰ ۱۲۰ ۰ ۰
۵۱۶ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۲۰۲ ۱۳۵ ۱۴۵ ۳ ۶
۵۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۲۰۲ ۱۵۶ ۱۵۵ ۰ ۰
۵۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۲۰۰ ۱۲۹ ۱۳۵ ۰ ۰
۵۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۱۹۷ ۱۴۱ ۱۳۲ ۰ ۱
۵۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۱۹۷ ۱۱۹ ۱۵۹ ۰ ۱
۵۲۱ موسسه آموزش عالی کار موسسه غیرانتفاعی ۱۹۶ ۸۷ ۲۰۴ ۰ ۰
۵۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۱۹۵ ۱۳۷ ۱۰۴ ۰ ۳
۵۲۳ مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۹۵ ۸۳ ۱۶۳ ۰ ۰
۵۲۴ موسسه آموزش عالی رشدیه موسسه غیرانتفاعی ۱۹۴ ۱۶۵ ۶۳ ۰ ۰
۵۲۵ دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاه دولتی ۱۹۴ ۱۲۳ ۱۳۰ ۲ ۲
۵۲۶ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۱۹۲ ۱۳۸ ۱۱۹ ۰ ۰
۵۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان دانشگاه آزاد ۱۹۲ ۱۱۶ ۱۳۸ ۰ ۰
۵۲۸ دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه دانشگاه دولتی ۱۹۲ ۱۳۳ ۱۰۵ ۰ ۰
۵۲۹ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی دانشگاه دولتی ۱۹۲ ۱۲۸ ۱۰۴ ۱ ۰
۵۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۱۹۱ ۱۲۱ ۱۴۴ ۰ ۴
۵۳۱ موسسه آموزش عالی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱۸۷ ۱۵۱ ۷۳ ۰ ۰
۵۳۲ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۱۸۶ ۱۳۴ ۷۶ ۱۹ ۱
۵۳۳ موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس موسسه غیرانتفاعی ۱۸۴ ۱۴۶ ۷۶ ۰ ۲
۵۳۴ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۱۸۳ ۱۲۴ ۱۱۸ ۰ ۴
۵۳۵ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۸۳ ۱۴۳ ۴۶ ۰ ۲
۵۳۶ موسسه آموزش عالی بعثت کرمان موسسه غیرانتفاعی ۱۸۳ ۱۴۲ ۱۶۸ ۰ ۰
۵۳۷ موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) موسسه غیرانتفاعی ۱۸۲ ۱۳۷ ۱۱۳ ۰ ۰
۵۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۱۸۰ ۱۱۶ ۱۱۶ ۰ ۲
۵۳۹ موسسه آموزش عالی آل طه موسسه غیرانتفاعی ۱۸۰ ۱۱۲ ۱۴۰ ۰ ۸
۵۴۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۸ ۱۳۲ ۹۴ ۰ ۰
۵۴۱ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۱۷۸ ۹۹ ۱۲۰ ۰ ۰
۵۴۲ مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه دولتی ۱۷۵ ۱۰۸ ۱۰۸ ۰ ۰
۵۴۳ دانشگاه علوم انتظامی امین دانشگاه دولتی ۱۷۵ ۱۱۸ ۸۷ ۳ ۱
۵۴۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۳ ۱۰۱ ۱۳۱ ۰ ۰
۵۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۱۷۳ ۱۲۳ ۱۰۶ ۱ ۱۴
۵۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۱۷۲ ۱۱۵ ۱۱۵ ۰ ۱
۵۴۷ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۷۲ ۰ ۶۴ ۰ ۰
۵۴۸ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۱۷۲ ۱۱۰ ۱۴۹ ۰ ۲
۵۴۹ موسسه آموزش عالی روزبه موسسه غیرانتفاعی ۱۷۲ ۱۲۲ ۱۲۴ ۰ ۰
۵۵۰ موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانش موسسه غیرانتفاعی ۱۷۲ ۱۵۱ ۳۸ ۰ ۰
۵۵۱ دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی دانشگاه دولتی ۱۷۰ ۱۲۹ ۹۷ ۰ ۲
۵۵۲ موسسه آموزش عالی صوفی رازی موسسه غیرانتفاعی ۱۷۰ ۵۵ ۱۵۳ ۰ ۰
۵۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۱۶۹ ۱۰۹ ۱۱۵ ۰ ۰
۵۵۴ دانشکده اصول دین موسسه غیرانتفاعی ۱۶۹ ۱۳۲ ۷۱ ۱ ۰
۵۵۵ مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۶۵ ۹۹ ۱۲۶ ۰ ۱
۵۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۱۶۴ ۱۴۱ ۹۲ ۰ ۱
۵۵۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۶۳ ۸۵ ۱۲۲ ۰ ۰
۵۵۸ موسسه آموزش عالی خراسان موسسه غیرانتفاعی ۱۶۱ ۱۳۶ ۶۸ ۰ ۰
۵۵۹ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۱۶۰ ۱۱۳ ۸۳ ۰ ۰
۵۶۰ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران موسسه غیرانتفاعی ۱۶۰ ۷۲ ۱۲۱ ۰ ۹
۵۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۱۵۹ ۱۰۸ ۸۸ ۰ ۰
۵۶۲ موسسه آموزش عالی خرد بوشهر موسسه غیرانتفاعی ۱۵۹ ۱۲۴ ۱۳۷ ۰ ۰
۵۶۳ مجتمع آموزش عالی شیروان دانشگاه دولتی ۱۵۶ ۱۰۹ ۸۴ ۰ ۰
۵۶۴ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز موسسه غیرانتفاعی ۱۵۳ ۱۳۱ ۶۰ ۰ ۱
۵۶۵ موسسه آموزش عالی انرژی ساوه موسسه غیرانتفاعی ۱۵۳ ۱۱۴ ۷۹ ۰ ۱
۵۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار دانشگاه آزاد ۱۵۳ ۹۱ ۸۸ ۰ ۰
۵۶۷ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۱۵۱ ۱۲۰ ۶۱ ۰ ۲۹
۵۶۸ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه دولتی ۱۴۹ ۷۴ ۱۳۱ ۱ ۳
۵۶۹ موسسه آموزش عالی نقش جهان موسسه غیرانتفاعی ۱۴۸ ۱۰۳ ۹۷ ۰ ۰
۵۷۰ موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی موسسه غیرانتفاعی ۱۴۷ ۱۰۷ ۱۱۴ ۰ ۰
۵۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۱۴۶ ۶۳ ۱۳۹ ۰ ۰
۵۷۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا علوم پزشکی ۱۴۶ ۱۰۴ ۹۷ ۱ ۱
۵۷۳ موسسه آموزش عالی حکمت رضوی موسسه غیرانتفاعی ۱۴۶ ۱۰۵ ۱۴۳ ۰ ۲
۵۷۴ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور پژوهشگاه دولتی ۱۴۶ ۸۸ ۹۵ ۰ ۰
۵۷۵ موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد موسسه غیرانتفاعی ۱۴۵ ۵۲ ۱۱۰ ۰ ۰
۵۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۱۴۴ ۹۵ ۹۸ ۰ ۰
۵۷۷ موسسه آموزش عالی تابناک موسسه غیرانتفاعی ۱۴۴ ۱۱۱ ۵۱ ۰ ۰
۵۷۸ موسسه آموزش عالی پارسیان موسسه غیرانتفاعی ۱۴۳ ۱۱۶ ۶۴ ۰ ۰
۵۷۹ موسسه آموزش عالی الغدیر موسسه غیرانتفاعی ۱۴۳ ۷۴ ۱۴۲ ۰ ۰
۵۸۰ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) پژوهشگاه دولتی ۱۴۳ ۷۷ ۱۱۷ ۲ ۰
۵۸۱ موسسه آموزش عالی صفاهان موسسه غیرانتفاعی ۱۴۱ ۱۲۱ ۱۲۱ ۰ ۰
۵۸۲ موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی شهریار موسسه غیرانتفاعی ۱۴۱ ۱۱۷ ۵۶ ۰ ۰
۵۸۳ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۴۰ ۹۶ ۱۲۵ ۰ ۰
۵۸۴ موسسه آموزش عالی صبا موسسه غیرانتفاعی ۱۴۰ ۱۳۱ ۱۰۳ ۰ ۰
۵۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان دانشگاه آزاد ۱۳۸ ۹۷ ۹۰ ۰ ۰
۵۸۶ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پژوهشگاه دولتی ۱۳۸ ۸۴ ۱۰۵ ۱ ۱
۵۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۱۳۷ ۹۲ ۱۱۶ ۰ ۰
۵۸۸ پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۷ ۷۳ ۱۰۱ ۰ ۰
۵۸۹ موسسه آموزش عالی کارون موسسه غیرانتفاعی ۱۳۶ ۱۱۸ ۸۵ ۰ ۱
۵۹۰ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی پژوهشگاه دولتی ۱۳۶ ۹۰ ۹۲ ۰ ۰
۵۹۱ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران پژوهشگاه دولتی ۱۳۵ ۹۶ ۵۰ ۰ ۰
۵۹۲ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه علوم پزشکی ۱۳۴ ۷۹ ۱۲۳ ۰ ۰
۵۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۱۳۴ ۸۹ ۹۰ ۰ ۰
۵۹۴ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۴ ۶۹ ۱۰۹ ۰ ۱
۵۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب دانشگاه آزاد ۱۳۳ ۶۸ ۱۱۵ ۰ ۰
۵۹۶ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۱۳۲ ۱۰۳ ۸۳ ۰ ۰
۵۹۷ موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۲ ۵۸ ۱۲۰ ۰ ۰
۵۹۸ موسسه آموزش عالی ارم شیراز موسسه غیرانتفاعی ۱۳۲ ۱۰۶ ۵۶ ۰ ۰
۵۹۹ موسسه آموزش عالی پرندک موسسه غیرانتفاعی ۱۳۲ ۹۸ ۶۹ ۰ ۰
۶۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۱ ۸۴ ۱۲۵ ۰ ۰
۶۰۱ موسسه آموزش هالی بهمنیار کرمان موسسه غیرانتفاعی ۱۲۸ ۱۱۶ ۸۹ ۰ ۰
۶۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۱۲۵ ۸۷ ۷۶ ۰ ۰
۶۰۳ موسسه آموزش عالی نیما موسسه غیرانتفاعی ۱۲۴ ۶۷ ۸۵ ۰ ۰
۶۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران دانشگاه آزاد ۱۲۴ ۹۲ ۹۳ ۰ ۰
۶۰۵ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۲۳ ۸۸ ۷۱ ۳ ۲۹
۶۰۶ موسسه آموزش عالی اسوه موسسه غیرانتفاعی ۱۲۳ ۷۷ ۷۵ ۰ ۲
۶۰۷ موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) موسسه غیرانتفاعی ۱۲۲ ۷۴ ۹۶ ۰ ۰
۶۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۱۲۱ ۴۵ ۹۹ ۰ ۰
۶۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء – زیباکنار دانشگاه آزاد ۱۲۱ ۱۰۲ ۵۳ ۰ ۰
۶۱۰ موسسه آموزش عالی عطار موسسه غیرانتفاعی ۱۲۱ ۶۹ ۸۹ ۰ ۱
۶۱۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم علوم پزشکی ۱۱۹ ۶۲ ۱۳۹ ۰ ۰
۶۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۱۱۸ ۸۴ ۸۱ ۰ ۱۴
۶۱۳ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۱۱۸ ۵۸ ۹۲ ۰ ۱
۶۱۴ موسسه آموزش عالی لیان موسسه غیرانتفاعی ۱۱۸ ۹۰ ۶۸ ۰ ۰
۶۱۵ موسسه آموزش عالی پردیسان موسسه غیرانتفاعی ۱۱۸ ۵۴ ۱۵۱ ۰ ۰
۶۱۶ موسسه آموزش عالی تابران موسسه غیرانتفاعی ۱۱۷ ۷۴ ۸۳ ۰ ۱
۶۱۷ موسسه آموزش عالی علامه قزوینی موسسه غیرانتفاعی ۱۱۷ ۷۳ ۹۸ ۰ ۰
۶۱۸ موسسه آموزش عالی کاویان موسسه غیرانتفاعی ۱۱۶ ۷۵ ۶۴ ۰ ۳
۶۱۹ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۱۱۴ ۶۲ ۱۰۶ ۱ ۴
۶۲۰ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۱۱۴ ۷۱ ۹۶ ۷ ۰
۶۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۱۱۴ ۷۳ ۸۴ ۰ ۰
۶۲۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت علوم پزشکی ۱۱۴ ۷۳ ۹۹ ۰ ۳
۶۲۳ موسسه آموزش عالی رسام موسسه غیرانتفاعی ۱۱۳ ۷۱ ۷۲ ۰ ۰
۶۲۴ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۱۲ ۷۹ ۵۵ ۱ ۰
۶۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۱۱۱ ۶۰ ۷۲ ۰ ۰
۶۲۶ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۱۱۰ ۶۶ ۸۶ ۰ ۰
۶۲۷ موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام موسسه غیرانتفاعی ۱۱۰ ۷۷ ۷۵ ۰ ۴
۶۲۸ مرکز پژوهشهای مجلس پژوهشگاه دولتی ۱۱۰ ۵۵ ۸۴ ۱ ۰
۶۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده دانشگاه آزاد ۱۰۹ ۶۱ ۹۲ ۰ ۰
۶۳۰ سازمان اسناد و کتابخانه ملی پژوهشگاه دولتی ۱۰۹ ۹۳ ۲۹ ۱ ۰
۶۳۱ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۸ ۷۶ ۵۴ ۰ ۰
۶۳۲ موسسه آموزش عالی نوردانش موسسه غیرانتفاعی ۱۰۸ ۷۷ ۱۰۶ ۰ ۰
۶۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان دانشگاه آزاد ۱۰۷ ۷۱ ۵۲ ۰ ۱
۶۳۴ موسسه آموزش عالی راه دانش بابل موسسه غیرانتفاعی ۱۰۷ ۶۶ ۹۸ ۰ ۱
۶۳۵ موسسه آموزش عالی مولانا موسسه غیرانتفاعی ۱۰۶ ۷۲ ۶۸ ۰ ۰
۶۳۶ موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد موسسه غیرانتفاعی ۱۰۶ ۷۳ ۸۸ ۰ ۰
۶۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۱۰۵ ۷۱ ۷۲ ۰ ۰
۶۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۱۰۴ ۶۶ ۷۴ ۰ ۰
۶۳۹ موسسه آموزش عالی میزان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۳ ۶۱ ۷۶ ۰ ۲
۶۴۰ موسسه آموزش عالی پویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی ۱۰۳ ۶۱ ۹۱ ۰ ۰
۶۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۱۰۲ ۶۳ ۶۹ ۰ ۰
۶۴۲ موسسه آموزش عالی سبحان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۲ ۸۸ ۸۷ ۰ ۰
۶۴۳ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۱ ۷۰ ۶۴ ۰ ۰
۶۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۱۰۱ ۷۶ ۶۸ ۰ ۲
۶۴۵ موسسه آموزش عالی صائب موسسه غیرانتفاعی ۱۰۱ ۸۷ ۲۷ ۰ ۰
۶۴۶ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱۰۰ ۶۶ ۵۸ ۰ ۰
۶۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۱۰۰ ۵۴ ۸۸ ۰ ۰
۶۴۸ موسسه آموزش عالی سنا موسسه غیرانتفاعی ۹۹ ۷۳ ۹۲ ۰ ۰
۶۴۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۹ ۵۷ ۸۵ ۰ ۰
۶۵۰ موسسه عالی آموزش بانکداری ایران پژوهشگاه دولتی ۹۹ ۴۶ ۸۶ ۱ ۵
۶۵۱ موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز موسسه غیرانتفاعی ۹۸ ۷۸ ۴۲ ۰ ۰
۶۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۹۸ ۷۰ ۹۰ ۰ ۰
۶۵۳ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۹۷ ۰ ۴۴ ۰ ۰
۶۵۴ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش علوم پزشکی ۹۷ ۷۲ ۶۹ ۰ ۲
۶۵۵ موسسه آموزش عالی هشت بهشت موسسه غیرانتفاعی ۹۴ ۶۷ ۴۵ ۰ ۰
۶۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه دانشگاه آزاد ۹۳ ۶۲ ۶۲ ۰ ۰
۶۵۷ موسسه آموزش عالی سپهر موسسه غیرانتفاعی ۹۳ ۷۰ ۷۳ ۰ ۱
۶۵۸ موسسه آموزش عالی هدف موسسه غیرانتفاعی ۹۳ ۶۷ ۸۱ ۰ ۰
۶۵۹ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۹۲ ۴۴ ۷۲ ۰ ۰
۶۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۹۲ ۴۸ ۷۷ ۰ ۰
۶۶۱ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان علوم پزشکی ۹۲ ۷۰ ۷۱ ۰ ۰
۶۶۲ دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه دولتی ۹۲ ۶۲ ۴۴ ۰ ۰
۶۶۳ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۹۱ ۶۶ ۷۴ ۱ ۷
۶۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۹۰ ۵۴ ۸۵ ۰ ۰
۶۶۵ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۸۹ ۶۵ ۴۹ ۰ ۰
۶۶۶ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۸۹ ۴۸ ۸۶ ۱ ۰
۶۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۸۸ ۵۱ ۷۰ ۰ ۰
۶۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۸۸ ۵۲ ۸۵ ۰ ۰
۶۶۹ پژوهشکده چای سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۷ ۵۴ ۶۵ ۰ ۰
۶۷۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۶ ۶۵ ۴۹ ۰ ۰
۶۷۱ موسسه آموزش عالی زاگرس دانشگاه دولتی ۸۶ ۶۹ ۷۶ ۰ ۰
۶۷۲ موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت موسسه غیرانتفاعی ۸۵ ۵۹ ۶۱ ۰ ۰
۶۷۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۴ ۵۵ ۵۵ ۰ ۰
۶۷۴ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۸۴ ۷۴ ۲۶ ۰ ۱
۶۷۵ موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه موسسه غیرانتفاعی ۸۳ ۶۵ ۵۴ ۰ ۰
۶۷۶ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه علوم پزشکی ۸۳ ۵۵ ۸۵ ۰ ۰
۶۷۷ موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی موسسه غیرانتفاعی ۸۳ ۵۲ ۶۱ ۰ ۱
۶۷۸ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۸۲ ۶۹ ۳۸ ۱ ۰
۶۷۹ پژوهشکده میگوی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۲ ۴۶ ۵۴ ۰ ۱
۶۸۰ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر موسسه غیرانتفاعی ۸۲ ۴۴ ۷۲ ۰ ۰
۶۸۱ موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان موسسه غیرانتفاعی ۸۱ ۶۱ ۳۸ ۰ ۲
۶۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان دانشگاه آزاد ۸۱ ۴۰ ۶۳ ۰ ۰
۶۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۸۰ ۴۶ ۶۷ ۰ ۰
۶۸۴ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۷۹ ۶۴ ۵۴ ۰ ۴
۶۸۵ مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان علوم پزشکی ۷۹ ۵۱ ۵۴ ۱ ۱
۶۸۶ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین دانشگاه دولتی ۷۹ ۶۱ ۶۱ ۰ ۰
۶۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۷۸ ۵۱ ۵۶ ۰ ۰
۶۸۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۷۸ ۴۴ ۶۶ ۰ ۲
۶۸۹ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر علوم پزشکی ۷۸ ۴۳ ۸۶ ۰ ۱
۶۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۷۷ ۵۴ ۴۹ ۰ ۰
۶۹۱ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسر موسسه غیرانتفاعی ۷۷ ۳۰ ۶۹ ۰ ۰
۶۹۲ موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند موسسه غیرانتفاعی ۷۷ ۵۰ ۷۵ ۰ ۰
۶۹۳ موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم موسسه غیرانتفاعی ۷۷ ۵۴ ۷۵ ۰ ۰
۶۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده دانشگاه آزاد ۷۶ ۴۱ ۶۲ ۰ ۰
۶۹۵ موسسه آموزش عالی آمل موسسه غیرانتفاعی ۷۶ ۵۵ ۶۵ ۰ ۰
۶۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ دانشگاه آزاد ۷۵ ۵۸ ۳۷ ۰ ۰
۶۹۷ موسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۷۵ ۵۴ ۵۱ ۰ ۰
۶۹۸ موسسه آموزش عالی ایرانمهر موسسه غیرانتفاعی ۷۵ ۳۳ ۶۱ ۰ ۰
۶۹۹ موسسه آموزش عالی رحمان رامسر موسسه غیرانتفاعی ۷۵ ۵۱ ۵۲ ۰ ۰
۷۰۰ موسسه آموزش عالی آبان هراز موسسه غیرانتفاعی ۷۴ ۵۰ ۸۶ ۰ ۰
۷۰۱ موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین موسسه غیرانتفاعی ۷۴ ۵۲ ۴۴ ۰ ۰
۷۰۲ موسسه آموزش عالی تجن موسسه غیرانتفاعی ۷۴ ۶۱ ۵۹ ۰ ۱
۷۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم دانشگاه آزاد ۷۳ ۶۵ ۳۴ ۰ ۰
۷۰۴ موسسه آموزش عالی سارویه موسسه غیرانتفاعی ۷۳ ۳۷ ۸۰ ۰ ۰
۷۰۵ موسسه آموزش عالی سلمان مشهد موسسه غیرانتفاعی ۷۲ ۵۵ ۴۸ ۰ ۰
۷۰۶ مجتمع آموزش عالی لارستان دانشگاه دولتی ۷۱ ۵۸ ۲۵ ۰ ۱
۷۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم دانشگاه آزاد ۷۱ ۵۰ ۳۵ ۰ ۰
۷۰۸ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۷۰ ۲۱ ۹۲ ۰ ۰
۷۰۹ موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز موسسه غیرانتفاعی ۷۰ ۴۰ ۷۰ ۰ ۰
۷۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ دانشگاه آزاد ۶۹ ۵۲ ۳۶ ۰ ۰
۷۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان دانشگاه آزاد ۶۸ ۳۸ ۴۷ ۰ ۰
۷۱۲ موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود موسسه غیرانتفاعی ۶۷ ۲۴ ۵۸ ۰ ۰
۷۱۳ موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری موسسه غیرانتفاعی ۶۶ ۴۸ ۳۸ ۰ ۰
۷۱۴ موسسه آموزش عالی پاسارگاد موسسه غیرانتفاعی ۶۶ ۴۳ ۵۷ ۰ ۰
۷۱۵ موسسه آموزش عالی سهروردی موسسه غیرانتفاعی ۶۶ ۳۱ ۹۰ ۰ ۰
۷۱۶ موسسه آموزش عالی کادوس موسسه غیرانتفاعی ۶۶ ۴۵ ۴۱ ۰ ۰
۷۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۶۵ ۳۳ ۵۱ ۰ ۰
۷۱۸ پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۵ ۴۱ ۳۸ ۰ ۰
۷۱۹ موسسه آموزش عالی غزالی موسسه غیرانتفاعی ۶۵ ۳۲ ۵۳ ۰ ۰
۷۲۰ موسسه آموزش عالی هنر شیراز موسسه غیرانتفاعی ۶۵ ۵۴ ۸ ۰ ۲
۷۲۱ موسسه آموزش عالی علامه امینی موسسه غیرانتفاعی ۶۴ ۴۸ ۳۷ ۰ ۱
۷۲۲ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۶۳ ۴۲ ۴۸ ۰ ۰
۷۲۳ موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی ۶۳ ۴۸ ۵۹ ۰ ۱۱
۷۲۴ مرکز آموزش عالی لامرد دانشگاه دولتی ۶۳ ۴۸ ۳۵ ۰ ۰
۷۲۵ موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط موسسه غیرانتفاعی ۶۳ ۳۴ ۵۸ ۰ ۰
۷۲۶ موسسه آموزش عالی توس موسسه غیرانتفاعی ۶۳ ۵۰ ۲۸ ۰ ۱
۷۲۷ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۲ ۵۱ ۳۱ ۰ ۰
۷۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان دانشگاه آزاد ۶۲ ۳۲ ۵۰ ۰ ۰
۷۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۶۱ ۴۰ ۴۲ ۰ ۰
۷۳۰ دانشگاه نهاوند  دانشگاه دولتی ۶۱ ۲۶ ۵۴ ۰ ۶
۷۳۱ موسسه آموزش عالی کاوش موسسه غیرانتفاعی ۶۱ ۳۶ ۵۱ ۰ ۰
۷۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت دانشگاه آزاد ۶۱ ۴۳ ۶۲ ۰ ۰
۷۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۶۰ ۵۲ ۲۱ ۰ ۱
۷۳۴ موسسه آموزش عالی پارسا موسسه غیرانتفاعی ۶۰ ۳۱ ۴۷ ۰ ۰
۷۳۵ موسسه آموزش عالی نور هدایت موسسه غیرانتفاعی ۵۹ ۴۲ ۴۹ ۰ ۰
۷۳۶ موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۵۸ ۳۷ ۴۲ ۰ ۰
۷۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود دانشگاه آزاد ۵۸ ۳۷ ۴۷ ۰ ۰
۷۳۸ پژوهشکده مطالعات فناوری پژوهشگاه دولتی ۵۸ ۴۳ ۵۱ ۰ ۰
۷۳۹ موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان موسسه غیرانتفاعی ۵۷ ۴۳ ۳۳ ۰ ۱
۷۴۰ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۶ ۳۰ ۳۲ ۰ ۰
۷۴۱ موسسه آموزش عالی عقیق موسسه غیرانتفاعی ۵۵ ۴۸ ۳۵ ۰ ۰
۷۴۲ موسسه آموزش عالی دانشوران موسسه غیرانتفاعی ۵۵ ۴۳ ۳۸ ۰ ۰
۷۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش دانشگاه آزاد ۵۵ ۳۸ ۳۰ ۰ ۰
۷۴۴ موسسه آموزش عالی مهرگان محلات موسسه غیرانتفاعی ۵۵ ۴۵ ۳۸ ۰ ۰
۷۴۵ دانشگاه فناوری های نوین سبزوار دانشگاه دولتی ۵۰ ۲۱ ۴۶ ۰ ۰
۷۴۶ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان علوم پزشکی ۵۰ ۲۶ ۶۸ ۰ ۱
۷۴۷ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام علوم پزشکی ۵۰ ۳۷ ۴۱ ۰ ۰
۷۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب دانشگاه آزاد ۴۹ ۳۴ ۵۰ ۰ ۰
۷۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز دانشگاه آزاد ۴۸ ۳۲ ۳۷ ۰ ۰
۷۵۰ موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم موسسه غیرانتفاعی ۴۸ ۳۴ ۲۵ ۰ ۰
۷۵۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۷ ۳۱ ۵۲ ۰ ۰
۷۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی دانشگاه آزاد ۴۷ ۲۱ ۳۴ ۰ ۰
۷۵۳ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۳۳ ۲۵ ۰ ۰
۷۵۴ دانشگاه شهرضا دانشگاه دولتی ۴۴ ۲۸ ۲۶ ۰ ۰
۷۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد دانشگاه آزاد ۴۴ ۲۸ ۲۸ ۰ ۰
۷۵۶ مرکز آموزش عالی محلات دانشگاه دولتی ۴۳ ۳۲ ۲۴ ۰ ۰
۷۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۴۲ ۲۹ ۲۹ ۰ ۰
۷۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۴۲ ۳۲ ۲۰ ۰ ۰
۷۵۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان علوم پزشکی ۴۱ ۲۲ ۴۱ ۰ ۰
۷۶۰ مرکز تحقیقات ماهیان سردابی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۲۰ ۴۰ ۰ ۰
۷۶۱ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۳۹ ۲۸ ۲۷ ۰ ۱
۷۶۲ موسسه آموزش عالی دانا یاسوج موسسه غیرانتفاعی ۳۹ ۳۴ ۳۴ ۰ ۰
۷۶۳ موسسه آموزش عالی سبز آمل موسسه غیرانتفاعی ۳۹ ۲۹ ۲۰ ۰ ۰
۷۶۴ موسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه موسسه غیرانتفاعی ۳۸ ۲۰ ۳۰ ۰ ۱
۷۶۵ موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) موسسه غیرانتفاعی ۳۷ ۱۷ ۳۵ ۰ ۰
۷۶۶ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۷ ۲۷ ۳۰ ۰ ۰
۷۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۰ ۳۴ ۰ ۰
۷۶۸ موسسه آموزش عالی شمس تبریزی موسسه غیرانتفاعی ۳۷ ۲۲ ۲۱ ۰ ۰
۷۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۶ ۱۹ ۳۷ ۰ ۰
۷۷۰ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۶ ۲۸ ۲۵ ۰ ۰
۷۷۱ موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۳۰ ۲۶ ۰ ۰
۷۷۲ موسسه آموزش عالی چهل ستون موسسه غیرانتفاعی ۳۵ ۳۲ ۹ ۰ ۰
۷۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۳۴ ۲۶ ۳۲ ۰ ۰
۷۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۳۴ ۱۴ ۳۶ ۰ ۰
۷۷۵ موسسه آموزش عالی کاسپین موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۲۳ ۲۹ ۰ ۰
۷۷۶ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۳ ۲۴ ۱۶ ۰ ۰
۷۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین دانشگاه آزاد ۳۳ ۲۲ ۲۲ ۰ ۰
۷۷۸ موسسه آموزش عالی میعاد موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۲۳ ۱۷ ۰ ۰
۷۷۹ مجتمع آموزش عالی تربت جام دانشگاه دولتی ۳۲ ۲۳ ۲۴ ۰ ۰
۷۸۰ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد علوم پزشکی ۳۱ ۱۴ ۴۳ ۰ ۰
۷۸۱ دانشگاه حضرت نرجس (س) دانشگاه دولتی ۳۰ ۲۳ ۱۵ ۰ ۰
۷۸۲ دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان دانشگاه آزاد ۳۰ ۱۹ ۲۹ ۰ ۰
۷۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفان دانشگاه آزاد ۳۰ ۰ ۸ ۰ ۰
۷۸۴ موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد موسسه غیرانتفاعی ۳۰ ۱۹ ۲۷ ۰ ۰
۷۸۵ دانشگاه ابرار موسسه غیرانتفاعی ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۰ ۲
۷۸۶ موسسه آموزش عالی علامه رفیعی موسسه غیرانتفاعی ۲۷ ۲۲ ۲۶ ۰ ۰
۷۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۲۵ ۱۱ ۱۹ ۰ ۰
۷۸۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵ ۱۱ ۱۹ ۰ ۰
۷۸۹ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴ ۷ ۲۳ ۰ ۰
۷۹۰ موسسه آموزش عالی پارس رضوی موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۲۰ ۲۰ ۰ ۰
۷۹۱ موسسه آموزش عالی پرتو موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۱۹ ۲۸ ۰ ۰
۷۹۲ مرکز آموزش عالی اقلید دانشگاه دولتی ۲۳ ۱۶ ۱۷ ۰ ۰
۷۹۳ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۲۲ ۱۴ ۱۹ ۰ ۰
۷۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۲۱ ۱۰ ۱۹ ۰ ۰
۷۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشت دانشگاه آزاد ۲۱ ۱۸ ۱۱ ۰ ۰
۷۹۶ موسسه آموزش عالی عرفان موسسه غیرانتفاعی ۲۱ ۱۸ ۱۳ ۰ ۰
۷۹۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی علوم پزشکی ۲۱ ۱۲ ۲۴ ۰ ۰
۷۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۰ ۲۲ ۰ ۰
۷۹۹ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۵ ۷ ۰ ۲
۸۰۰ موسسه آموزش عالی شاهرود موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۷ ۸ ۰ ۰
۸۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج دانشگاه آزاد ۱۹ ۱۱ ۱۳ ۰ ۰
۸۰۲ مرکزآموزش عالی استهبان دانشگاه دولتی ۱۸ ۱۲ ۱۰ ۰ ۰
۸۰۳ پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۸ ۸ ۲۱ ۱ ۰
۸۰۴ موسسه آموزش عالی مولوی موسسه غیرانتفاعی ۱۸ ۱۶ ۴ ۰ ۰
۸۰۵ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب علوم پزشکی ۱۸ ۹ ۱۵ ۰ ۰
۸۰۶ موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۷ ۲۱ ۰ ۰
۸۰۷ مرکز ملی فضای مجازی پژوهشگاه دولتی ۱۷ ۴ ۱۹ ۰ ۰
۸۰۸ مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۶ ۸ ۱۷ ۰ ۰
۸۰۹ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۹ ۱۱ ۰ ۳
۸۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۵ ۹ ۱۱ ۰ ۰
۸۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسال دانشگاه آزاد ۱۵ ۱۰ ۱۲ ۰ ۰
۸۱۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال علوم پزشکی ۱۴ ۶ ۱۷ ۰ ۰
۸۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۱۳ ۷ ۱۵ ۰ ۰
۸۱۴ مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳ ۷ ۲۰ ۰ ۰
۸۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد دانشگاه آزاد ۱۳ ۸ ۱۱ ۰ ۰
۸۱۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین علوم پزشکی ۱۳ ۸ ۱۴ ۰ ۰
۸۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۱۲ ۶ ۱۱ ۰ ۰
۸۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند دانشگاه آزاد ۱۲ ۸ ۹ ۰ ۰
۸۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد دانشگاه آزاد ۱۱ ۴ ۹ ۰ ۰
۸۲۰ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۹ ۶ ۶ ۰ ۰
۸۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۸ ۱ ۸ ۰ ۰
۸۲۲ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۸ ۶ ۳ ۰ ۰
۸۲۳ دانشگاه علوم پزشکی مجازی علوم پزشکی ۸ ۳ ۱۲ ۰ ۰
۸۲۴ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان پژوهشگاه دولتی ۷ ۱ ۸ ۰ ۰
۸۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گراش دانشگاه آزاد ۶ ۳ ۴ ۰ ۰
۸۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۵ ۱ ۷ ۰ ۰
۸۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۵ ۴ ۴ ۰ ۰
۸۲۸ مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۲ ۴ ۰ ۰
۸۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند دانشگاه آزاد ۵ ۳ ۵ ۰ ۰
۸۳۰ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم) سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۲ ۳ ۰ ۰
۸۳۱ پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۳ ۳ ۰ ۰
۸۳۲ مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون دانشگاه دولتی ۲ ۱ ۱ ۰ ۰
۸۳۳ مرکز تحقیقات ابریشم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲ ۰ ۲ ۰ ۰
۸۳۴ دانشگاه فرزانگان سمنان دانشگاه دولتی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
۸۳۵ دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه دولتی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
۸۳۶ مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۳۷ پژوهشکده سبزی صیفی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۳۸ پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت پژوهشگاه دولتی ۰ ۰ ۰ ۵ ۰

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت
نام کاربری / ایمیل / شماره موبایل خود را وارد کنید
بازیابی کلمه عبور
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
ورود به سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ثبت نام در سایت
شماره موبایل / ایمیل را تایید و اطلاعات را تکمیل کنید
ثبت نام در سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر