رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود (سیویلیکا).

 

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبهنام مرکزنوع مرکزتعداد مقالاتنویسنده اولهم پژوهیژورنالکنفرانس
۱دانشگاه تهراندانشگاه دولتی۶۹,۸۸۷۴۵,۷۳۰۴۱,۵۷۸۱۱۳۱۵۶
۲دانشگاه پیام نور (همه مراکز)پیام نور۵۷,۲۷۶۴۱,۰۹۹۳۰,۵۹۷۱۱۴۱
۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه آزاد۳۳,۸۷۷۲۲,۴۹۷۲۹,۶۴۸۳۸۱۸
۴دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه دولتی۳۱,۶۳۲۲۰,۸۷۵۱۹,۷۲۳۳۰۴۸
۵دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه دولتی۳۰,۱۲۱۲۱,۳۸۵۱۴,۵۵۱۴۹۱۰۰
۶دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه دولتی۲۳,۱۷۶۱۵,۳۶۶۱۳,۹۰۶۳۶۴۶
۷دانشگاه علم و صنعت ایراندانشگاه دولتی۲۲,۵۲۴۱۶,۰۷۶۱۰,۹۹۶۱۳۷۴
۸دانشگاه تبریزدانشگاه دولتی۲۱,۶۲۴۱۴,۷۸۶۱۱,۴۲۶۲۷۳۷
۹دانشگاه صنعتی امیرکبیردانشگاه دولتی۲۱,۴۳۲۱۴,۵۲۱۱۰,۷۳۲۳۶۰
۱۰دانشگاه شیرازدانشگاه دولتی۱۹,۵۲۲۱۳,۷۸۸۸,۶۳۷۲۱۴۰
۱۱دانشگاه اصفهاندانشگاه دولتی۱۷,۹۸۵۱۲,۳۸۵۹,۱۶۸۳۹۳۱
۱۲دانشگاه علامه طباطبائیدانشگاه دولتی۱۷,۶۱۵۱۲,۰۱۳۱۰,۴۷۳۴۸۱۱
۱۳دانشگاه شهید باهنر کرماندانشگاه دولتی۱۷,۱۱۴۱۱,۸۴۷۷,۸۱۶۱۶۵۰
۱۴دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه دولتی۱۶,۳۰۸۱۰,۶۱۸۸,۴۲۶۲۱۵۴
۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدانشگاه آزاد۱۴,۷۲۹۹,۷۷۵۹,۸۲۷۲۲۴
۱۶دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه دولتی۱۴,۳۵۷۹,۵۶۳۶,۵۲۰۱۱۴۰
۱۷دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه دولتی۱۴,۰۴۲۹,۴۷۰۶,۹۴۶۶۱۰۷
۱۸دانشگاه گیلاندانشگاه دولتی۱۳,۹۴۷۹,۸۶۵۷,۴۸۶۱۶۲۴
۱۹دانشگاه فرهنگیاندانشگاه دولتی۱۳,۹۱۴۱۰,۹۱۰۴,۸۷۳۲۵۰
۲۰دانشگاه ارومیهدانشگاه دولتی۱۳,۸۱۱۹,۹۲۸۶,۷۱۹۵۱۰
۲۱دانشگاه یزددانشگاه دولتی۱۳,۵۰۳۹,۹۷۳۶,۲۸۵۹۳۶
۲۲دانشگاه محقق اردبیلیدانشگاه دولتی۱۳,۰۱۲۱۰,۱۰۷۵,۷۰۱۱۱۳۸
۲۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدانشگاه آزاد۱۲,۰۴۶۸,۸۱۶۶,۶۹۳۷۸
۲۴دانشگاه خوارزمیدانشگاه دولتی۱۲,۰۱۰۸,۰۱۶۸,۲۳۴۲۰۲۲
۲۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازدانشگاه آزاد۱۱,۵۷۶۸,۹۰۶۶,۹۱۹۵۱۸
۲۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد۱۰,۹۹۶۷,۲۹۲۷,۷۹۳۱۰۴
۲۷دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشگاه دولتی۱۰,۷۳۱۷,۸۳۶۵,۲۰۶۱۷۴۳
۲۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)دانشگاه آزاد۱۰,۷۲۲۸,۰۵۶۵,۹۴۵۱۰۳۹
۲۹دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه دولتی۱۰,۶۹۲۷,۲۶۳۵,۴۲۵۶۲۱
۳۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویندانشگاه آزاد۱۰,۲۹۴۷,۶۹۰۶,۲۷۵۵۱۷
۳۱دانشگاه بوعلی سینادانشگاه دولتی۱۰,۰۱۳۷,۲۵۲۵,۰۵۵۲۱۹
۳۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددانشگاه آزاد۹,۸۴۸۷,۵۰۰۵,۴۳۳۶۲۹
۳۳دانشگاه رازیدانشگاه دولتی۹,۸۰۳۶,۹۳۶۴,۷۱۲۸۱۱
۳۴دانشگاه مازندراندانشگاه دولتی۹,۷۷۶۷,۱۱۷۵,۲۹۹۱۳۱۹
۳۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهددانشگاه آزاد۹,۷۳۷۶,۸۵۷۵,۱۰۷۸۱۹
۳۶دانشگاه زنجاندانشگاه دولتی۹,۰۹۷۶,۷۲۶۴,۵۲۵۴۲۲
۳۷دانشگاه سمناندانشگاه دولتی۹,۰۸۲۶,۸۹۲۴,۴۰۹۱۱۱۸
۳۸دانشگاه صنعتی مالک اشتردانشگاه دولتی۸,۸۸۴۵,۹۵۴۵,۰۲۸۵۲۶
۳۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجدانشگاه آزاد۸,۶۰۸۶,۰۳۳۶,۰۹۹۱۳۵
۴۰دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه دولتی۸,۴۲۲۵,۲۶۶۴,۶۰۲۱۳۱۱
۴۱دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانعلوم پزشکی۸,۳۸۳۴,۴۹۳۷,۲۹۵۳۱۵۵
۴۲دانشگاه بیرجنددانشگاه دولتی۸,۲۰۶۶,۱۸۶۳,۶۶۹۸۳۹
۴۳دانشگاه صنعتی شاهروددانشگاه دولتی۸,۰۳۹۵,۹۵۵۴,۰۰۹۹۲۰
۴۴دانشگاه شهرکرددانشگاه دولتی۷,۵۰۰۵,۵۷۷۳,۴۲۲۴۱۶
۴۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزددانشگاه آزاد۷,۴۴۹۵,۸۸۳۴,۲۰۰۲۲۷
۴۶دانشگاه علوم پزشکی مشهدعلوم پزشکی۷,۴۱۵۵,۳۶۷۳,۸۲۰۲۹۳۹
۴۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد۷,۴۰۳۴,۹۰۰۵,۶۶۹۸۲
۴۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرماندانشگاه آزاد۷,۳۸۴۵,۶۱۶۴,۰۲۹۰۵
۴۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشگاه آزاد۷,۳۵۲۵,۶۴۹۳,۶۸۳۱۱۲
۵۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدانشگاه آزاد۷,۰۴۸۴,۹۶۷۳,۹۳۵۶۷
۵۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد۷,۰۲۹۴,۸۵۷۴,۵۰۲۸۴
۵۲دانشگاه بین المللی امام خمینیدانشگاه دولتی۶,۹۴۶۴,۹۷۷۳,۶۷۱۱۰۲۱
۵۳دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه دولتی۶,۸۷۷۴,۶۵۸۳,۴۷۸۵۱۳
۵۴دانشگاه الزهرادانشگاه دولتی۶,۷۹۵۵,۰۱۴۳,۶۳۷۲۳۱۶
۵۵دانشگاه زابلدانشگاه دولتی۶,۷۵۲۵,۰۹۶۳,۳۲۱۲۱۲
۵۶جهاد دانشگاهیپژوهشگاه دولتی۶,۳۹۰۳,۹۴۶۴,۵۸۸۱۳۵۴
۵۷دانشگاه لرستاندانشگاه دولتی۶,۳۳۳۴,۵۵۱۳,۷۱۹۶۶
۵۸دانشگاه کاشاندانشگاه دولتی۶,۲۹۷۴,۷۳۷۲,۸۱۵۱۱۱۰
۵۹دانشگاه جامع علمی کاربردیموسسه غیرانتفاعی۶,۱۲۴۳,۷۳۰۴,۲۵۰۵۱۰۳
۶۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد۶,۰۳۸۴,۱۷۱۳,۸۱۸۳۵
۶۱دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه دولتی۶,۰۲۶۴,۳۵۵۲,۹۷۷۲۹
۶۲دانشگاه کردستاندانشگاه دولتی۵,۵۰۰۳,۸۰۹۲,۹۸۱۱۱۲۶
۶۳دانشگاه جامع امام حسیندانشگاه دولتی۵,۴۹۵۳,۸۷۶۳,۰۵۸۲۴۱۸
۶۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتدانشگاه آزاد۵,۳۷۵۳,۷۱۳۳,۳۷۴۱۱۲
۶۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلدانشگاه آزاد۵,۲۴۰۳,۷۲۴۳,۰۹۰۱۹
۶۶دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاه دولتی۵,۰۳۰۳,۵۵۰۲,۵۸۵۸۲۳
۶۷دانشگاه فنی و حرفه ایدانشگاه دولتی۵,۰۳۰۳,۷۳۲۲,۵۳۳۱۳۱
۶۸دانشگاه شاهددانشگاه دولتی۵,۰۱۳۳,۳۶۰۳,۱۸۲۱۲۴
۶۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد۴,۹۲۶۳,۶۲۱۲,۶۶۴۲۷
۷۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرددانشگاه آزاد۴,۹۱۵۳,۵۷۱۳,۳۲۶۳۲
۷۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداندانشگاه آزاد۴,۸۷۸۳,۶۹۴۲,۸۷۹۳۹
۷۲دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیعلوم پزشکی۴,۸۳۳۲,۷۳۷۴,۱۵۵۲۳۴۹
۷۳دانشگاه قمدانشگاه دولتی۴,۷۶۰۳,۴۲۴۲,۴۱۴۷۴
۷۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد همداندانشگاه آزاد۴,۵۰۷۳,۳۳۸۲,۵۸۳۳۱۰
۷۵دانشگاه حکیم سبزواریدانشگاه دولتی۴,۴۵۴۳,۲۱۹۲,۱۲۹۵۱۲
۷۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهدانشگاه آزاد۴,۳۸۸۳,۴۷۴۲,۴۵۷۳۵
۷۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولدانشگاه آزاد۴,۳۸۴۳,۲۱۳۲,۷۱۴۲۱۲
۷۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریدانشگاه آزاد۴,۳۴۱۳,۰۹۲۲,۹۱۰۳۰
۷۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهردانشگاه آزاد۴,۳۱۷۳,۳۱۰۲,۷۶۴۵۳
۸۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد۴,۲۲۸۳,۱۱۸۲,۳۱۹۱۲۶
۸۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ریدانشگاه آزاد۴,۲۱۰۳,۰۴۵۲,۵۳۱۵۱۰
۸۲دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهانعلوم پزشکی۴,۱۷۶۲,۵۳۹۲,۹۳۹۵۲۲
۸۳دانشگاه ایلامدانشگاه دولتی۴,۱۱۰۲,۷۲۱۲,۵۹۹۲۴
۸۴دانشگاه علوم پزشکی ایرانعلوم پزشکی۴,۰۷۷۲,۲۴۱۳,۸۴۲۹۳۱
۸۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسدانشگاه آزاد۴,۰۰۱۲,۹۳۱۱,۸۳۴۳۱
۸۶دانشگاه صنعتی سهنددانشگاه دولتی۳,۹۸۲۲,۹۹۴۱,۵۲۶۱۹
۸۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتردانشگاه آزاد۳,۹۲۳۲,۷۴۲۲,۳۳۳۶۶
۸۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناندانشگاه آزاد۳,۸۹۷۲,۹۹۴۱,۹۴۰۲۸
۸۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسدانشگاه آزاد۳,۷۸۹۲,۹۵۸۲,۳۹۳۱۱۲
۹۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهندانشگاه آزاد۳,۷۲۷۲,۴۲۸۲,۵۹۲۴۳
۹۱دانشگاه اراکدانشگاه دولتی۳,۷۱۶۲,۶۸۹۱,۹۲۶۴۷
۹۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهردانشگاه آزاد۳,۶۸۸۲,۲۱۵۲,۷۱۱۱۵
۹۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجدانشگاه آزاد۳,۵۶۸۲,۷۶۸۲,۱۴۰۱۱
۹۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملیدانشگاه آزاد۳,۵۵۱۲,۶۵۹۲,۳۲۲۱۲
۹۵دانشگاه خلیج فارسدانشگاه دولتی۳,۵۰۶۲,۴۰۸۱,۸۲۴۰۶
۹۶دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندانشگاه دولتی۳,۴۸۰۲,۴۱۳۱,۴۲۸۱۹
۹۷دانشگاه هرمزگاندانشگاه دولتی۳,۴۵۲۲,۳۰۴۲,۳۵۸۲۵
۹۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد۳,۴۲۴۲,۵۸۹۱,۸۴۹۱۲
۹۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبددانشگاه آزاد۳,۴۱۴۲,۶۴۸۱,۵۴۵۱۲۳
۱۰۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرددانشگاه آزاد۳,۳۶۵۲,۴۲۴۲,۰۲۱۲۲
۱۰۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابوردانشگاه آزاد۳,۳۵۹۲,۵۲۹۱,۹۵۶۰۰
۱۰۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاندانشگاه آزاد۳,۳۲۶۲,۵۸۹۱,۸۵۲۱۱۱
۱۰۳دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشگاه دولتی۳,۲۵۸۲,۳۵۲۱,۶۶۶۴۲۱
۱۰۴دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندانشگاه دولتی۳,۱۶۸۲,۲۹۹۱,۷۲۷۰۱
۱۰۵دانشگاه یاسوجدانشگاه دولتی۳,۱۴۱۲,۰۱۰۱,۷۳۸۳۱۱
۱۰۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهروددانشگاه آزاد۳,۱۳۵۲,۳۷۲۱,۹۶۵۲۳
۱۰۷دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازعلوم پزشکی۳,۱۰۰۱,۸۴۴۲,۴۲۴۶۸
۱۰۸دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزعلوم پزشکی۳,۰۹۰۲,۰۱۸۲,۰۱۵۶۱۲
۱۰۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاندانشگاه آزاد۳,۰۱۷۲,۴۳۷۱,۷۹۱۲۶
۱۱۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاندانشگاه آزاد۲,۹۹۹۲,۰۸۳۱,۹۰۷۳۱۳
۱۱۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولدانشگاه آزاد۲,۹۷۶۲,۲۹۲۱,۳۶۶۰۲۷
۱۱۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایردانشگاه آزاد۲,۹۴۶۲,۳۰۱۱,۳۰۴۲۵
۱۱۳دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدعلوم پزشکی۲,۹۳۷۱,۹۹۱۲,۰۷۶۱۷۵
۱۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاندانشگاه آزاد۲,۹۳۵۱,۸۸۹۱,۹۴۹۲۴
۱۱۵دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدانعلوم پزشکی۲,۸۷۵۲,۱۳۸۱,۷۰۳۱۳۷
۱۱۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربدانشگاه آزاد۲,۸۵۴۲,۲۳۸۱,۶۴۴۱۲
۱۱۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباددانشگاه آزاد۲,۸۴۴۱,۹۹۴۱,۸۴۳۱۳
۱۱۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد۲,۸۲۶۱,۹۰۹۱,۸۵۴۳۲۲
۱۱۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامدانشگاه آزاد۲,۷۹۳۱,۹۵۹۱,۷۴۰۰۲
۱۲۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلدانشگاه آزاد۲,۶۲۹۱,۸۳۵۱,۵۴۵۲۴
۱۲۱دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهدانشگاه دولتی۲,۶۱۱۱,۷۹۷۱,۷۵۴۱۴
۱۲۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهردانشگاه آزاد۲,۶۱۰۲,۰۲۷۱,۲۲۴۱۱۳
۱۲۳دانشگاه گلستاندانشگاه دولتی۲,۵۱۶۱,۴۵۰۱,۶۹۱۳۶
۱۲۴دانشگاه هنر اصفهاندانشگاه دولتی۲,۵۰۰۱,۷۳۰۱,۴۱۸۳۲
۱۲۵دانشگاه امام صادقدانشگاه دولتی۲,۴۸۶۱,۸۷۵۱,۱۱۷۱۸۹
۱۲۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهردانشگاه آزاد۲,۴۷۰۱,۷۹۲۱,۷۳۴۱۳
۱۲۷دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسعلوم پزشکی۲,۴۶۶۱,۵۵۱۱,۷۲۸۱۳۲۹
۱۲۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجنددانشگاه آزاد۲,۴۵۷۱,۷۸۹۱,۴۶۵۰۴
۱۲۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد قمدانشگاه آزاد۲,۳۷۰۱,۵۱۵۱,۶۸۲۳۲
۱۳۰دانشگاه ملایردانشگاه دولتی۲,۳۳۰۱,۶۷۰۱,۴۶۱۰۵
۱۳۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابندانشگاه آزاد۲,۲۹۱۱,۶۱۹۱,۲۵۴۴۲
۱۳۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاندانشگاه آزاد۲,۲۸۸۱,۸۵۸۱,۳۹۸۰۰
۱۳۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستردانشگاه آزاد۲,۲۵۷۱,۶۳۵۱,۲۵۷۰۳
۱۳۴پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانپژوهشگاه دولتی۲,۲۴۹۱,۵۰۷۱,۱۰۲۵۷
۱۳۵پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه دولتی۲,۲۲۸۱,۲۵۲۱,۳۱۷۲۱۱
۱۳۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهدانشگاه آزاد۲,۲۱۸۱,۷۶۷۱,۲۱۳۲۱۳
۱۳۷واحد الکترونیکی دانشگاه آزاددانشگاه آزاد۲,۲۱۷۱,۶۶۱۱,۷۲۷۰۰
۱۳۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوردانشگاه آزاد۲,۱۹۵۱,۵۹۲۱,۳۲۲۱۳
۱۳۹دانشگاه صنعتی شیرازدانشگاه دولتی۲,۱۸۳۱,۶۱۶۹۰۴۰۳
۱۴۰سازمان انرژی اتمیپژوهشگاه دولتی۲,۱۶۵۹۷۰۱,۷۳۹۱۱
۱۴۱پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه دولتی۲,۱۵۷۱,۰۹۰۱,۴۰۸۲۱
۱۴۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساردانشگاه آزاد۲,۱۰۲۱,۴۲۵۱,۴۵۶۶۰
۱۴۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوادانشگاه آزاد۲,۰۹۶۱,۴۹۹۱,۳۳۹۳۳
۱۴۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباددانشگاه آزاد۲,۰۶۳۱,۵۵۸۱,۰۲۰۰۰
۱۴۵دانشگاه صنعت نفتدانشگاه دولتی۲,۰۲۰۱,۲۲۱۱,۰۵۵۲۶
۱۴۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسدانشگاه آزاد۱,۹۹۰۱,۲۸۵۱,۵۲۰۲۳
۱۴۷دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندرانعلوم پزشکی۱,۹۸۴۱,۳۹۶۱,۱۸۹۶۹
۱۴۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهردانشگاه آزاد۱,۹۴۸۱,۴۵۶۱,۰۶۲۰۹
۱۴۹دانشگاه امام رضاموسسه غیرانتفاعی۱,۹۰۴۱,۲۴۷۱,۴۵۸۰۳
۱۵۰دانشگاه گنبد کاووسدانشگاه دولتی۱,۸۸۹۱,۴۷۸۹۳۴۳۵
۱۵۱دانشگاه علوم پزشکی کرمانعلوم پزشکی۱,۸۸۱۱,۰۹۷۱,۵۷۹۱۰۷
۱۵۲موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرسازمان تحقیقات کشاورزی۱,۸۶۳۴۶۱۲,۰۳۷۲۰
۱۵۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابدانشگاه آزاد۱,۸۴۰۱,۳۴۴۹۹۱۰۵
۱۵۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزواردانشگاه آزاد۱,۸۲۹۱,۳۵۴۱,۱۳۱۰۱
۱۵۵دانشگاه هنر اسلامی تبریزدانشگاه دولتی۱,۷۹۳۱,۴۱۰۸۱۷۳۷
۱۵۶مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضویسازمان تحقیقات کشاورزی۱,۷۸۳۹۰۹۱,۴۰۲۰۳
۱۵۷دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهعلوم پزشکی۱,۷۸۳۱,۱۶۷۱,۳۱۹۵۲
۱۵۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشگاه آزاد۱,۷۷۰۱,۳۰۲۸۹۳۲۰
۱۵۹پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریسازمان تحقیقات کشاورزی۱,۷۶۶۶۹۰۱,۴۳۵۱۳
۱۶۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد۱,۷۲۵۱,۱۲۴۱,۱۸۱۳۱
۱۶۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورددانشگاه آزاد۱,۷۱۷۱,۲۴۱۱,۰۷۹۱۶
۱۶۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهدانشگاه آزاد۱,۷۰۸۱,۳۸۷۸۲۳۰۰
۱۶۳دانشکده محیط زیستدانشگاه دولتی۱,۶۹۳۱,۰۰۴۱,۲۰۴۰۲
۱۶۴موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۱,۶۸۵۶۱۸۱,۵۰۶۸۱
۱۶۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماونددانشگاه آزاد۱,۶۳۰۱,۲۲۵۹۴۴۰۳
۱۶۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاندانشگاه آزاد۱,۶۱۵۱,۰۸۹۱,۲۹۱۴۳
۱۶۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمدانشگاه آزاد۱,۵۶۲۱,۰۸۹۱,۲۲۳۱۰
۱۶۸مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهانسازمان تحقیقات کشاورزی۱,۵۴۹۹۲۵۱,۰۱۷۰۱
۱۶۹دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمدانشگاه دولتی۱,۵۴۱۱,۲۳۳۴۳۰۹۱۰
۱۷۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهدانشگاه آزاد۱,۵۴۱۱,۳۸۵۷۰۳۱۷
۱۷۱سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایرانپژوهشگاه دولتی۱,۵۳۰۷۶۹۱,۱۴۰۶۵
۱۷۲دانشگاه علم و هنر یزدموسسه غیرانتفاعی۱,۵۲۵۱,۰۱۱۱,۱۲۴۱۰
۱۷۳دانشگاه دامغاندانشگاه دولتی۱,۵۰۷۱,۱۳۴۷۰۷۳۴
۱۷۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقدانشگاه آزاد۱,۵۰۵۱,۰۲۵۹۶۵۱۷
۱۷۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاندانشگاه آزاد۱,۵۰۲۱,۰۵۰۷۶۹۰۱۳
۱۷۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیندانشگاه آزاد۱,۴۶۹۱,۱۴۷۸۲۶۰۶
۱۷۷دانشگاه مراغهدانشگاه دولتی۱,۴۶۶۱,۰۲۲۸۹۰۲۳
۱۷۸دانشگاه علم و فرهنگموسسه غیرانتفاعی۱,۴۶۰۱,۰۱۲۱,۰۷۳۲۲۰
۱۷۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرنددانشگاه آزاد۱,۴۳۳۹۷۷۱,۰۵۱۰۱
۱۸۰دانشگاه شمالموسسه غیرانتفاعی۱,۴۲۳۹۰۲۹۹۰۰۲
۱۸۱دانشگاه بجنورددانشگاه دولتی۱,۴۲۰۱,۰۴۱۸۰۶۱۴
۱۸۲دانشگاه جیرفتدانشگاه دولتی۱,۴۱۹۱,۰۶۵۸۰۹۰۱۰
۱۸۳پژوهشگاه نیروپژوهشگاه دولتی۱,۴۱۱۱,۱۰۲۵۲۵۲۱۳
۱۸۴دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهعلوم پزشکی۱,۴۰۲۷۱۶۱,۳۲۴۷۴
۱۸۵دانشگاه علوم پزشکی کاشانعلوم پزشکی۱,۴۰۲۱,۰۶۷۷۹۶۳۲
۱۸۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروندانشگاه آزاد۱,۳۷۵۱,۰۰۴۷۳۷۰۱۰
۱۸۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاندانشگاه آزاد۱,۳۷۱۱,۰۵۲۷۱۹۳۲
۱۸۸دانشگاه اردکاندانشگاه دولتی۱,۳۵۶۱,۰۲۹۷۵۶۰۲
۱۸۹دانشگاه هنر تهراندانشگاه دولتی۱,۳۴۴۸۰۷۸۸۲۰۲
۱۹۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضادانشگاه آزاد۱,۳۳۵۱,۰۱۴۷۸۰۳۵
۱۹۱دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدانعلوم پزشکی۱,۳۱۴۸۵۴۹۱۶۴۶
۱۹۲پژوهشگاه مواد و انرژیپژوهشگاه دولتی۱,۳۱۱۹۵۰۷۲۸۴۹
۱۹۳موسسه تحقیقات خاک و آبسازمان تحقیقات کشاورزی۱,۳۰۶۴۵۱۱,۳۷۱۴۳
۱۹۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسدانشگاه آزاد۱,۲۹۹۸۹۵۸۳۲۰۰
۱۹۵دانشگاه علوم و فنون مازندرانموسسه غیرانتفاعی۱,۲۹۹۹۵۸۹۰۲۰۳
۱۹۶دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردانشگاه دولتی۱,۲۸۱۹۰۳۷۶۱۱۴
۱۹۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاندانشگاه آزاد۱,۲۶۹۹۰۱۷۶۹۰۲
۱۹۸دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه دولتی۱,۲۶۶۶۷۲۱,۱۹۹۳۱۱
۱۹۹دانشگاه صنعتی ارومیهدانشگاه دولتی۱,۲۶۳۹۲۴۷۰۰۰۰
۲۰۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباندانشگاه آزاد۱,۲۵۰۹۳۹۷۲۴۰۲
۲۰۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاندانشگاه آزاد۱,۲۳۸۹۹۲۶۲۱۲۱
۲۰۲پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجاپژوهشگاه دولتی۱,۲۳۶۷۷۹۷۸۸۲۰
۲۰۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراندانشگاه آزاد۱,۲۰۱۷۷۹۶۷۴۰۶
۲۰۴دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردیدانشگاه دولتی۱,۱۸۸۸۳۸۵۹۸۰۸
۲۰۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهردانشگاه آزاد۱,۱۸۵۸۸۶۵۹۰۲۲
۲۰۶دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولدانشگاه دولتی۱,۱۷۴۷۷۷۶۵۴۰۳
۲۰۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرنددانشگاه آزاد۱,۱۶۸۷۸۱۷۲۵۱۲
۲۰۸پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه دولتی۱,۱۵۷۹۲۶۴۹۶۲۵۲
۲۰۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقدانشگاه آزاد۱,۱۵۴۸۰۷۸۰۶۰۲
۲۱۰مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسسازمان تحقیقات کشاورزی۱,۱۳۸۵۸۸۹۸۵۰۰
۲۱۱دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوان کیموسسه غیرانتفاعی۱,۱۲۷۸۵۸۴۳۱۰۶
۲۱۲موسسه آموزش عالی آپادانا شیرازموسسه غیرانتفاعی۱,۱۲۷۱,۰۱۴۳۹۱۱۱۳
۲۱۳پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریپژوهشگاه دولتی۱,۱۲۶۵۵۴۹۹۱۲۳
۲۱۴موسسه آموزش عالی خاورانموسسه غیرانتفاعی۱,۱۱۸۶۸۴۶۶۰۰۳۱
۲۱۵دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاریدانشگاه دولتی۱,۱۱۴۶۸۴۷۹۸۳۴
۲۱۶دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاردانشگاه دولتی۱,۱۰۵۸۸۳۴۶۶۲۲
۲۱۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشدانشگاه آزاد۱,۱۰۲۸۳۴۱,۰۰۰۰۰
۲۱۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمدانشگاه آزاد۱,۱۰۰۶۷۱۷۴۴۱۳
۲۱۹دانشگاه علوم پزشکی شهرکردعلوم پزشکی۱,۱۰۰۶۹۹۸۷۹۳۱
۲۲۰موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۱,۰۹۶۶۶۹۷۶۰۱۲
۲۲۱دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلانعلوم پزشکی۱,۰۷۱۷۰۴۶۸۰۵۷
۲۲۲دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهاندانشگاه دولتی۱,۰۶۸۷۸۳۶۲۲۰۱
۲۲۳دانشگاه عالی دفاع ملیدانشگاه دولتی۱,۰۴۵۶۷۹۷۷۸۵۱
۲۲۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفادانشگاه آزاد۱,۰۳۶۷۹۱۶۸۴۰۰
۲۲۵دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراندانشگاه آزاد۱,۰۲۰۶۶۴۹۰۰۱۱
۲۲۶مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربیسازمان تحقیقات کشاورزی۱,۰۱۹۵۴۰۷۶۸۰۱
۲۲۷دانشگاه علوم پزشکی ارتشعلوم پزشکی۹۸۸۷۲۰۶۵۸۸۷
۲۲۸دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیهدانشگاه دولتی۹۸۲۷۶۱۳۲۳۱۲
۲۲۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاندانشگاه آزاد۹۸۰۶۹۱۷۰۵۱۱
۲۳۰دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلعلوم پزشکی۹۷۷۵۸۸۷۰۶۵۸
۲۳۱موسسه آموزش عالی روزبهانموسسه غیرانتفاعی۹۷۳۷۳۴۶۰۱۰۲
۲۳۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرددانشگاه آزاد۹۶۸۷۹۷۳۹۵۱۱
۲۳۳دانشگاه علوم پزشکی بیرجندعلوم پزشکی۹۶۱۶۱۲۷۰۳۳۲
۲۳۴پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایرانسازمان تحقیقات کشاورزی۹۴۸۲۵۳۱,۰۳۶۰۰
۲۳۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسادانشگاه آزاد۹۳۹۶۸۷۴۶۹۱۱
۲۳۶دانشگاه علوم پزشکی زنجانعلوم پزشکی۹۳۹۶۱۴۷۱۱۳۴
۲۳۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد۹۳۰۶۵۲۵۱۵۱۰
۲۳۸دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانعلوم پزشکی۹۲۳۶۵۰۶۱۶۱۵
۲۳۹انستیتو پاستور ایرانپژوهشگاه دولتی۹۱۰۳۴۶۹۱۲۳۱
۲۴۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتدانشگاه آزاد۹۰۹۷۰۸۶۱۳۱۳
۲۴۱دانشگاه علوم پزشکی البرزعلوم پزشکی۹۰۳۶۱۷۶۲۱۲۵
۲۴۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداندانشگاه آزاد۸۸۵۶۰۵۵۴۵۰۰
۲۴۳دانشگاه علوم پزشکی قزوینعلوم پزشکی۸۸۰۶۲۵۵۹۵۱۳
۲۴۴دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستانعلوم پزشکی۸۷۱۵۷۲۷۱۰۵۱
۲۴۵مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیپژوهشگاه دولتی۸۳۳۴۴۲۵۹۳۳۱۸
۲۴۶دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگانعلوم پزشکی۸۳۲۵۵۸۵۶۹۵۴
۲۴۷موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیسازمان تحقیقات کشاورزی۸۳۱۴۰۹۶۶۳۱۰
۲۴۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهدانشگاه آزاد۸۲۱۶۰۹۴۵۸۰۶
۲۴۹سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپژوهشگاه دولتی۸۱۸۳۱۴۷۲۲۱۴
۲۵۰دانشگاه ولایتدانشگاه دولتی۸۱۰۶۰۵۳۹۹۰۱
۲۵۱مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقیسازمان تحقیقات کشاورزی۸۰۹۵۰۲۵۶۵۰۱
۲۵۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباددانشگاه آزاد۸۰۹۵۳۲۵۱۳۱۳
۲۵۳دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستانعلوم پزشکی۸۰۲۴۵۷۷۰۹۴۵
۲۵۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاندانشگاه آزاد۷۹۹۵۶۱۴۷۳۰۵
۲۵۵دانشگاه صنعتی سجادموسسه غیرانتفاعی۷۹۳۵۸۰۴۱۸۰۶
۲۵۶مؤسسه تحقیقات برنج کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۷۹۲۲۴۱۷۹۵۰۰
۲۵۷دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستانعلوم پزشکی۷۸۹۴۶۷۷۲۰۰۲
۲۵۸دانشگاه صنعتی قمدانشگاه دولتی۷۸۸۵۳۲۴۳۳۱۲
۲۵۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتدانشگاه آزاد۷۷۰۵۲۱۷۲۴۰۰
۲۶۰موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۷۶۹۲۰۳۸۰۸۳۰
۲۶۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمیدانشگاه آزاد۷۵۹۵۴۹۵۴۴۰۰
۲۶۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهدانشگاه آزاد۷۵۶۵۰۴۴۷۹۱۶
۲۶۳دانشگاه علوم اقتصادیدانشگاه دولتی۷۴۸۴۴۱۶۳۰۰۰
۲۶۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد بمدانشگاه آزاد۷۴۷۵۶۹۳۲۲۰۰
۲۶۵دانشگاه صنعتی سیرجاندانشگاه دولتی۷۴۳۵۸۱۳۲۵۰۰
۲۶۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهدانشگاه آزاد۷۳۸۵۰۴۴۷۴۰۱
۲۶۷مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستانسازمان تحقیقات کشاورزی۷۳۰۳۲۳۶۷۶۰۲
۲۶۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامدانشگاه آزاد۷۲۷۴۹۹۴۳۴۰۲
۲۶۹موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیسازمان تحقیقات کشاورزی۷۲۴۲۸۰۶۳۱۲۱
۲۷۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهردانشگاه آزاد۷۲۲۵۲۲۴۷۱۰۰
۲۷۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباددانشگاه آزاد۷۰۷۵۲۶۳۶۷۰۶
۲۷۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاندانشگاه آزاد۷۰۷۵۲۰۴۹۰۲۱
۲۷۳دانشگاه علوم پزشکی گنابادعلوم پزشکی۷۰۶۵۱۰۵۲۱۲۵
۲۷۴دانشگاه صنعتی اراکدانشگاه دولتی۷۰۲۵۱۲۳۴۹۰۵
۲۷۵دانشگاه میبددانشگاه دولتی۶۹۸۴۳۷۵۴۷۱۰
۲۷۶مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستانسازمان تحقیقات کشاورزی۶۹۵۳۰۰۵۶۶۰۰
۲۷۷مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلسازمان تحقیقات کشاورزی۶۹۲۳۲۸۵۸۳۰۰
۲۷۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلیدانشگاه آزاد۶۹۰۴۵۴۴۱۹۱۱
۲۷۹دانشگاه مفیدموسسه غیرانتفاعی۶۸۱۴۶۹۳۵۷۷۱
۲۸۰دانشگاه صنعتی بیرجنددانشگاه دولتی۶۷۶۴۸۸۳۷۱۰۰
۲۸۱دانشگاه تربت حیدریهدانشگاه دولتی۶۶۶۵۰۴۳۷۵۲۲۵
۲۸۲سازمان ملی استاندارد – پژوهشگاه استانداردپژوهشگاه دولتی۶۶۵۴۱۲۴۰۴۰۰
۲۸۳دانشگاه ادیان و مذاهبدانشگاه دولتی۶۶۳۴۹۱۳۴۴۸۰
۲۸۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهدانشگاه آزاد۶۵۸۵۳۹۲۲۳۰۲
۲۸۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواندانشگاه آزاد۶۵۶۴۷۶۴۱۳۰۳
۲۸۶موسسه آموزش عالی اشراقموسسه غیرانتفاعی۶۵۶۴۸۲۲۹۴۰۰
۲۸۷موسسه تحقیقات آبپژوهشگاه دولتی۶۵۵۲۷۶۵۴۵۰۱
۲۸۸دانشگاه صدا و سیمادانشگاه دولتی۶۴۰۴۸۲۲۸۰۲۳
۲۸۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهردانشگاه آزاد۶۳۷۴۱۸۳۹۷۰۰
۲۹۰دانشگاه تفرشدانشگاه دولتی۶۳۶۳۶۷۴۲۱۰۰
۲۹۱مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندرانسازمان تحقیقات کشاورزی۶۳۰۳۱۶۵۲۰۰۰
۲۹۲پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتپژوهشگاه دولتی۶۲۹۳۴۴۴۱۶۱۲
۲۹۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسیدانشگاه آزاد۶۲۷۴۵۰۴۰۹۴۱۳
۲۹۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالدانشگاه آزاد۶۲۰۴۵۱۳۸۶۱۱
۲۹۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزدانشگاه آزاد۶۱۵۳۸۳۴۲۹۰۱۵
۲۹۶دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعلوم پزشکی۶۱۵۴۰۵۴۷۰۱۱
۲۹۷مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانسازمان تحقیقات کشاورزی۶۱۴۳۲۲۴۸۵۰۰
۲۹۸موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۶۱۴۲۹۰۴۸۶۱۰
۲۹۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسدانشگاه آزاد۶۰۹۴۴۰۳۷۹۰۹
۳۰۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد۶۰۹۴۴۷۳۴۶۱۰
۳۰۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد دوروددانشگاه آزاد۶۰۳۴۵۰۳۴۲۰۵
۳۰۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسدانشگاه آزاد۶۰۰۳۹۱۴۱۲۰۰
۳۰۳دانشگاه افسری امام علیدانشگاه دولتی۵۹۶۳۶۵۴۸۳۱۳
۳۰۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهردانشگاه آزاد۵۹۵۴۴۳۳۴۷۰۰
۳۰۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتدانشگاه آزاد۵۸۳۳۹۱۴۳۰۰۱
۳۰۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرادانشگاه آزاد۵۸۲۴۴۰۳۰۳۰۰
۳۰۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماندانشگاه آزاد۵۷۵۳۱۷۴۶۲۰۰
۳۰۸دانشگاه صنعتی همداندانشگاه دولتی۵۷۲۳۷۹۳۴۰۰۰
۳۰۹دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرعلوم پزشکی۵۶۰۳۶۱۴۲۵۰۰
۳۱۰دانشگاه علوم پزشکی اراکعلوم پزشکی۵۵۷۳۳۹۵۱۵۳۱
۳۱۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییندانشگاه آزاد۵۵۶۴۰۶۲۲۹۰۴
۳۱۲مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستانسازمان تحقیقات کشاورزی۵۵۳۲۹۵۴۹۳۰۱
۳۱۳دانشگاه شیخ بهائیموسسه غیرانتفاعی۵۴۹۴۵۵۱۹۷۱۴
۳۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهدانشگاه آزاد۵۴۷۲۸۹۳۸۵۰۱
۳۱۵دانشگاه فسادانشگاه دولتی۵۴۵۳۶۶۳۶۲۰۲
۳۱۶دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیموسسه غیرانتفاعی۵۴۵۳۳۷۳۵۹۰۱
۳۱۷دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلامدانشگاه دولتی۵۴۱۴۰۸۲۱۱۷۱۲
۳۱۸دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهعلوم پزشکی۵۳۸۳۷۱۳۹۸۲۳
۳۱۹دانشگاه علوم پزشکی قمعلوم پزشکی۵۳۵۳۶۵۳۸۵۱۰
۳۲۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزدانشگاه آزاد۵۳۴۳۵۵۳۴۸۰۲
۳۲۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروییدانشگاه آزاد۵۳۴۳۹۶۵۱۳۰۰
۳۲۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنزدانشگاه آزاد۵۳۱۴۶۵۳۱۱۰۱۹
۳۲۳پژوهشگاه رنگپژوهشگاه دولتی۵۳۱۲۹۴۳۶۵۱۵
۳۲۴مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاریسازمان تحقیقات کشاورزی۵۲۴۳۱۸۳۳۸۰۰
۳۲۵موسسه آموزش عالی فارابیموسسه غیرانتفاعی۵۲۴۳۴۶۲۷۰۰۰
۳۲۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتدانشگاه آزاد۵۲۲۳۴۶۳۸۵۰۲
۳۲۷موسسه تحقیقات علوم دامی کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۵۲۰۱۷۴۵۴۰۰۰
۳۲۸دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه دولتی۵۱۷۳۵۲۲۹۱۰۱
۳۲۹دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالیعلوم پزشکی۵۱۷۲۹۹۴۵۲۱۱
۳۳۰دانشگاه علوم پزشکی اردبیلعلوم پزشکی۵۱۷۳۲۱۴۲۳۲۳
۳۳۱دانشگاه صنعتی قوچاندانشگاه دولتی۵۱۷۳۷۳۲۵۰۰۲
۳۳۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیردانشگاه آزاد۵۱۲۳۶۶۴۰۱۰۰
۳۳۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاندانشگاه آزاد۵۱۲۳۸۴۲۷۹۰۳
۳۳۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلدانشگاه آزاد۵۱۱۳۲۰۲۹۲۰۰
۳۳۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاندانشگاه آزاد۵۰۴۳۵۹۳۰۷۰۰
۳۳۶دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلامعلوم پزشکی۵۰۴۲۷۴۵۰۸۲۴
۳۳۷دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملدانشگاه دولتی۴۹۷۳۴۹۳۳۵۰۴
۳۳۸پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیپژوهشگاه دولتی۴۹۷۴۳۹۸۸۱۴۲
۳۳۹موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییپژوهشگاه دولتی۴۸۹۲۴۴۴۲۶۱۱
۳۴۰موسسه آموزش عالی مهرالبرزموسسه غیرانتفاعی۴۸۹۳۷۲۳۱۲۱۱
۳۴۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقدانشگاه آزاد۴۸۸۳۷۵۳۳۴۰۱
۳۴۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاندانشگاه آزاد۴۸۲۳۳۱۲۹۲۰۷
۳۴۳دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویانموسسه غیرانتفاعی۴۸۰۳۵۷۲۹۴۰۱
۳۴۴مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قندسازمان تحقیقات کشاورزی۴۷۶۲۲۸۳۹۹۱۰
۳۴۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمردانشگاه آزاد۴۷۵۲۹۳۳۵۵۰۲
۳۴۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابدانشگاه آزاد۴۶۴۳۱۶۳۰۲۰۰
۳۴۷موسسه آموزش عالی باخترموسسه غیرانتفاعی۴۶۱۲۹۳۲۶۴۰۱
۳۴۸دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریدانشگاه دولتی۴۶۱۳۵۹۱۹۸۰۰
۳۴۹پژوهشگاه حوزه و دانشگاهپژوهشگاه دولتی۴۵۹۳۱۳۲۸۷۶۱
۳۵۰موسسه آموزش عالی طبری بابلموسسه غیرانتفاعی۴۵۴۲۹۹۴۳۷۰۰
۳۵۱مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایندانشگاه دولتی۴۵۴۳۳۸۲۹۶۰۷
۳۵۲مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجانسازمان تحقیقات کشاورزی۴۵۲۲۴۸۳۲۵۰۰
۳۵۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتدانشگاه آزاد۴۴۹۳۱۹۲۹۹۰۰
۳۵۴دانشگاه رجادانشگاه دولتی۴۴۷۲۵۵۳۴۵۲۰
۳۵۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسردانشگاه آزاد۴۴۷۳۲۵۲۴۶۰۰
۳۵۶دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانشگاه دولتی۴۴۶۲۸۲۲۵۳۰۰
۳۵۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیداندانشگاه آزاد۴۴۵۳۱۸۲۵۶۰۳
۳۵۸دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانعلوم پزشکی۴۴۵۲۸۰۳۵۸۲۲
۳۵۹دانشگاه بنابدانشگاه دولتی۴۴۲۳۳۷۲۶۶۰۱
۳۶۰دانشگاه صنایع و معادن ایراندانشگاه دولتی۴۳۷۳۰۹۳۴۳۰۰
۳۶۱موسسه آموزش عالی مهرآستانموسسه غیرانتفاعی۴۲۱۳۵۱۲۸۵۰۳
۳۶۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباددانشگاه آزاد۴۱۹۳۱۱۲۲۲۰۰
۳۶۳دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)موسسه غیرانتفاعی۴۱۹۳۰۳۲۶۴۰۰
۳۶۴موسسه آموزش عالی دیلمانموسسه غیرانتفاعی۴۱۹۳۰۱۳۶۵۰۰
۳۶۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزدانشگاه آزاد۴۱۷۳۰۴۲۹۷۰۲
۳۶۶مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدانسازمان تحقیقات کشاورزی۴۱۵۲۴۱۳۳۵۰۱
۳۶۷موسسه آموزش عالی دانش پژوهانموسسه غیرانتفاعی۴۱۴۳۱۳۲۳۰۰۱۴
۳۶۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریسدانشگاه آزاد۴۱۴۲۹۳۲۷۴۰۰
۳۶۹مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاهسازمان تحقیقات کشاورزی۴۱۳۱۶۴۴۰۵۰۰
۳۷۰دانشگاه علوم پزشکی یاسوجعلوم پزشکی۴۱۳۲۲۶۳۵۳۰۰
۳۷۱دانشگاه قرآن و حدیثموسسه غیرانتفاعی۴۱۱۲۷۳۲۲۱۳۰
۳۷۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتدانشگاه آزاد۴۰۳۲۶۸۳۳۱۰۱
۳۷۳پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابریپژوهشگاه دولتی۴۰۱۲۴۰۲۵۰۰۲
۳۷۴موسسه آموزش عالی زند شیرازموسسه غیرانتفاعی۴۰۱۲۵۳۲۸۸۰۲
۳۷۵موسسه آموزش عالی سراجموسسه غیرانتفاعی۳۹۸۳۰۵۱۷۱۰۱
۳۷۶دانشگاه خاتمموسسه غیرانتفاعی۳۹۶۲۵۴۳۴۰۰۰
۳۷۷موسسه آموزش عالی بینالودموسسه غیرانتفاعی۳۹۳۲۷۸۲۱۹۰۵
۳۷۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوهدانشگاه آزاد۳۹۳۳۱۴۳۰۰۰۱۱
۳۷۹دانشکده فنی و مهندسی گلپایگاندانشگاه دولتی۳۹۱۳۰۶۱۹۳۰۰
۳۸۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیدانشگاه آزاد۳۸۹۲۷۹۲۶۵۰۴
۳۸۱مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدسازمان تحقیقات کشاورزی۳۸۷۲۰۲۳۶۵۰۰
۳۸۲مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالسازمان تحقیقات کشاورزی۳۸۷۲۱۸۳۱۷۰۰
۳۸۳دانشگاه کوثردانشگاه دولتی۳۸۵۲۸۸۲۰۴۰۲
۳۸۴موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبیموسسه غیرانتفاعی۳۸۵۲۷۷۲۷۱۰۰
۳۸۵موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیپژوهشگاه دولتی۳۸۴۲۴۷۲۵۳۱۰
۳۸۶دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرودعلوم پزشکی۳۸۳۲۲۸۳۲۵۲۲
۳۸۷دانشگاه علوم اسلامی رضویدانشگاه دولتی۳۸۳۳۰۹۱۲۶۷۰
۳۸۸مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آبادسازمان تحقیقات کشاورزی۳۸۱۱۷۹۳۳۸۰۰
۳۸۹دانشگاه شهاب دانشموسسه غیرانتفاعی۳۷۶۲۸۷۲۰۳۰۱
۳۹۰پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جویپژوهشگاه دولتی۳۷۵۱۷۶۳۱۲۱۲
۳۹۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءدانشگاه آزاد۳۷۴۲۳۰۲۹۵۰۱
۳۹۲موسسه آموزش عالی آیندگانموسسه غیرانتفاعی۳۷۱۲۹۳۲۲۶۵۰
۳۹۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکاندانشگاه آزاد۳۶۸۲۵۴۲۸۵۰۰
۳۹۴مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرادانشگاه دولتی۳۶۸۲۸۰۱۹۱۰۲
۳۹۵دانشگاه سورهموسسه غیرانتفاعی۳۶۷۲۴۴۱۸۸۰۱
۳۹۶دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)دانشگاه دولتی۳۶۳۲۰۴۲۸۳۵۰
۳۹۷پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریپژوهشگاه دولتی۳۶۱۲۰۰۲۱۲۱۱
۳۹۸دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلعلوم پزشکی۳۶۱۲۴۶۲۹۰۳۱
۳۹۹موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسارموسسه غیرانتفاعی۳۶۰۲۸۱۱۷۹۱۶
۴۰۰مؤسسه تحقیقات علوم باغبانیسازمان تحقیقات کشاورزی۳۵۳۱۸۹۲۹۴۰۰
۴۰۱موسسه آموزش عالی آباموسسه غیرانتفاعی۳۵۲۲۴۲۲۸۵۰۰
۴۰۲مجتمع آموزش عالی گناباددانشگاه دولتی۳۴۷۲۴۲۲۲۹۰۲
۴۰۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربدانشگاه آزاد۳۴۴۱۸۸۲۷۳۰۱
۴۰۴موسسه آموزش عالی فردوس مشهدموسسه غیرانتفاعی۳۴۱۲۷۷۱۸۷۱۶
۴۰۵دانشگاه جهرمدانشگاه دولتی۳۴۱۲۱۷۲۶۲۰۰
۴۰۶موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهدموسسه غیرانتفاعی۳۴۰۲۵۹۱۹۹۰۲
۴۰۷دانشگاه باقرالعلومدانشگاه دولتی۳۴۰۲۲۸۱۶۹۱۰
۴۰۸پژوهشگاه فضایی ایرانپژوهشگاه دولتی۳۳۸۲۱۴۲۲۵۰۰
۴۰۹پژوهشکده هواشناسیپژوهشگاه دولتی۳۳۴۱۶۴۲۸۲۰۵
۴۱۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآبدانشگاه آزاد۳۳۲۲۰۶۲۲۰۰۰
۴۱۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدجدانشگاه آزاد۳۳۰۲۵۸۱۶۶۰۱
۴۱۲مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزیسازمان تحقیقات کشاورزی۳۲۹۲۰۵۲۷۸۰۱
۴۱۳مجتمع آموزش عالی سراواندانشگاه دولتی۳۲۸۲۵۴۱۷۰۰۲
۴۱۴موسسه آموزش عالی کمال الملکموسسه غیرانتفاعی۳۲۸۲۴۲۱۹۶۰۰
۴۱۵موسسه آموزش عالی فروردینموسسه غیرانتفاعی۳۲۷۲۴۸۱۳۳۰۳
۴۱۶سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپژوهشگاه دولتی۳۲۷۲۱۶۱۹۲۱۰
۴۱۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویباردانشگاه آزاد۳۲۵۱۵۴۳۰۵۰۸
۴۱۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهردانشگاه آزاد۳۲۵۲۶۶۱۳۲۰۱
۴۱۹موسسه آموزش عالی راهبرد شمالموسسه غیرانتفاعی۳۲۴۱۷۳۳۴۳۱۰
۴۲۰موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچانموسسه غیرانتفاعی۳۱۸۲۳۲۱۷۸۰۲
۴۲۱موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)موسسه غیرانتفاعی۳۱۷۲۴۹۱۱۶۰۳
۴۲۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلیددانشگاه آزاد۳۱۶۱۴۱۲۴۴۰۰
۴۲۳موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی)موسسه غیرانتفاعی۳۱۶۲۵۶۲۳۳۰۲
۴۲۴موسسه آموزش عالی امام جوادموسسه غیرانتفاعی۳۱۲۱۹۵۲۵۱۰۰
۴۲۵مرکز ملی تحقیقات شوریسازمان تحقیقات کشاورزی۳۰۸۱۴۴۲۷۶۰۱
۴۲۶دانشگاه بزرگمهر قائناتدانشگاه دولتی۳۰۷۲۳۰۲۱۷۰۰
۴۲۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرشدانشگاه آزاد۳۰۵۲۱۹۱۶۸۰۰
۴۲۸دانشگاه سلمان فارسی کازروندانشگاه دولتی۳۰۴۲۴۹۱۳۸۰۰
۴۲۹موسسه آموزش عالی هاتفموسسه غیرانتفاعی۳۰۴۲۰۷۱۸۹۰۰
۴۳۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاندانشگاه آزاد۳۰۲۲۲۹۲۳۳۰۰
۴۳۱موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانیموسسه غیرانتفاعی۲۹۹۲۴۹۱۵۵۰۰
۴۳۲مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلانسازمان تحقیقات کشاورزی۲۹۷۱۵۰۲۷۰۰۰
۴۳۳موسسه آموزش عالی شمس گنبدموسسه غیرانتفاعی۲۹۷۱۸۲۲۰۳۰۰
۴۳۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکادانشگاه آزاد۲۹۴۱۷۴۲۱۳۰۰
۴۳۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارددانشگاه آزاد۲۹۴۲۴۰۱۷۴۰۰
۴۳۶موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهرموسسه غیرانتفاعی۲۹۴۱۹۵۱۵۸۰۰
۴۳۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریوندانشگاه آزاد۲۹۳۱۹۵۱۹۱۰۰
۴۳۸دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادانعلوم پزشکی۲۸۸۱۷۲۲۸۱۰۲
۴۳۹مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانسازمان تحقیقات کشاورزی۲۸۵۱۸۸۲۳۶۰۰
۴۴۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشکدانشگاه آزاد۲۸۵۱۷۷۱۹۰۰۰
۴۴۱دانشگاه فرماندهی و ستاد آجادانشگاه دولتی۲۸۴۱۷۰۲۳۲۲۰
۴۴۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشتدانشگاه آزاد۲۸۳۱۴۳۲۷۰۰۰
۴۴۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجندانشگاه آزاد۲۸۲۱۷۶۲۰۹۰۴
۴۴۴موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوهموسسه غیرانتفاعی۲۸۰۲۵۱۷۳۰۴
۴۴۵پژوهشکده پولی و بانکیپژوهشگاه دولتی۲۷۹۲۲۱۱۱۹۱۳۴
۴۴۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریاردانشگاه آزاد۲۷۹۱۸۸۲۲۲۰۰
۴۴۷مجتمع آموزش عالی بمدانشگاه دولتی۲۷۹۱۹۷۱۵۱۰۲
۴۴۸دانشگاه حضرت معصومه (س)دانشگاه دولتی۲۷۷۲۱۱۱۳۵۱۲
۴۴۹دانشگاه علوم پزشکی جهرمعلوم پزشکی۲۷۵۱۷۴۲۲۴۰۲
۴۵۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املشدانشگاه آزاد۲۷۴۱۸۲۱۸۵۰۱
۴۵۱موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارسموسسه غیرانتفاعی۲۷۴۲۰۲۲۰۱۰۰
۴۵۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتدانشگاه آزاد۲۷۳۲۰۷۲۸۱۰۴
۴۵۳سازمان نقشه برداری کشورپژوهشگاه دولتی۲۷۲۱۴۴۱۶۷۰۱۳
۴۵۴پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیپژوهشگاه دولتی۲۷۱۲۱۰۱۲۲۳۰
۴۵۵دانشگاه نیشابوردانشگاه دولتی۲۶۸۱۹۶۱۳۵۰۲
۴۵۶پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیپژوهشگاه دولتی۲۶۸۱۰۴۳۶۷۷۱
۴۵۷دانشگاه علامه محدث نوریموسسه غیرانتفاعی۲۶۲۱۷۸۱۹۶۰۲
۴۵۸پژوهشکده پستهسازمان تحقیقات کشاورزی۲۶۱۶۹۲۳۹۰۰
۴۵۹موسسه آموزش عالی پردیسانموسسه غیرانتفاعی۲۵۹۱۳۶۲۹۰۰۱
۴۶۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیردانشگاه آزاد۲۵۵۱۴۴۱۹۳۰۰
۴۶۱دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفولعلوم پزشکی۲۵۴۱۴۷۲۵۸۰۰
۴۶۲مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوینسازمان تحقیقات کشاورزی۲۵۳۱۵۵۱۶۵۰۰
۴۶۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکاندانشگاه آزاد۲۵۲۱۷۶۱۶۹۰۰
۴۶۴موسسه آموزش عالی گلستانموسسه غیرانتفاعی۲۵۲۱۶۰۱۹۷۴۱
۴۶۵دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)دانشگاه دولتی۲۵۰۱۸۷۱۳۶۰۰
۴۶۶دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتردانشگاه دولتی۲۵۰۲۲۵۵۹۰۱
۴۶۷موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدانموسسه غیرانتفاعی۲۴۸۱۹۱۱۸۳۰۰
۴۶۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهدانشگاه آزاد۲۴۶۱۹۹۱۱۴۰۱
۴۶۹سازمان پزشکی قانونیعلوم پزشکی۲۴۶۱۲۸۱۸۵۰۰
۴۷۰دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابورعلوم پزشکی۲۴۵۱۳۵۲۳۵۱۱
۴۷۱مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهرانسازمان تحقیقات کشاورزی۲۴۴۱۵۵۱۶۰۰۰
۴۷۲دانشگاه علم و فناوری مازندراندانشگاه دولتی۲۴۴۱۵۴۱۸۸۰۲
۴۷۳موسسه غیرانتفاعی خزرموسسه غیرانتفاعی۲۴۳۱۳۵۱۹۷۰۰
۴۷۴موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستانموسسه غیرانتفاعی۲۴۲۲۰۷۱۲۷۴۳
۴۷۵موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابلموسسه غیرانتفاعی۲۴۰۱۵۰۲۴۱۰۰
۴۷۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرددانشگاه آزاد۲۳۸۱۷۲۱۹۲۰۰
۴۷۷دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهعلوم پزشکی۲۳۸۱۴۰۲۱۷۱۰
۴۷۸سازمان نظام مهندسی ساختمانموسسه غیرانتفاعی۲۳۸۱۵۴۱۴۶۰۲
۴۷۹مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمانسازمان تحقیقات کشاورزی۲۳۷۱۴۲۱۷۶۰۰
۴۸۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد اناردانشگاه آزاد۲۳۶۱۷۷۱۶۰۰۱
۴۸۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفتدانشگاه آزاد۲۳۶۱۴۶۱۶۹۰۰
۴۸۲موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیپژوهشگاه دولتی۲۳۵۱۱۹۱۷۵۲۰
۴۸۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهردانشگاه آزاد۲۳۴۱۶۱۱۵۶۰۰
۴۸۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهردانشگاه آزاد۲۳۳۱۶۵۱۴۰۰۰
۴۸۵موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریانموسسه غیرانتفاعی۲۳۰۱۵۱۲۹۴۰۳
۴۸۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگروددانشگاه آزاد۲۲۸۱۵۵۱۶۱۰۱
۴۸۷موسسه آموزش عالی کوشیارموسسه غیرانتفاعی۲۲۸۷۳۲۷۶۰۰
۴۸۸مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستانسازمان تحقیقات کشاورزی۲۲۷۱۵۸۱۷۳۰۰
۴۸۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستاندانشگاه آزاد۲۲۷۱۵۵۱۳۶۰۱
۴۹۰پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیریسازمان تحقیقات کشاورزی۲۲۷۶۶۲۲۱۰۰
۴۹۱مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگانسازمان تحقیقات کشاورزی۲۲۵۱۲۷۲۱۰۰۰
۴۹۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزدانشگاه آزاد۲۲۴۱۴۳۱۳۴۰۰
۴۹۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرددانشگاه آزاد۲۲۴۱۶۶۱۲۶۰۱
۴۹۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهردانشگاه آزاد۲۲۴۱۳۰۱۴۹۰۱
۴۹۵پژوهشکده اکولوژی دریای خزرسازمان تحقیقات کشاورزی۲۲۴۱۴۶۱۴۱۰۱
۴۹۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکودانشگاه آزاد۲۲۲۱۶۶۱۳۳۰۰
۴۹۷موسسه آموزش عالی طبرستانموسسه غیرانتفاعی۲۲۲۱۶۵۹۶۰۰
۴۹۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجدانشگاه آزاد۲۲۱۱۶۳۱۵۷۰۳
۴۹۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرنددانشگاه آزاد۲۲۱۱۴۴۱۶۴۱۰
۵۰۰موسسه آموزش عالی آفاق ارومیهموسسه غیرانتفاعی۲۱۹۱۷۰۱۶۴۰۴
۵۰۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد دارابدانشگاه آزاد۲۱۸۱۱۱۱۶۳۰۰
۵۰۲پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژوهشگاه دولتی۲۱۷۱۵۷۱۲۰۲۰
۵۰۳موسسه آموزش عالی سنابادموسسه غیرانتفاعی۲۱۵۱۵۵۱۴۴۰۱
۵۰۴موسسه آموزش عالی شفقموسسه غیرانتفاعی۲۱۳۱۵۷۱۲۲۰۴
۵۰۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیاندانشگاه آزاد۲۱۲۱۵۹۱۳۵۰۰
۵۰۶سازمان انتقال خون – موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خونعلوم پزشکی۲۱۲۹۹۱۷۶۰۰
۵۰۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهردانشگاه آزاد۲۱۱۱۴۳۱۱۴۰۰
۵۰۸موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگانموسسه غیرانتفاعی۲۰۹۱۶۱۱۶۰۰۵
۵۰۹موسسه آموزش عالی ادیبانموسسه غیرانتفاعی۲۰۷۱۷۴۱۰۱۰۷
۵۱۰موسسه آموزش عالی ارشاد دماوندموسسه غیرانتفاعی۲۰۶۱۳۱۱۵۸۰۰
۵۱۱دانشگاه دانش البرزموسسه غیرانتفاعی۲۰۶۱۵۱۱۲۸۰۰
۵۱۲پژوهشکده سوانح طبیعیپژوهشگاه دولتی۲۰۵۱۳۴۱۱۳۱۰
۵۱۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقاندانشگاه آزاد۲۰۵۱۴۵۱۶۷۰۰
۵۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقاندانشگاه آزاد۲۰۳۱۳۱۱۳۳۰۲
۵۱۵موسسه آموزش عالی نوین اردبیلموسسه غیرانتفاعی۲۰۳۱۶۰۱۲۰۰۰
۵۱۶پژوهشگاه هوافضاپژوهشگاه دولتی۲۰۲۱۳۵۱۴۵۳۶
۵۱۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسبدانشگاه آزاد۲۰۲۱۵۶۱۵۵۰۰
۵۱۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباددانشگاه آزاد۲۰۰۱۲۹۱۳۵۰۰
۵۱۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبسدانشگاه آزاد۱۹۷۱۴۱۱۳۲۰۱
۵۲۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریمدانشگاه آزاد۱۹۷۱۱۹۱۵۹۰۱
۵۲۱موسسه آموزش عالی کارموسسه غیرانتفاعی۱۹۶۸۷۲۰۴۰۰
۵۲۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهردانشگاه آزاد۱۹۵۱۳۷۱۰۴۰۳
۵۲۳مؤسسه تحقیقات پنبه کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۱۹۵۸۳۱۶۳۰۰
۵۲۴موسسه آموزش عالی رشدیهموسسه غیرانتفاعی۱۹۴۱۶۵۶۳۰۰
۵۲۵دانشگاه مذاهب اسلامیدانشگاه دولتی۱۹۴۱۲۳۱۳۰۲۲
۵۲۶موسسه آموزش عالی پویشموسسه غیرانتفاعی۱۹۲۱۳۸۱۱۹۰۰
۵۲۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستاندانشگاه آزاد۱۹۲۱۱۶۱۳۸۰۰
۵۲۸دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجهدانشگاه دولتی۱۹۲۱۳۳۱۰۵۰۰
۵۲۹پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامیدانشگاه دولتی۱۹۲۱۲۸۱۰۴۱۰
۵۳۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجاندانشگاه آزاد۱۹۱۱۲۱۱۴۴۰۴
۵۳۱موسسه آموزش عالی بصیر آبیکموسسه غیرانتفاعی۱۸۷۱۵۱۷۳۰۰
۵۳۲موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)موسسه غیرانتفاعی۱۸۶۱۳۴۷۶۱۹۱
۵۳۳موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمسموسسه غیرانتفاعی۱۸۴۱۴۶۷۶۰۲
۵۳۴موسسه آموزش عالی شاندیز مشهدموسسه غیرانتفاعی۱۸۳۱۲۴۱۱۸۰۴
۵۳۵سازمان بهره وری انرژی ایرانپژوهشگاه دولتی۱۸۳۱۴۳۴۶۰۲
۵۳۶موسسه آموزش عالی بعثت کرمانموسسه غیرانتفاعی۱۸۳۱۴۲۱۶۸۰۰
۵۳۷موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)موسسه غیرانتفاعی۱۸۲۱۳۷۱۱۳۰۰
۵۳۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاندانشگاه آزاد۱۸۰۱۱۶۱۱۶۰۲
۵۳۹موسسه آموزش عالی آل طهموسسه غیرانتفاعی۱۸۰۱۱۲۱۴۰۰۸
۵۴۰مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهرسازمان تحقیقات کشاورزی۱۷۸۱۳۲۹۴۰۰
۵۴۱دانشگاه گرمساردانشگاه دولتی۱۷۸۹۹۱۲۰۰۰
۵۴۲مجتمع آموزش عالی زرنددانشگاه دولتی۱۷۵۱۰۸۱۰۸۰۰
۵۴۳دانشگاه علوم انتظامی امیندانشگاه دولتی۱۷۵۱۱۸۸۷۳۱
۵۴۴مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنانسازمان تحقیقات کشاورزی۱۷۳۱۰۱۱۳۱۰۰
۵۴۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزدانشگاه آزاد۱۷۳۱۲۳۱۰۶۱۱۴
۵۴۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاردانشگاه آزاد۱۷۲۱۱۵۱۱۵۰۱
۵۴۷سازمان انرژیهای نو ایرانپژوهشگاه دولتی۱۷۲۰۶۴۰۰
۵۴۸موسسه آموزش عالی صنعتی فولادموسسه غیرانتفاعی۱۷۲۱۱۰۱۴۹۰۲
۵۴۹موسسه آموزش عالی روزبهموسسه غیرانتفاعی۱۷۲۱۲۲۱۲۴۰۰
۵۵۰موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانشموسسه غیرانتفاعی۱۷۲۱۵۱۳۸۰۰
۵۵۱دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیدانشگاه دولتی۱۷۰۱۲۹۹۷۰۲
۵۵۲موسسه آموزش عالی صوفی رازیموسسه غیرانتفاعی۱۷۰۵۵۱۵۳۰۰
۵۵۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریزدانشگاه آزاد۱۶۹۱۰۹۱۱۵۰۰
۵۵۴دانشکده اصول دینموسسه غیرانتفاعی۱۶۹۱۳۲۷۱۱۰
۵۵۵مرکز آموزش عالی امام خمینیسازمان تحقیقات کشاورزی۱۶۵۹۹۱۲۶۰۱
۵۵۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکودانشگاه آزاد۱۶۴۱۴۱۹۲۰۱
۵۵۷مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمدسازمان تحقیقات کشاورزی۱۶۳۸۵۱۲۲۰۰
۵۵۸موسسه آموزش عالی خراسانموسسه غیرانتفاعی۱۶۱۱۳۶۶۸۰۰
۵۵۹موسسه آموزش عالی حکیم جرجانیموسسه غیرانتفاعی۱۶۰۱۱۳۸۳۰۰
۵۶۰موسسه آموزش عالی ادیب مازندرانموسسه غیرانتفاعی۱۶۰۷۲۱۲۱۰۹
۵۶۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماسدانشگاه آزاد۱۵۹۱۰۸۸۸۰۰
۵۶۲موسسه آموزش عالی خرد بوشهرموسسه غیرانتفاعی۱۵۹۱۲۴۱۳۷۰۰
۵۶۳مجتمع آموزش عالی شیرواندانشگاه دولتی۱۵۶۱۰۹۸۴۰۰
۵۶۴موسسه آموزش عالی حافظ شیرازموسسه غیرانتفاعی۱۵۳۱۳۱۶۰۰۱
۵۶۵موسسه آموزش عالی انرژی ساوهموسسه غیرانتفاعی۱۵۳۱۱۴۷۹۰۱
۵۶۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودباردانشگاه آزاد۱۵۳۹۱۸۸۰۰
۵۶۷موسسه آموزش عالی مهر اروندموسسه غیرانتفاعی۱۵۱۱۲۰۶۱۰۲۹
۵۶۸پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانپژوهشگاه دولتی۱۴۹۷۴۱۳۱۱۳
۵۶۹موسسه آموزش عالی نقش جهانموسسه غیرانتفاعی۱۴۸۱۰۳۹۷۰۰
۵۷۰موسسه آموزش عالی لامعی گرگانیموسسه غیرانتفاعی۱۴۷۱۰۷۱۱۴۰۰
۵۷۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکندانشگاه آزاد۱۴۶۶۳۱۳۹۰۰
۵۷۲دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فساعلوم پزشکی۱۴۶۱۰۴۹۷۱۱
۵۷۳موسسه آموزش عالی حکمت رضویموسسه غیرانتفاعی۱۴۶۱۰۵۱۴۳۰۲
۵۷۴سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورپژوهشگاه دولتی۱۴۶۸۸۹۵۰۰
۵۷۵موسسه آموزش عالی حکیمان بجنوردموسسه غیرانتفاعی۱۴۵۵۲۱۱۰۰۰
۵۷۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاوردانشگاه آزاد۱۴۴۹۵۹۸۰۰
۵۷۷موسسه آموزش عالی تابناکموسسه غیرانتفاعی۱۴۴۱۱۱۵۱۰۰
۵۷۸موسسه آموزش عالی پارسیانموسسه غیرانتفاعی۱۴۳۱۱۶۶۴۰۰
۵۷۹موسسه آموزش عالی الغدیرموسسه غیرانتفاعی۱۴۳۷۴۱۴۲۰۰
۵۸۰سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)پژوهشگاه دولتی۱۴۳۷۷۱۱۷۲۰
۵۸۱موسسه آموزش عالی صفاهانموسسه غیرانتفاعی۱۴۱۱۲۱۱۲۱۰۰
۵۸۲موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی شهریارموسسه غیرانتفاعی۱۴۱۱۱۷۵۶۰۰
۵۸۳موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیهموسسه غیرانتفاعی۱۴۰۹۶۱۲۵۰۰
۵۸۴موسسه آموزش عالی صباموسسه غیرانتفاعی۱۴۰۱۳۱۱۰۳۰۰
۵۸۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکاندانشگاه آزاد۱۳۸۹۷۹۰۰۰
۵۸۶مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورپژوهشگاه دولتی۱۳۸۸۴۱۰۵۱۱
۵۸۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروهدانشگاه آزاد۱۳۷۹۲۱۱۶۰۰
۵۸۸پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلیسازمان تحقیقات کشاورزی۱۳۷۷۳۱۰۱۰۰
۵۸۹موسسه آموزش عالی کارونموسسه غیرانتفاعی۱۳۶۱۱۸۸۵۰۱
۵۹۰موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانیپژوهشگاه دولتی۱۳۶۹۰۹۲۰۰
۵۹۱موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانپژوهشگاه دولتی۱۳۵۹۶۵۰۰۰
۵۹۲دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغهعلوم پزشکی۱۳۴۷۹۱۲۳۰۰
۵۹۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگهدانشگاه آزاد۱۳۴۸۹۹۰۰۰
۵۹۴پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمانسازمان تحقیقات کشاورزی۱۳۴۶۹۱۰۹۰۱
۵۹۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینابدانشگاه آزاد۱۳۳۶۸۱۱۵۰۰
۵۹۶موسسه آموزش عالی پیام گلپایگانموسسه غیرانتفاعی۱۳۲۱۰۳۸۳۰۰
۵۹۷موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزرسازمان تحقیقات کشاورزی۱۳۲۵۸۱۲۰۰۰
۵۹۸موسسه آموزش عالی ارم شیرازموسسه غیرانتفاعی۱۳۲۱۰۶۵۶۰۰
۵۹۹موسسه آموزش عالی پرندکموسسه غیرانتفاعی۱۳۲۹۸۶۹۰۰
۶۰۰مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلامسازمان تحقیقات کشاورزی۱۳۱۸۴۱۲۵۰۰
۶۰۱موسسه آموزش هالی بهمنیار کرمانموسسه غیرانتفاعی۱۲۸۱۱۶۸۹۰۰
۶۰۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبردانشگاه آزاد۱۲۵۸۷۷۶۰۰
۶۰۳موسسه آموزش عالی نیماموسسه غیرانتفاعی۱۲۴۶۷۸۵۰۰
۶۰۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیراندانشگاه آزاد۱۲۴۹۲۹۳۰۰
۶۰۵پژوهشکده بیمهپژوهشگاه دولتی۱۲۳۸۸۷۱۳۲۹
۶۰۶موسسه آموزش عالی اسوهموسسه غیرانتفاعی۱۲۳۷۷۷۵۰۲
۶۰۷موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)موسسه غیرانتفاعی۱۲۲۷۴۹۶۰۰
۶۰۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابکدانشگاه آزاد۱۲۱۴۵۹۹۰۰
۶۰۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء – زیباکناردانشگاه آزاد۱۲۱۱۰۲۵۳۰۰
۶۱۰موسسه آموزش عالی عطارموسسه غیرانتفاعی۱۲۱۶۹۸۹۰۱
۶۱۱دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بمعلوم پزشکی۱۱۹۶۲۱۳۹۰۰
۶۱۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشتدانشگاه آزاد۱۱۸۸۴۸۱۰۱۴
۶۱۳پژوهشگاه دانش های بنیادیپژوهشگاه دولتی۱۱۸۵۸۹۲۰۱
۶۱۴موسسه آموزش عالی لیانموسسه غیرانتفاعی۱۱۸۹۰۶۸۰۰
۶۱۵موسسه آموزش عالی پردیسانموسسه غیرانتفاعی۱۱۸۵۴۱۵۱۰۰
۶۱۶موسسه آموزش عالی تابرانموسسه غیرانتفاعی۱۱۷۷۴۸۳۰۱
۶۱۷موسسه آموزش عالی علامه قزوینیموسسه غیرانتفاعی۱۱۷۷۳۹۸۰۰
۶۱۸موسسه آموزش عالی کاویانموسسه غیرانتفاعی۱۱۶۷۵۶۴۰۳
۶۱۹دانشگاه بین المللی چابهاردانشگاه دولتی۱۱۴۶۲۱۰۶۱۴
۶۲۰پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعیپژوهشگاه دولتی۱۱۴۷۱۹۶۷۰
۶۲۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریواندانشگاه آزاد۱۱۴۷۳۸۴۰۰
۶۲۲دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتعلوم پزشکی۱۱۴۷۳۹۹۰۳
۶۲۳موسسه آموزش عالی رسامموسسه غیرانتفاعی۱۱۳۷۱۷۲۰۰
۶۲۴پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانپژوهشگاه دولتی۱۱۲۷۹۵۵۱۰
۶۲۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرنددانشگاه آزاد۱۱۱۶۰۷۲۰۰
۶۲۶مرکز تحقیقات توتونپژوهشگاه دولتی۱۱۰۶۶۸۶۰۰
۶۲۷موسسه آموزش عالی وحدت تربت جامموسسه غیرانتفاعی۱۱۰۷۷۷۵۰۴
۶۲۸مرکز پژوهشهای مجلسپژوهشگاه دولتی۱۱۰۵۵۸۴۱۰
۶۲۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابندهدانشگاه آزاد۱۰۹۶۱۹۲۰۰
۶۳۰سازمان اسناد و کتابخانه ملیپژوهشگاه دولتی۱۰۹۹۳۲۹۱۰
۶۳۱موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگانموسسه غیرانتفاعی۱۰۸۷۶۵۴۰۰
۶۳۲موسسه آموزش عالی نوردانشموسسه غیرانتفاعی۱۰۸۷۷۱۰۶۰۰
۶۳۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغاندانشگاه آزاد۱۰۷۷۱۵۲۰۱
۶۳۴موسسه آموزش عالی راه دانش بابلموسسه غیرانتفاعی۱۰۷۶۶۹۸۰۱
۶۳۵موسسه آموزش عالی مولاناموسسه غیرانتفاعی۱۰۶۷۲۶۸۰۰
۶۳۶موسسه آموزش عالی آفرینش بروجردموسسه غیرانتفاعی۱۰۶۷۳۸۸۰۰
۶۳۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد روداندانشگاه آزاد۱۰۵۷۱۷۲۰۰
۶۳۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفرایندانشگاه آزاد۱۰۴۶۶۷۴۰۰
۶۳۹موسسه آموزش عالی میزانموسسه غیرانتفاعی۱۰۳۶۱۷۶۰۲
۶۴۰موسسه آموزش عالی پویندگان دانشموسسه غیرانتفاعی۱۰۳۶۱۹۱۰۰
۶۴۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلراندانشگاه آزاد۱۰۲۶۳۶۹۰۰
۶۴۲موسسه آموزش عالی سبحانموسسه غیرانتفاعی۱۰۲۸۸۸۷۰۰
۶۴۳موسسه آموزش عالی شرق گلستانموسسه غیرانتفاعی۱۰۱۷۰۶۴۰۰
۶۴۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگاندانشگاه آزاد۱۰۱۷۶۶۸۰۲
۶۴۵موسسه آموزش عالی صائبموسسه غیرانتفاعی۱۰۱۸۷۲۷۰۰
۶۴۶موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهرموسسه غیرانتفاعی۱۰۰۶۶۵۸۰۰
۶۴۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهردانشگاه آزاد۱۰۰۵۴۸۸۰۰
۶۴۸موسسه آموزش عالی سناموسسه غیرانتفاعی۹۹۷۳۹۲۰۰
۶۴۹مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبیسازمان تحقیقات کشاورزی۹۹۵۷۸۵۰۰
۶۵۰موسسه عالی آموزش بانکداری ایرانپژوهشگاه دولتی۹۹۴۶۸۶۱۵
۶۵۱موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیرازموسسه غیرانتفاعی۹۸۷۸۴۲۰۰
۶۵۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرادانشگاه آزاد۹۸۷۰۹۰۰۰
۶۵۳مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایرانپژوهشگاه دولتی۹۷۰۴۴۰۰
۶۵۴دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراشعلوم پزشکی۹۷۷۲۶۹۰۲
۶۵۵موسسه آموزش عالی هشت بهشتموسسه غیرانتفاعی۹۴۶۷۴۵۰۰
۶۵۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنهدانشگاه آزاد۹۳۶۲۶۲۰۰
۶۵۷موسسه آموزش عالی سپهرموسسه غیرانتفاعی۹۳۷۰۷۳۰۱
۶۵۸موسسه آموزش عالی هدفموسسه غیرانتفاعی۹۳۶۷۸۱۰۰
۶۵۹موسسه آموزش عالی سمنگانموسسه غیرانتفاعی۹۲۴۴۷۲۰۰
۶۶۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهردانشگاه آزاد۹۲۴۸۷۷۰۰
۶۶۱دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستانعلوم پزشکی۹۲۷۰۷۱۰۰
۶۶۲دانشگاه معارف اسلامیدانشگاه دولتی۹۲۶۲۴۴۰۰
۶۶۳موسسه آموزش عالی جامیموسسه غیرانتفاعی۹۱۶۶۷۴۱۷
۶۶۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذردانشگاه آزاد۹۰۵۴۸۵۰۰
۶۶۵دانشگاه هنر شیرازدانشگاه دولتی۸۹۶۵۴۹۰۰
۶۶۶موسسه آموزش عالی قشمموسسه غیرانتفاعی۸۹۴۸۸۶۱۰
۶۶۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباددانشگاه آزاد۸۸۵۱۷۰۰۰
۶۶۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبداناندانشگاه آزاد۸۸۵۲۸۵۰۰
۶۶۹پژوهشکده چایسازمان تحقیقات کشاورزی۸۷۵۴۶۵۰۰
۶۷۰مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالیسازمان تحقیقات کشاورزی۸۶۶۵۴۹۰۰
۶۷۱موسسه آموزش عالی زاگرسدانشگاه دولتی۸۶۶۹۷۶۰۰
۶۷۲موسسه آموزش عالی جاوید جیرفتموسسه غیرانتفاعی۸۵۵۹۶۱۰۰
۶۷۳مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قمسازمان تحقیقات کشاورزی۸۴۵۵۵۵۰۰
۶۷۴دانشگاه صنعتی شهدای هویزهدانشگاه دولتی۸۴۷۴۲۶۰۱
۶۷۵موسسه آموزش عالی دانشستان ساوهموسسه غیرانتفاعی۸۳۶۵۵۴۰۰
۶۷۶دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهعلوم پزشکی۸۳۵۵۸۵۰۰
۶۷۷موسسه آموزش عالی راغب اصفهانیموسسه غیرانتفاعی۸۳۵۲۶۱۰۱
۶۷۸پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتپژوهشگاه دولتی۸۲۶۹۳۸۱۰
۶۷۹پژوهشکده میگوی کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۸۲۴۶۵۴۰۱
۶۸۰مؤسسه آموزش عالی طلوع مهرموسسه غیرانتفاعی۸۲۴۴۷۲۰۰
۶۸۱موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیانموسسه غیرانتفاعی۸۱۶۱۳۸۰۲
۶۸۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگاندانشگاه آزاد۸۱۴۰۶۳۰۰
۶۸۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیهدانشگاه آزاد۸۰۴۶۶۷۰۰
۶۸۴موسسه آموزش عالی کرمانموسسه غیرانتفاعی۷۹۶۴۵۴۰۴
۶۸۵مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانعلوم پزشکی۷۹۵۱۵۴۱۱
۶۸۶دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفرایندانشگاه دولتی۷۹۶۱۶۱۰۰
۶۸۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموجدانشگاه آزاد۷۸۵۱۵۶۰۰
۶۸۸دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدانعلوم پزشکی۷۸۴۴۶۶۰۲
۶۸۹دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهرعلوم پزشکی۷۸۴۳۸۶۰۱
۶۹۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالشدانشگاه آزاد۷۷۵۴۴۹۰۰
۶۹۱موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسرموسسه غیرانتفاعی۷۷۳۰۶۹۰۰
۶۹۲موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجندموسسه غیرانتفاعی۷۷۵۰۷۵۰۰
۶۹۳موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیمموسسه غیرانتفاعی۷۷۵۴۷۵۰۰
۶۹۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقدهدانشگاه آزاد۷۶۴۱۶۲۰۰
۶۹۵موسسه آموزش عالی آملموسسه غیرانتفاعی۷۶۵۵۶۵۰۰
۶۹۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژدانشگاه آزاد۷۵۵۸۳۷۰۰
۶۹۷موسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیهموسسه غیرانتفاعی۷۵۵۴۵۱۰۰
۶۹۸موسسه آموزش عالی ایرانمهرموسسه غیرانتفاعی۷۵۳۳۶۱۰۰
۶۹۹موسسه آموزش عالی رحمان رامسرموسسه غیرانتفاعی۷۵۵۱۵۲۰۰
۷۰۰موسسه آموزش عالی آبان هرازموسسه غیرانتفاعی۷۴۵۰۸۶۰۰
۷۰۱موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوینموسسه غیرانتفاعی۷۴۵۲۴۴۰۰
۷۰۲موسسه آموزش عالی تجنموسسه غیرانتفاعی۷۴۶۱۵۹۰۱
۷۰۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلمدانشگاه آزاد۷۳۶۵۳۴۰۰
۷۰۴موسسه آموزش عالی سارویهموسسه غیرانتفاعی۷۳۳۷۸۰۰۰
۷۰۵موسسه آموزش عالی سلمان مشهدموسسه غیرانتفاعی۷۲۵۵۴۸۰۰
۷۰۶مجتمع آموزش عالی لارستاندانشگاه دولتی۷۱۵۸۲۵۰۱
۷۰۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرمدانشگاه آزاد۷۱۵۰۳۵۰۰
۷۰۸موسسه آموزش عالی ارسموسسه غیرانتفاعی۷۰۲۱۹۲۰۰
۷۰۹موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریزموسسه غیرانتفاعی۷۰۴۰۷۰۰۰
۷۱۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگدانشگاه آزاد۶۹۵۲۳۶۰۰
۷۱۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراواندانشگاه آزاد۶۸۳۸۴۷۰۰
۷۱۲موسسه آموزش عالی قدیر لنگرودموسسه غیرانتفاعی۶۷۲۴۵۸۰۰
۷۱۳موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفریموسسه غیرانتفاعی۶۶۴۸۳۸۰۰
۷۱۴موسسه آموزش عالی پاسارگادموسسه غیرانتفاعی۶۶۴۳۵۷۰۰
۷۱۵موسسه آموزش عالی سهروردیموسسه غیرانتفاعی۶۶۳۱۹۰۰۰
۷۱۶موسسه آموزش عالی کادوسموسسه غیرانتفاعی۶۶۴۵۴۱۰۰
۷۱۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهردانشگاه آزاد۶۵۳۳۵۱۰۰
۷۱۸پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۶۵۴۱۳۸۰۰
۷۱۹موسسه آموزش عالی غزالیموسسه غیرانتفاعی۶۵۳۲۵۳۰۰
۷۲۰موسسه آموزش عالی هنر شیرازموسسه غیرانتفاعی۶۵۵۴۸۰۲
۷۲۱موسسه آموزش عالی علامه امینیموسسه غیرانتفاعی۶۴۴۸۳۷۰۱
۷۲۲موسسه آموزش عالی اسرارموسسه غیرانتفاعی۶۳۴۲۴۸۰۰
۷۲۳موسسه آموزش عالی صالحانموسسه غیرانتفاعی۶۳۴۸۵۹۰۱۱
۷۲۴مرکز آموزش عالی لامرددانشگاه دولتی۶۳۴۸۳۵۰۰
۷۲۵موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخطموسسه غیرانتفاعی۶۳۳۴۵۸۰۰
۷۲۶موسسه آموزش عالی توسموسسه غیرانتفاعی۶۳۵۰۲۸۰۱
۷۲۷مرکز تحقیقات کشاورزی ورامینپژوهشگاه دولتی۶۲۵۱۳۱۰۰
۷۲۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیاندانشگاه آزاد۶۲۳۲۵۰۰۰
۷۲۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقاندانشگاه آزاد۶۱۴۰۴۲۰۰
۷۳۰دانشگاه نهاوند دانشگاه دولتی۶۱۲۶۵۴۰۶
۷۳۱موسسه آموزش عالی کاوشموسسه غیرانتفاعی۶۱۳۶۵۱۰۰
۷۳۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشتدانشگاه آزاد۶۱۴۳۶۲۰۰
۷۳۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشهدانشگاه آزاد۶۰۵۲۲۱۰۱
۷۳۴موسسه آموزش عالی پارساموسسه غیرانتفاعی۶۰۳۱۴۷۰۰
۷۳۵موسسه آموزش عالی نور هدایتموسسه غیرانتفاعی۵۹۴۲۴۹۰۰
۷۳۶موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچانموسسه غیرانتفاعی۵۸۳۷۴۲۰۰
۷۳۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتروددانشگاه آزاد۵۸۳۷۴۷۰۰
۷۳۸پژوهشکده مطالعات فناوریپژوهشگاه دولتی۵۸۴۳۵۱۰۰
۷۳۹موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهانموسسه غیرانتفاعی۵۷۴۳۳۳۰۱
۷۴۰مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هرازسازمان تحقیقات کشاورزی۵۶۳۰۳۲۰۰
۷۴۱موسسه آموزش عالی عقیقموسسه غیرانتفاعی۵۵۴۸۳۵۰۰
۷۴۲موسسه آموزش عالی دانشورانموسسه غیرانتفاعی۵۵۴۳۳۸۰۰
۷۴۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاشدانشگاه آزاد۵۵۳۸۳۰۰۰
۷۴۴موسسه آموزش عالی مهرگان محلاتموسسه غیرانتفاعی۵۵۴۵۳۸۰۰
۷۴۵دانشگاه فناوری های نوین سبزواردانشگاه دولتی۵۰۲۱۴۶۰۰
۷۴۶دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهانعلوم پزشکی۵۰۲۶۶۸۰۱
۷۴۷دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جامعلوم پزشکی۵۰۳۷۴۱۰۰
۷۴۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غربدانشگاه آزاد۴۹۳۴۵۰۰۰
۷۴۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریزدانشگاه آزاد۴۸۳۲۳۷۰۰
۷۵۰موسسه آموزش عالی اندیشه جهرمموسسه غیرانتفاعی۴۸۳۴۲۵۰۰
۷۵۱مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستانسازمان تحقیقات کشاورزی۴۷۳۱۵۲۰۰
۷۵۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنیدانشگاه آزاد۴۷۲۱۳۴۰۰
۷۵۳موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلیموسسه غیرانتفاعی۴۵۳۳۲۵۰۰
۷۵۴دانشگاه شهرضادانشگاه دولتی۴۴۲۸۲۶۰۰
۷۵۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباددانشگاه آزاد۴۴۲۸۲۸۰۰
۷۵۶مرکز آموزش عالی محلاتدانشگاه دولتی۴۳۳۲۲۴۰۰
۷۵۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجاردانشگاه آزاد۴۲۲۹۲۹۰۰
۷۵۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردروددانشگاه آزاد۴۲۳۲۲۰۰۰
۷۵۹دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجانعلوم پزشکی۴۱۲۲۴۱۰۰
۷۶۰مرکز تحقیقات ماهیان سردابیسازمان تحقیقات کشاورزی۴۰۲۰۴۰۰۰
۷۶۱موسسه آموزش عالی رودکی تنکابنموسسه غیرانتفاعی۳۹۲۸۲۷۰۱
۷۶۲موسسه آموزش عالی دانا یاسوجموسسه غیرانتفاعی۳۹۳۴۳۴۰۰
۷۶۳موسسه آموزش عالی سبز آملموسسه غیرانتفاعی۳۹۲۹۲۰۰۰
۷۶۴موسسه آموزش عالی فخر رازی ساوهموسسه غیرانتفاعی۳۸۲۰۳۰۰۱
۷۶۵موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)موسسه غیرانتفاعی۳۷۱۷۳۵۰۰
۷۶۶موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستانپژوهشگاه دولتی۳۷۲۷۳۰۰۰
۷۶۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقدانشگاه آزاد۳۷۲۰۳۴۰۰
۷۶۸موسسه آموزش عالی شمس تبریزیموسسه غیرانتفاعی۳۷۲۲۲۱۰۰
۷۶۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسیندانشگاه آزاد۳۶۱۹۳۷۰۰
۷۷۰مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلیسازمان تحقیقات کشاورزی۳۶۲۸۲۵۰۰
۷۷۱موسسه آموزش عالی پیشتازان شیرازموسسه غیرانتفاعی۳۶۳۰۲۶۰۰
۷۷۲موسسه آموزش عالی چهل ستونموسسه غیرانتفاعی۳۵۳۲۹۰۰
۷۷۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوهدانشگاه آزاد۳۴۲۶۳۲۰۰
۷۷۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملکدانشگاه آزاد۳۴۱۴۳۶۰۰
۷۷۵موسسه آموزش عالی کاسپینموسسه غیرانتفاعی۳۳۲۳۲۹۰۰
۷۷۶مرکز تحقیقات آرتمیای کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۳۳۲۴۱۶۰۰
۷۷۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعیندانشگاه آزاد۳۳۲۲۲۲۰۰
۷۷۸موسسه آموزش عالی میعادموسسه غیرانتفاعی۳۳۲۳۱۷۰۰
۷۷۹مجتمع آموزش عالی تربت جامدانشگاه دولتی۳۲۲۳۲۴۰۰
۷۸۰دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآبادعلوم پزشکی۳۱۱۴۴۳۰۰
۷۸۱دانشگاه حضرت نرجس (س)دانشگاه دولتی۳۰۲۳۱۵۰۰
۷۸۲دانشگاه آزاداسلامی واحد فارساندانشگاه آزاد۳۰۱۹۲۹۰۰
۷۸۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفاندانشگاه آزاد۳۰۰۸۰۰
۷۸۴موسسه آموزش عالی دارالعلم یزدموسسه غیرانتفاعی۳۰۱۹۲۷۰۰
۷۸۵دانشگاه ابرارموسسه غیرانتفاعی۳۰۲۴۱۲۰۲
۷۸۶موسسه آموزش عالی علامه رفیعیموسسه غیرانتفاعی۲۷۲۲۲۶۰۰
۷۸۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباددانشگاه آزاد۲۵۱۱۱۹۰۰
۷۸۸مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)سازمان تحقیقات کشاورزی۲۵۱۱۱۹۰۰
۷۸۹پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیریسازمان تحقیقات کشاورزی۲۴۷۲۳۰۰
۷۹۰موسسه آموزش عالی پارس رضویموسسه غیرانتفاعی۲۴۲۰۲۰۰۰
۷۹۱موسسه آموزش عالی پرتوموسسه غیرانتفاعی۲۴۱۹۲۸۰۰
۷۹۲مرکز آموزش عالی اقلیددانشگاه دولتی۲۳۱۶۱۷۰۰
۷۹۳موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیتموسسه غیرانتفاعی۲۲۱۴۱۹۰۰
۷۹۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجاندانشگاه آزاد۲۱۱۰۱۹۰۰
۷۹۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشتدانشگاه آزاد۲۱۱۸۱۱۰۰
۷۹۶موسسه آموزش عالی عرفانموسسه غیرانتفاعی۲۱۱۸۱۳۰۰
۷۹۷دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خویعلوم پزشکی۲۱۱۲۲۴۰۰
۷۹۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکویدانشگاه آزاد۲۰۱۰۲۲۰۰
۷۹۹موسسه آموزش عالی اوج آبیکموسسه غیرانتفاعی۱۹۱۵۷۰۲
۸۰۰موسسه آموزش عالی شاهرودموسسه غیرانتفاعی۱۹۱۷۸۰۰
۸۰۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنجدانشگاه آزاد۱۹۱۱۱۳۰۰
۸۰۲مرکزآموزش عالی استهباندانشگاه دولتی۱۸۱۲۱۰۰۰
۸۰۳پژوهشکده گل و گیاهان زینتیسازمان تحقیقات کشاورزی۱۸۸۲۱۱۰
۸۰۴موسسه آموزش عالی مولویموسسه غیرانتفاعی۱۸۱۶۴۰۰
۸۰۵دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سرابعلوم پزشکی۱۸۹۱۵۰۰
۸۰۶موسسه غیرانتفاعی هیرکانیاموسسه غیرانتفاعی۱۷۷۲۱۰۰
۸۰۷مرکز ملی فضای مجازیپژوهشگاه دولتی۱۷۴۱۹۰۰
۸۰۸مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دورسازمان تحقیقات کشاورزی۱۶۸۱۷۰۰
۸۰۹موسسه آموزش عالی صنعتی مراغهموسسه غیرانتفاعی۱۵۹۱۱۰۳
۸۱۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلواردانشگاه آزاد۱۵۹۱۱۰۰
۸۱۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسالدانشگاه آزاد۱۵۱۰۱۲۰۰
۸۱۲دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخالعلوم پزشکی۱۴۶۱۷۰۰
۸۱۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوافدانشگاه آزاد۱۳۷۱۵۰۰
۸۱۴مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهریسازمان تحقیقات کشاورزی۱۳۷۲۰۰۰
۸۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباددانشگاه آزاد۱۳۸۱۱۰۰
۸۱۶دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمینعلوم پزشکی۱۳۸۱۴۰۰
۸۱۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباددانشگاه آزاد۱۲۶۱۱۰۰
۸۱۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازنددانشگاه آزاد۱۲۸۹۰۰
۸۱۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاددانشگاه آزاد۱۱۴۹۰۰
۸۲۰موسسه آموزش عالی ابن یمینموسسه غیرانتفاعی۹۶۶۰۰
۸۲۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشاندانشگاه آزاد۸۱۸۰۰
۸۲۲مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابلدانشگاه دولتی۸۶۳۰۰
۸۲۳دانشگاه علوم پزشکی مجازیعلوم پزشکی۸۳۱۲۰۰
۸۲۴مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستانپژوهشگاه دولتی۷۱۸۰۰
۸۲۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد گراشدانشگاه آزاد۶۳۴۰۰
۸۲۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتونددانشگاه آزاد۵۱۷۰۰
۸۲۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد هورانددانشگاه آزاد۵۴۴۰۰
۸۲۸مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شورسازمان تحقیقات کشاورزی۵۲۴۰۰
۸۲۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاونددانشگاه آزاد۵۳۵۰۰
۸۳۰مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم)سازمان تحقیقات کشاورزی۴۲۳۰۰
۸۳۱پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیریسازمان تحقیقات کشاورزی۴۳۳۰۰
۸۳۲مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازروندانشگاه دولتی۲۱۱۰۰
۸۳۳مرکز تحقیقات ابریشم کشورسازمان تحقیقات کشاورزی۲۰۲۰۰
۸۳۴دانشگاه فرزانگان سمناندانشگاه دولتی۱۰۱۰۰
۸۳۵دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهاردانشگاه دولتی۱۰۱۰۰
۸۳۶مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات کشاورزی۰۰۰۰۰
۸۳۷پژوهشکده سبزی صیفیسازمان تحقیقات کشاورزی۰۰۰۰۰
۸۳۸پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحتپژوهشگاه دولتی۰۰۰۵۰

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com