آزمون دستیاری پزشکی

آزمون دستیاری پزشکی چیست؟

دوره دستیاری رشته های تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی است که دارندگان مدرک دکتری ( پزشک , دامپزشک , دندانپزشک و داروساز) می توانند پس از اتمام آن موفق به اخذ دانشنامه تخصصی در رشته مربوطه گردند.

 

مراحل دوره :

دوره دستیاری به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود :

مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز می شود و پس از طی دوره آموزشی و گذراندن امتحان جامع طبق مواد این آئین نامه دانشجو وارد مرحله پژوهشی می شود.
مرحله پژوهشی پس از قبولی داوطلب درامتحان جامع آغاز می شود و با تدوین رساله ودفاع از پایان نامه می پذیرد.

تبصره ۱ :  دستیار می تواند تحقیقات اولیه مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نماید ولی ثبت نام رسمی برای مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط به موفقیت در امتحان جامع خواهد بود.

تبصره ۲ : در مرحله پژوهشی دستیار موظف است نسبت به تدریس حداقل معادل شش واحد درسی نظری و عملی جهت دانشجویان مقاطع پائین تر بانظر گروه آموزشی اقدام نماید.

 

طول دوره آزمون دستیاری

حداقل مدت دوره دستیاری علوم پایه پزشکی و بهداشت ۳ و حد اکثر ۴ سال بوده و سقف واحدهای آموزشی و پژوهشی دوره های دستیاری بین ۴۲ تا ۵۰ واحد می باشد. علاوه بر آن دستیار موظف به ارائه خدمات تمام وقت آموزشی, پژوهشی و بالینی مورد نیاز بخش ها می باشد.

 

 شرایط ورود به دوره دستیاری

شرایط پذیرش داوطلبان ورود به دوره های دستیاری در رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت به شرح زیر است :

۱- داشتن شرایط عمومی ورود به دوره برابر ضوابط مربوطه

۲- داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته های پزشکی, دندانپزشکی , داروسازی و دامپزشکی از یکی از دانشگاههای داخل و یا خارج از کشور که به تائید یکی از وزارتین بهداشت یا علوم  رسیده باشد.

۳- نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه

۴- پذیرفته شدن در آزمون ورودی دوره

 

 

پزشک آموز تنها موسسه میباشد که آزمون های شبیه سازی شده با نرم افزار وزارت بهداشت طراحی کرده است.برای شرکت در آزمون های شبیه سازی شده پزشک آموز و تجربه آزمون روی متن زیر کلیک کنید.

 

آمادگی آزمون های علوم پزشکی با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت

 

 

مرحله آموزشی دستیار پزشکی:

۱- دانشجویی که برای دوره دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت ثبت نام  می کند, در مرحله آموزشی موظف است حداکثر تا ۱۰ واحد پیشنیاز و ۳۶ – ۳۲ واحد تخصصی الزامی را مطابق برنامه مصوب در مدت مجاز دوره با موفقیت بگذراند.

تبصره ۱ : در این مرحله دانشجو مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین ۶ تا ۱۰ واحد ثبت نام نماید, مگر آنکه واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از ۶ واحد باشد.

تبصره ۲ : واحدهای پیشنیاز جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود.

۲- حداکثر طول مدت مجاز مرحله آموزشی پنج نیمسال است و چنانچه دانشجو نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

تبصره : دانشجو موظف است در طول دوره دستیاری مجموع دوره های آموزشی مصوب و فعالیتهای آموزشی – پژوهشی وخدماتی برنامه ریزی شده از سوی شورای گروه آموزشی را به انجام رسانده و در هر مورد گواهی انجام موفقیت آمیز دوره را دریافت نماید.

۳- برنامه درسی هر رشته پس از تصویب در شورای آموزش علوم پایه پزشکی, بهداشت و تخصصی قابل اجرا خواهد بود.

۴- حداقل نمره در هر سال ۱۴ از ۲۰ و حداقل میانگین کل دروس دوره دستیاری برای قبولی نباید از ۱۵ کمتر باشد.

تبصره ۱ : درصورتی که دستیار در هر درس نمره کمتر از ۱۴ داشته باشد ملزم به تکرار آن درس     می باشد. اگر دستیار نتواند برای سومین بار حداقل نمره قبولی راکسب کند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

تبصره ۲ : چنانچه دستیاری در یک نیمسال معدل کمتر از ۱۵ کسب کند در نیمسال بعد بصورت مشروط ثبت نامه می کند و در صورت تکرار از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

تبصره ۳ : چنانچه میانگین کل نمره های دستیار در مرحله آموزشی به ۱۵ نرسد به دستیار یک نیمسال فرصت داده می شود تا نسبت به تکرار برخی از دروسی که نمره کمتر از ۱۵ گرفته اقدام نماید و در صورت عدم موفقیت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 

منابع آزمون دستیاری پزشکی

آزمون دستیاری پزشکی تمام تخصص ها شامل ۲۰۰ سوال چهار گزینه ای است و داوطلبانی مجاز به انتخاب رشته خواهند شد که در آزمون کتبی ، حداقل نمره ۱۵۰ از ۶۰۰ را به دست آورند. سوالات امتحانی و مواد آزمونی دستیاری پزشکی ، در ۵ دسته طبقه بندی می شوند :

۱- گروه درسی یک : زنان ، جراحی عمومی

۲- گروه درسی دو : داخلی و قلب

۳- گروه درسی سه : کودکان و عفونی

۴- گروه درسی چهار : چشم ، رادیولوژی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، اورولوژی ، آمار و اپیدمیولوژی

۵- گروه درسی پنج : نورولوژی ، پوست ، فارماکولوژی ، آسیب شناسی ، اخلاق پزشکی و روانشناسی

 

شرایط شرکت در آزمون فوق تخصصی چیست؟

شرایط پذیرش دستیار که در بخش دوم آئین نامه دوره های آموزش تکمیلی فوق تخصصی آمده،به شرح زیر می باشد :

الف‌) شرایط‌ عمومی‌

۱- شرکت‌ و قبولی‌ در آزمون‌ پذیرش‌ دستیار فوق‌تخصصی
شروع به طرح و یا انجام خدمات قانونی شرط شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره های فوق تخصصی می باشد.
۲- تایید صلاحیت‌ عمومی‌ طبق‌ ضوابط‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌
۳- داشتن‌ مدرک‌ دانشنامه‌ تخصصی‌ رشته‌ پیش‌نیاز و یا گواهی‌ قبولی‌ آن‌ از دانشگاه‌ها یا مراکز مورد تأیید وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌
۴- داشتن‌ برگ‌ پایان‌ خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ یا معافی‌ برای‌ آقایان‌
۵- داشتن‌ شرط‌ سنی‌: هر داوطلب‌ می‌تواند حداکثر تا سن‌ مجاز ورود به‌ دوره‌ دستیاری‌ برای‌ اعضاء هیأت‌ علمی‌ رسمی‌ (قطعی‌ یا آزمایشی‌) ۴۵ سال‌ تمام‌ و سایر داوطلبان‌ ۴۲ سال‌ تمام‌ تا پایان‌ شهریور ماه‌ سال‌ بعد بدون‌ محدودیت‌ دفعات‌ در آزمون‌ پذیرش‌ دستیار شرکت‌ نماید.
۶- نداشتن‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ بر حسب‌ رشته‌
دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ موظف‌ است‌ با همکاری‌ هیأت‌های‌ ممتحنه‌، نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ را بر حسب‌ رشته‌ تنظیم‌ و اعلام‌ نماید.
۷- عدم‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در یکی‌ از رشته‌های‌ فوق‌تخصصی‌ پزشکی‌ و دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ (فلوشیپ‌) و Ph.D.

ب‌) شرایط‌ اختصاصی‌

ماده‌ ۵: معادل‌ ۲۰% از کل‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ هر رشته‌ در آزمون‌ پذیرش‌ دستیار به‌ مشمولین‌ قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ برای‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسیجی‌ به‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ که‌ حداقل‌ ۸۰% نمره‌ آخرین‌ نفر اعلام‌ شده‌ به‌ آزمون‌ شفاهی‌ برابر ظرفیت‌ را کسب‌ نمایند، اختصاص‌ می‌یابد.
ماده‌ ۷: داوطلبان‌ مشغول‌ خدمت‌ در یکی‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها در هنگام‌ ثبت‌نام‌ موظف‌ به‌ ارائه‌ معرفی‌نامه‌ از سازمان‌ ذیربط‌ مبنی‌ بر موافقت‌ با ماموریت‌ آموزشی‌ خود می‌باشند.

ج‌) آزمون‌ پذیرش‌ دستیار

ماده‌ ۸: آزمون‌ پذیرش‌ دستیار به‌ صورت‌ متمرکز در همه‌ رشته‌ها و در اسفند ماه‌ هر سال‌ توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ برگزار می‌شود.
ماده‌ ۹: هر داوطلب‌ می‌تواند با توجه‌ به‌ رشته‌ تخصصی‌ پیش‌نیاز و ظرفیت‌های‌ تعیین‌ شده‌، یکی‌از رشته‌های‌ فوق‌تخصصی‌ را انتخاب‌ و در آزمون‌ پذیرش‌ دستیار شرکت‌ نماید.

 

ضریب پاسخ دهی:

به هر سوال با پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر سوال با پاسخ اشتباه یک نمره منفی تعلق می گیرد. به سوالات بدون پاسخ نمره ای تعلق نمی گیرد. به هر پرسش که بیش از یک گزینه پاسخ داده شده باشد یک نمره منفی تعلق می گیرد.

 

سایت پزشک آموز در زمینه آزمون دستیاری پزشکی چه کمکی به کاربران گرامی انجام می دهد؟

تیم تشکیل دهنده پزشک آموز، متشکل از اساتید و کادر کاملاً مجرب و متخصص در این حوزه، همواره آمادگی ارائه خدمات و مشاوره در این مورد را دارد. شما کاربر گرامی می توانید برای موفقیت در آزمون مذکور، از بهترین منابع، فیلم های آموزشی، کتاب ها، جزوات و آزمون های آزمایشی به همراه نمونه سوالات موجود در سایت پزشک آموز بهره ببرید و موفقیت خود را در این آزمون تضمین نمایید.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
ورود به سایت
نام کاربری / ایمیل / شماره موبایل خود را وارد کنید
بازیابی کلمه عبور
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
ورود به سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ثبت نام در سایت
شماره موبایل / ایمیل را تایید و اطلاعات را تکمیل کنید
ثبت نام در سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر