آموزش عملیات تقارن

اطلاعیه مهم

نحوه قیمت گذاری محصول

مدرسین/مدرس این اثر هیچ گونه مبلغی بابت حق التدریس این محتوا دریافت نکرده و کلیه هزینه های مربوط به حق التدریس به حساب موسسات خیریه طرف قرارداد و بورسیه تحصیلی دانشجویان نیازمند اختصاص می یابد. بخشی از قیمت فعلی، به منظور تامین هزینه های نشر و پشتیبانی سالیانه این محصول در سایت پزشک آموز تعیین گردیده است.

آموزش عملیات تقارن

دوره عملیات تقارن به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

این دوره برای چه کسانی مفید است:

 • دانشجویان پیراپزشکی

برای دیدن ویدیو های بیشتر میتوانید به صفحه آموزه علمی ما سر بزنید

معرفی دورهنمایش رایگان

عملیات تقارن - بخش1

25دقیقه

عملیات تقارن - بخش2

21دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش عملیات تقارن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

23,000 تومان

آموزش عملیات تقارن دکتر آرمین الله وردی

دوره آموزش عملیات تقارن به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

ویدیو آموزشی رشته های پرستاری مامایی، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و دانشجویان پیراپزشکی از سایت آموزشی پزشک آموز اولین رسانه دیجیتال آموزشی در حوزه علوم پزشکی …

مجموعه آموزش های پزشک آموز در زمینه پزشکی و مباحث مرتبط با آن

 

مبحث تقارن یکی از موضوعاتی است که از همان سال های اول آموزش در متن کتاب های ریاضی دانش آموزان قرار می گیرد. در این پست به روش های گوناگون آموزش تقارن به دانش آموزان پایه اولی خواهیم پرداخت. یکی از مفاهیم آموزشی در کتاب ریاضی پایه اول ، تقارن است. مطمئنا یکی از موثرترین راه های تدریس یک مطلب آموزشی ، تلفیق آن با « هنر » است. برای درک بهتر دانش آموزان از این موضوع ، در زنگ هنر لکه هایی از رنگ گواش را در یک سمت کاغذ تا شده ریختم . از دانش آموزان خواستم کاغذ را از وسط تا کرده و با مالش آن ، رنگ را به سمت …

مبحث تقارن یکی از موضوعاتی است که از همان سال های اول آموزش در متن کتاب های ریاضی دانش آموزان قرار می گیرد. در این پست به روش های گوناگون آموزش تقارن به دانش آموزان پایه اولی خواهیم پرداخت. یکی از مفاهیم آموزشی در کتاب ریاضی پایه اول ، تقارن است.

استفاده از نقاشی:

مطمئنا یکی از موثرترین راه های تدریس یک مطلب آموزشی ، تلفیق آن با  « هنر » است. برای درک بهتر دانش آموزان از این موضوع ، در زنگ هنر لکه هایی از رنگ گواش را در یک سمت کاغذ تا شده ریختم . از دانش آموزان خواستم کاغذ را از وسط تا کرده و با مالش آن ، رنگ را به سمت دیگر منتقل نمایند . توجه به رنگ ها و مقایسه دو طرف خط تای کاغذ ، نه تنها باعث ایجاد انگیزه و بروز خلاقیت در دانش آموزان می شود ، موجب درک بهتر مفهوم تقارن نیز می گردد .

روش نقاشی تقارن با آینه :

 • در وسط کاغذ یک خط مستقیم از بالا به پایین بکشید.این خط “خط تقارن” خواهد شد .
 • نیمه یک تصویر ساده را بر روی نصف صفحه کاغذ بکشید.اگر کودک شما راست دست هست تصویر را بر روی دست چپ خط تقارن بکشید و اگر چپ دست است بر روی دست راست خط تقارن بکشید.
 • حالا وقتش هست تا کودک‌تان قرینه تصویر را کامل کند. آینه را طوریکه سمت آینه رو به تصویر باشد بر روی خط تقارن قرار دهید. اینجا هست که حقه اتفاق می‌افتد >>>> وقتی به آینه نگاه می‌کنید، تصویر بصورت جادویی بر سمت سفید کاغذ ظاهر می‌شود.
 • فقط کافی هست که کودکتان روی اثر، بازتاب نور بر روی کاغذ را بکشد تا نقاشی کامل شود.(به زاویه دید توجه کنید اگر تصویر ظاهر نشد زاویه دید را همانند تصویر تنظیم کنید)
 • کودک شما عاشق این نقاشی تقارن و حقه می‌شود یک فعالیت هنری و علمی با نتیجه‌ای ساده و جالب است.

چه اتفاقی افتاد:

وقتی نور سفید بر یک سطح براق و درخشنده مثل آینه بر می‌خورد، انعکاس آن بر می‌گردد.

***

بازی آموزشی و پازل:

روش بازی و  تهیه پازل شکل‌ها  با چوب بستنی:

 • ۲ چوب بستنی را کنار هم قرار دهید.
 • کمک کنید تا کودک‌تان یک شکل بر روی هر چوب بستنی بکشد.سعی کنید شکل‌ها دقیقا متقارن بر روی هر چوب بستنی باشد.
 • مرحله بالا را آموزش عملیات تقارن کنید تا به اندازه کافی شکل داشته باشید.
 • چوب بستنی‌ها را با هم قاطی کنید.
 • حالا از کودکتان بخواهید تا چوب بستنی ها را با هم جور کند.
 • شکل‌هایی که می‌کشید لازم نیست خیلی پیچیده باشد از کودک‌تان بخواهید تا شکل‌های هندسی ساده مثل دایره، مربع، مستطیل، مثلث و هر شکل دیگری که دوست دارد، بکشد.

پازل آموزشی شکل‌ها یک فرصتی است تا در مورد مفهوم تقارن با کودک‌تان صحبت کنید و توضیح بدهید که کدام یک از شکل‌هایی که درست کرده است متقارن و کدام متقارن نشده است.


هایسؤال طرح با ماند؟می کیک از قطعه چند شود، داده اندنشسته مبل روی که دختری ۲ به راست سمت کیک از قطعه دو اگر نمونه
.کنید ایجاد مربوطه تصویر به آموزش عملیات تقارن با تفریق و جمع مفاهیم از مناسبی درک آموزان،دانش از مشابه
به کیک هر که دهید توضیح ابتدا فعالیت این در .دهید انجام را مربوطه فعالیت و برگشته درسی کتاب ۴۴ صفحه به حال ∗∗∗
.بپرسید را مربوطه سؤالات صفحه بالای دستورالعمل طبق سپس است، شده تقسیم مساوی قسمت ۵
کنار نفر کار تواندمی آموزدانش هر کنید سؤال را آموزش عملیات تقارن مختلف هایحلراه صفحه این انگیزشگفت مربع حل برای
.کند اظهارنظر آن سقم و صحت مورد در و کند بررسی و کنترل را خود
آموزشی هایتوصیه
ایجاد را تصویر این که آموزش عملیات تقارن از بنابراین .آموزش عملیات تقارن است برخوردار خاصی اهمیت از کیک یا گردی یک از مساوی قطعه ۵ دیدن ١ــ
.کنید استفاده کندمی
شما .شوند مواجه مشکل با قطعات تعداد تشخیص و کیک به مربوط فعالیت انجام هنگام در آموزاندانش که است ممکن ٢ــ
.کنید هدایت شود،می دیده آن در هاقطعه برداشتن از ناشی خطوط که بشقابی به را آنها توانیدمی
چهارم یک در که مربع ۴ به کردن نگاه با هم و ردیف بررسی با هم و هاستون کنترل با توانمی هم انگیزشگفت مربع حل در ٣ــ
قرار توجه و بررسی مورد کلاس در را مختلف هایحلراه بنابراین .یافت دست مناسب پاسخ به اند،گرفته قرار هم کنار اصلی مربع
.دهی

مبحث تقارن یکی از موضوعاتی است که از همان سال های اول آموزش در متن کتاب های ریاضی دانش آموزان قرار می گیرد. در این پست به روش های گوناگون آموزش تقارن به دانش آموزان پایه اولی خواهیم پرداخت. یکی از مفاهیم آموزشی در کتاب ریاضی پایه اول ، تقارن است.

استفاده از نقاشی:

مطمئنا یکی از موثرترین راه های تدریس یک مطلب آموزشی ، تلفیق آن با  « هنر » است. برای درک بهتر دانش آموزان از این موضوع ، در زنگ هنر لکه هایی از رنگ گواش را در یک سمت کاغذ تا شده ریختم . از دانش آموزان خواستم کاغذ را از وسط تا کرده و با مالش آن ، رنگ را به سمت دیگر منتقل نمایند . توجه به رنگ ها و مقایسه دو طرف خط تای کاغذ ، نه تنها باعث ایجاد انگیزه و بروز خلاقیت در دانش آموزان می شود ، موجب درک بهتر مفهوم تقارن نیز می گردد .

 • در وسط کاغذ یک خط مستقیم از بالا به پایین بکشید.این خط “خط تقارن” خواهد شد .
 • نیمه یک تصویر ساده را بر روی نصف صفحه کاغذ بکشید.اگر کودک شما راست دست هست تصویر را بر روی دست چپ خط تقارن بکشید و اگر چپ دست است بر روی دست راست خط تقارن بکشید.
 • حالا وقتش هست تا کودک‌تان قرینه تصویر را کامل کند. آینه را طوریکه سمت آینه رو به تصویر باشد بر روی خط تقارن قرار دهید. اینجا هست که حقه اتفاق می‌افتد >>>> وقتی به آینه نگاه می‌کنید، تصویر بصورت جادویی بر سمت سفید کاغذ ظاهر می‌شود.
 • فقط کافی هست که کودکتان روی اثر، بازتاب نور بر روی کاغذ را بکشد تا نقاشی کامل شود.(به زاویه دید توجه کنید اگر تصویر ظاهر نشد زاویه دید را همانند تصویر تنظیم کنید)
 • کودک شما عاشق این نقاشی تقارن و حقه می‌شود یک فعالیت هنری و علمی با نتیجه‌ای ساده و جالب است

 

 

هدف از پژوهش حاضر، آموزش تقارن با استفاده از بازی در درس ریاضی پایه اول ابتدایی است. این پژوهش با بررسی آموزش عملیات تقارن بازی در میزان علاقه مندی و یادگیری دانش آموزان پایه اول ابتدایی از مفهوم تقارن، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان گناباد آموزش عملیات تقارن باشد که در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه تعداد ۴۰ دانش آموز در آموزش عملیات تقارن ۲ کلاس به وسیله آموزش عملیات تقارن گیری آموزش عملیات تقارن ای مرحله ای انتخاب شدند. با قرعه کشی، یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان آموزش عملیات تقارن کنترل انتخاب گردید و در طول سال تحصیلی آموزش تقارن به گروه آزمایش به وسیله بازی و به گروه کنترل طبق روش معمول کتاب راهنما معلم، انجام شد. با انجام چندین مرحله آزمون برای دانش آموزان هر دو آموزش عملیات تقارن ، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون ها نشان داد که آموزش تقارن مبتنی بر آموزش عملیات تقارن در یادگیری مسایل ریاضی موثرتر است و یادگیری و میزان علاقه مندی دانش آموزان گروه آزمایش از مفهوم تقارن، به طور چشمگیری بیشتر از دانش آموزان گروه کنترل است.

 

 

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

مبحث تقارن یکی از موضوعاتی است که از همان سال های اول آموزش در متن کتاب های ریاضی دانش آموزان قرار می گیرد. در این پست به روش های گوناگون آموزش تقارن به دانش آموزان پایه اولی خواهیم پرداخت. یکی از مفاهیم آموزشی در کتاب ریاضی پایه اول ، تقارن است.

استفاده از نقاشی:

مطمئنا یکی از موثرترین راه های تدریس یک مطلب آموزشی ، تلفیق آن با  « هنر » است. برای درک آموزش عملیات تقارن دانش آموزان از این موضوع ، در زنگ هنر لکه هایی از رنگ گواش را در یک سمت کاغذ تا شده ریختم . از دانش آموزان خواستم کاغذ را از وسط تا کرده و با مالش آن ، رنگ را به سمت دیگر منتقل نمایند . توجه به رنگ ها و مقایسه دو طرف خط تای کاغذ ، نه تنها باعث ایجاد انگیزه و بروز خلاقیت در دانش آموزان می شود ، موجب درک بهتر مفهوم تقارن نیز می گردد .

 • در وسط کاغذ یک خط مستقیم از بالا به پایین بکشید.این خط “خط تقارن” خواهد شد .
 • نیمه یک تصویر ساده را بر روی نصف صفحه کاغذ بکشید.اگر کودک شما راست دست هست آموزش عملیات تقارن را بر روی دست چپ خط تقارن بکشید و اگر چپ دست است بر روی دست راست خط تقارن بکشید.
 • حالا وقتش هست تا کودک‌تان قرینه تصویر را کامل کند. آینه را طوریکه سمت آینه رو به تصویر باشد بر روی خط تقارن قرار دهید. اینجا هست که حقه اتفاق می‌افتد >>>> وقتی به آینه نگاه می‌کنید، تصویر بصورت جادویی بر سمت سفید کاغذ ظاهر می‌شود.
 • فقط کافی هست که کودکتان روی اثر، بازتاب نور بر روی کاغذ را بکشد تا نقاشی کامل شود.(به زاویه دید توجه کنید اگر تصویر ظاهر نشد زاویه دید را همانند تصویر تنظیم کنید)
 • کودک شما عاشق این نقاشی تقارن و حقه می‌شود یک فعالیت هنری و علمی با نتیجه‌ای ساده و جالب است

 

 

هدف از پژوهش حاضر، آموزش تقارن با استفاده از بازی در درس ریاضی پایه اول ابتدایی است. این پژوهش با بررسی تاثیر بازی در میزان علاقه مندی و یادگیری دانش آموزان پایه اول ابتدایی از مفهوم تقارن، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان گناباد می باشد که در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه تعداد ۴۰ دانش آموز در قالب ۲ کلاس به وسیله نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. با قرعه کشی، یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید و در طول سال تحصیلی آموزش تقارن به گروه آزمایش به وسیله بازی و به گروه کنترل طبق روش معمول کتاب راهنما معلم، انجام شد. با انجام چندین مرحله آزمون برای دانش آموزان هر دو گروه، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون ها نشان داد که آموزش تقارن مبتنی بر بازی در یادگیری مسایل ریاضی موثرتر است و یادگیری و میزان علاقه مندی دانش آموزان گروه آزمایش از مفهوم تقارن، به طور چشمگیری بیشتر از دانش آموزان گروه کنترل است.

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

در داخل متن نیز هر جا که به آموزش عملیات تقارن و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (۱۳۹۷، هاشمیان، سید حمیدرضا؛ پری رزم آزما)
برای بار دوم به بعد: (۱۳۹۷، هاشمیان؛ رزم آزما)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

 

تقارن یکی از موضوعات پرکاربرد در ریاضی است و تقریبا در تمام مقاطع نیز مورد نیاز است.آموزش مفهوم تقارن برای کودکان پیش دبستانی جنبه آموزشی و سرگرمی دارد.

در زبان روزمره تقارن را چنین می دانیم که وقتی چیزی را به دو قسمت کردیم ، یک نیمه انعکاس نیمه ی دیگر باشد.وقتی با کمی دقت به اطراف خود، به گیاهان، اجسام و موجودات نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شکل بیشتر آن ها متقارن است و همین متقارن بودن زیبایی خاصی به آن ها بخشیده است.

وجود تقارن در ساختمان بدن انسان نیز یکی ازعامل های اساسی زیبایی است. بهترین روشِ آموزش فاصله درتقارن ساخت سازه هایی در دو طرف خط تقارن است. نکته بعدی در مورد تقارن کاملا مثل هم بودن دو طرف از لحاظ تعداد و رنگ است.و نوآموزان پیش دبستانی ما در مدرسه با استفاده از فعالیت های عملی جذاب با مفهوم تقارن آشنا می شوند.

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (۱۳۹۷، هاشمیان، سید حمیدرضا؛ پری رزم آزما)
برای بار دوم به بعد: (۱۳۹۷، هاشمیان؛ رزم آزما)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

 

تقارن یکی از موضوعات پرکاربرد در ریاضی است و تقریبا در تمام مقاطع نیز مورد نیاز است.آموزش مفهوم تقارن برای کودکان پیش دبستانی جنبه آموزشی و سرگرمی دارد.

در زبان روزمره تقارن را چنین می دانیم که وقتی چیزی را به دو قسمت کردیم ، یک نیمه انعکاس نیمه ی دیگر باشد.وقتی با کمی دقت به اطراف خود، به گیاهان، اجسام و موجودات نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شکل بیشتر آن ها متقارن است و همین متقارن بودن زیبایی خاصی به آن ها بخشیده است.

وجود تقارن در ساختمان بدن انسان نیز یکی ازعامل های اساسی زیبایی است. بهترین روشِ آموزش فاصله درتقارن ساخت سازه هایی در دو طرف خط تقارن است. نکته بعدی در مورد تقارن کاملا مثل هم بودن دو طرف از لحاظ تعداد و رنگ است.و نوآموزان پیش دبستانی ما در مدرسه با استفاده از فعالیت های عملی جذاب با مفهوم تقارن آشنا می شوند.

مبحث تقارن یکی از موضوعاتی است که از همان سال های اول آموزش در متن کتاب های ریاضی دانش آموزان قرار می گیرد. در این پست به روش های گوناگون آموزش تقارن به دانش آموزان پایه اولی خواهیم پرداخت. یکی از مفاهیم آموزشی در کتاب ریاضی پایه اول ، تقارن است.

استفاده از نقاشی:

مطمئنا یکی از موثرترین راه های تدریس یک مطلب آموزشی ، تلفیق آن با  « هنر » است. برای درک بهتر دانش آموزان از آموزش عملیات تقارن موضوع ، در زنگ هنر لکه هایی از رنگ گواش را در یک آموزش عملیات تقارن کاغذ تا شده ریختم . از دانش آموزان خواستم کاغذ را از وسط تا کرده و با مالش آن ، رنگ را به سمت دیگر منتقل نمایند . توجه به رنگ ها و مقایسه دو طرف خط تای کاغذ ، نه تنها باعث ایجاد انگیزه و بروز خلاقیت در دانش آموزان می شود ، موجب درک بهتر مفهوم تقارن نیز می گردد .

 • در وسط کاغذ یک خط مستقیم از بالا به پایین بکشید.این خط “خط تقارن” خواهد شد .
 • نیمه یک تصویر ساده آموزش عملیات تقارن بر روی نصف صفحه کاغذ بکشید.اگر کودک شما راست دست هست آموزش عملیات تقارن را بر روی آموزش عملیات تقارنچپ خط تقارن بکشید و اگر چپ دست است بر روی دست راست خط تقارن بکشید.
 • حالا وقتش هست تا آموزش عملیات تقارن قرینه تصویر را کامل کند. آینه را طوریکه سمت آینه رو به تصویر باشد بر روی خط تقارن قرار دهید. اینجا هست که حقه اتفاق می‌افتد >>>> وقتی به آینه نگاه می‌کنید، تصویر بصورت جادویی بر سمت سفید کاغذ ظاهر می‌شود.
 • فقط کافی هست که کودکتان روی اثر، بازتاب نور بر روی کاغذ را بکشد تا نقاشی کامل شود.(به زاویه دید توجه کنید اگر آموزش عملیات تقارن ظاهر نشد زاویه دید را همانند تصویر تنظیم کنید)
 • کودک شما عاشق این نقاشی تقارن و حقه می‌شود یک فعالیت هنری و علمی با نتیجه‌ای ساده و جالب است

 

 

هدف از پژوهش حاضر، آموزش تقارن با استفاده از بازی در درس ریاضی پایه اول ابتدایی است. این پژوهش با بررسی تاثیر بازی در میزان علاقه مندی و یادگیری دانش آموزان پایه اول ابتدایی از مفهوم تقارن، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان گناباد می باشد که در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه تعداد ۴۰ دانش آموز در قالب ۲ کلاس به وسیله نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. با قرعه کشی، یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید و در طول سال تحصیلی آموزش تقارن به گروه آزمایش به وسیله بازی و به گروه کنترل طبق روش معمول کتاب راهنما معلم، انجام شد. با انجام چندین مرحله آزمون برای دانش آموزان هر دو گروه، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون ها نشان داد که آموزش تقارن مبتنی بر بازی در یادگیری مسایل ریاضی موثرتر است و یادگیری و میزان علاقه مندی دانش آموزان گروه آزمایش از مفهوم تقارن، به طور چشمگیری بیشتر از دانش آموزان گروه کنترل است.

 

 

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

هاشمیان، سید حمیدرضا و رزم آزما، پری،۱۳۹۷،آموزش مفهوم تقارن با استفاده از بازی به دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان گناباد،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران،تهران،https://civilica.com/doc/766033

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (۱۳۹۷، هاشمیان، سید حمیدرضا؛ پری رزم آزما)
برای بار دوم به بعد: (۱۳۹۷، هاشمیان؛ رزم آزما)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

 

تقارن یکی از موضوعات پرکاربرد در ریاضی است و تقریبا در تمام آموزش عملیات تقارن نیز مورد نیاز است.آموزش مفهوم تقارن برای کودکان پیش آموزش عملیات تقارن جنبه آموزشی و سرگرمی دارد.

در زبان روزمره تقارن را چنین می دانیم که وقتی چیزی را به دو قسمت کردیم ، یک نیمه انعکاس نیمه ی دیگر باشد.وقتی با کمی دقت به اطراف خود، به گیاهان، آموزش عملیات تقارن و موجودات نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شکل بیشتر آن ها متقارن است و همین متقارن بودن زیبایی خاصی به آن ها بخشیده است.

وجود تقارن در آموزش عملیات تقارن بدن انسان نیز یکی ازعامل های آموزش عملیات تقارن زیبایی است. بهترین روشِ آموزش آموزش عملیات تقارن درتقارن ساخت سازه هایی در دو طرف خط تقارن است. نکته بعدی در مورد تقارن کاملا مثل هم بودن دو طرف از آموزش عملیات تقارن تعداد و رنگ است.و نوآموزان پیش دبستانی ما در مدرسه با استفاده از فعالیت های عملی جذاب با مفهوم تقارن آشنا می شوند.

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
مدت دوره: 00:46ساعتتعداد بازدید: 377
نوع فایل

ویدئو

قوانین و مزایای استفاده

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

دکتر آرمین الله وردی

دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی پزشکی
استادیار مهندسی پزشکی
قیمت دوره

23,000 تومان

تعداد