عضویت

فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید فیلم های مهارتی رشته های پرستاری ، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و مامایی از سایت آموزشی پزشک آموز اولین رسانه دیجیتال آموزشی در حوزه علوم پزشکی ...

فیلم های مهارتی پزشک آموز، پزشکی، پرستاری مامایی، داوسازی،دندانپزشکی،پیراپزشکی،بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های مهارتی، پکیج های طلایی فیلم های مهارتی موسسه پزشک آموز بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا تهیه شده و با استفاده از این پکیج ها تمامی مطالب را به خوبی آموزش می بینید

فیلم های مهارتی، پزشکی، پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی | بیش از 200 ویدیو آموزشی مهارتی

فیلم های مهارتی حوزه علوم پزشکی

0 +
دقیقه آموزش علوم پزشکی
0 +
عنوان آموزشی
0 +
تعداد فراگیر

ایمنی و حفاظت فردی

23,000 تومان
00:23ساعت
81

تهویه صنعتی

19,000 تومان 15,000 تومان
00:12ساعت
36

ارگونومی

19,000 تومان 14,000 تومان
5
00:12ساعت
57

عوامل شیمیایی

37,000 تومان
00:35ساعت
14

پرتو

11,000 تومان
00:22ساعت
25

تنش های حرارتی

23,000 تومان 18,000 تومان
00:19ساعت
45

عوامل فیزیکی (صدا و ارتعاش)

22,000 تومان
00:22ساعت
31

روشنایی

15,000 تومان
00:13ساعت
44

علل سونداژ

13,000 تومان
00:10ساعت
1

معاینه پروستات

10,000 تومان
00:08ساعت
2

روش سوندگذاری

11,000 تومان
00:07ساعت
4

آموزش سوند گذاری ( ویژه آقایان )

25,000 تومان 19,000 تومان
00:16ساعت
21

معاینه سر و گردن

10,000 تومان
00:05ساعت
5

معاینات فیزیکی داخلی

16,000 تومان
00:14ساعت
2

صداهای ریوی

10,000 تومان
00:05ساعت
1

معاینه فشار ورید ژوگولار

12,000 تومان
00:09ساعت
3

معاینه شکم

12,000 تومان
00:09ساعت
2

معاینه ریه

12,000 تومان
00:09ساعت
1

لمس ریه

10,000 تومان
00:05ساعت

استخوان تمپورال

رایگان
00:02ساعت

آناتومی مهره های ستون فقرات

29,000 تومان
00:25ساعت
1

آناتومی سیستم بینایی

26,000 تومان
00:24ساعت

استخوان های سر و گردن

28,000 تومان
00:25ساعت

آناتومی عضلات صورت

11,000 تومان
00:06ساعت
4

آناتومی عملی سر و گردن

10,000 تومان
00:05ساعت

آناتومی قلب

47,000 تومان
00:44ساعت
2

آناتومی عضلات سر و گردن

12,000 تومان
00:06ساعت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com