لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران دانشگاه‌هایی هستند که در آن‌ها رشته‌های گروه پزشکی تدریس می‌شود و زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران فعالیت می‌کنند. این دانشگاه‌ها علاوه بر وظیفهٔ اصلی خود که آموزش و تربیت نیروی انسانی در رده‌های مختلف گروه پزشکی است، متولی بهداشت و سلامت در منطقهٔ تحت پوشش خود هستند و بر امور مؤسسات درمانی تابعه از جمله بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های اورژانس نظارت می‌کنند.

سابقهٔ آموزش پزشکی در ایران به زمان تأسیس دارالفنون در سال ۱۲۳۰ خورشیدی بازمی‌گردد. رشتهٔ پزشکی یکی از رشته‌های اولیهٔ این مؤسسه بود. در سال ۱۲۹۷، بخش‌هایی از دارالفنون که مرتبط به پزشکی بود از آن جدا شد و «مدرسهٔ طب» نام گرفت. در همین دوره، به‌خصوص از سال ۱۳۰۷، آموزش پزشکی نظم و قوام بیشتری پیدا کرد و به دوره‌های آموزشی «علوم پایه» و «بالینی» تقسیم شد. مدرسهٔ طب در نهایت در سال ۱۳۱۳ با تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در آن ادغام شد. دانشکده‌های پزشکی شیراز، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۲۵ تأسیس شدند و در سال ۱۳۲۸ نیز دانشکده پزشکی مشهد شروع به کار کرد. دانشکده‌های علوم پزشکی ملی (شهید بهشتی فعلی)، اهواز، ارتش، شاهنشاهی (ایران فعلی)، کرمانشاه، ساری، همدان، ارومیه، کرمان، جهرم و فسا تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی تأسیس شدند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر در بافت وزارتخانه‌ها در ایران، در سال ۱۳۶۵، تشکیلات آموزش رشته‌های علوم پزشکی از وزارت علوم و آموزش عالی منفک شد و با وزارت بهداری آن زمان ادغام گردید. این مجموعهٔ جدید تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار خود ادامه داد. دانشگاه‌های جامع کشور نیز به تبع آن به تدریج به دو مؤسسهٔ مستقل با مدیریت جداگانه منفک شدند که یکی از آن‌ها که مربوط به حوزه‌های علوم پزشکی بود، «دانشگاه علوم پزشکی» نام گرفت. فرآیند تأسیس دانشکده‌های علوم پزشکی که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده بود، در سال ۱۳۶۱ با تأسیس دانشکده‌های علوم پزشکی در شاهرود و رفسنجان از سر گرفته شد و عمدهٔ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور از همان سال تا پایان دههٔ ۱۳۶۰ تأسیس شدند.

در حال حاضر ۵۱ دانشگاه و ۱۶ دانشکدهٔ علوم پزشکی دولتی و ۹۶ واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد در کشور فعال هستند. بر اساس آماری در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۵۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی تحصیل می‌کنند.

 

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاه شهر سال تأسیس تعداد دانشکده تعداد بیمارستان تحت پوشش
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران ۱۳۷۱ ۳ ۲
دانشگاه علوم پزشکی آبادان آبادان ۱۳۷۱ ۲ ۷
دانشگاه علوم پزشکی اراک اراک ۱۳۶۵ ۷ ۱۶
دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران ۱۳۵۰ ۵ ۶
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل ۱۳۷۲ ۹ ۱۶
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه ۱۳۵۶ ۱۲ ۳۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان ۱۳۲۵ ۱۱ ۵۵
دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج ۱۳۸۶ ۷ ۱۹
دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ۱۳۵۲ ۱۰ ۶۵
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ایرانشهر ۱۳۷۲ ۵ ۵
دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام ۱۳۶۹ ۵ ۱۲
دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل ۱۳۶۲ ۸ ۸
دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله تهران ۱۳۶۴ ۵ ۴
دانشگاه علوم پزشکی بم بم ۱۳۷۰ ۳ ۲
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر ۱۳۶۲ ۵ ۱۸
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیرجند ۱۳۶۴ ۱۰ ۱۷
دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ۱۳۲۵ ۱۲ ۴۳
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تربت حیدریه ۱۳۷۲ ۳ ۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ۱۳۱۳ ۱۲ ۳۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اهواز ۱۳۳۶ ۱۰ ۳۹
دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهرم ۱۳۵۶ ۳ ۴
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت جیرفت ۱۳۶۷ ۴ ۷
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد ۱۳۷۰ ۶ ۸
دانشگاه علوم پزشکی دزفول دزفول ۱۳۸۶ ۳ ۶
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان ۱۳۶۱ ۵ ۴
دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل ۱۳۷۰ ۵ ۵
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زاهدان ۱۳۶۵ ۷ ۱۱
دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ۱۳۶۶ ۸ ۱۴
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سبزوار ۱۳۶۵ ۵ ۶
دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان ۱۳۶۷ ۸ ۸
دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران ۱۳۶۹ ۳ ۱
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود ۱۳۶۱ ۴ ۳
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شهرکرد ۱۳۶۵ ۷ ۱۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ۱۳۳۸ ۱۳ ۶۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد یزد ۱۳۶۲ ۱۱ ۲۰
دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز ۱۳۲۵ ۱۷ ۶۳
دانشگاه علوم پزشکی فسا فسا ۱۳۵۶ ۴ ۲
دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین ۱۳۶۴ ۵ ۱۵
دانشگاه علوم پزشکی قم قم ۱۳۷۶ ۷ ۹
دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان ۱۳۶۵ ۶ ۱۰
دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ۱۳۶۵ ۵ ۱۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ۱۳۵۶ ۱۰ ۲۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه ۱۳۴۴ ۹ ۲۳
دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان ۱۳۷۰ ۷ ۲۵
دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد ۱۳۶۵ ۴ ۲
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت ۱۳۶۳ ۸ ۳۶
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم‌آباد ۱۳۶۸ ۱۰ ۲۶
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری ۱۳۵۴ ۱۱ ۳۸
دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد ۱۳۲۸ ۱۱ ۴۸
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس ۱۳۶۵ ۹ ۲۱
دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ۱۳۵۴ ۱۲ ۲۱
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یاسوج ۱۳۶۹ ۵ ۱۰

 

 

 

 

 

سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه ها لینک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه http://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان http://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهواز http://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلام http://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباس http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر http://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند http://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالی http://www.nkh-cms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجان http://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل http://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان http://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان http://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان http://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود http://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرد http://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز http://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین http://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قم http://www.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمان http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان http://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستان http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد http://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران http://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدان http://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد http://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج http://portal.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی http://portal.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم http://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا http://www.fums.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران http://www.iautmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله http://www.bmsu.ac.ir
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
ورود به سایت
نام کاربری / ایمیل / شماره موبایل خود را وارد کنید
بازیابی کلمه عبور
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
ورود به سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ثبت نام در سایت
شماره موبایل / ایمیل را تایید و اطلاعات را تکمیل کنید
ثبت نام در سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر