تفاوت بین علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

اولین تفاوت بین علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی:

 

پزشکی
دندانپزشکی
علوم تشریح (آناتومی+جنین شناسی + بافت شناسی)علوم تشریح (آناتومی+جنین شناسی + بافت شناسی)
فیزیولوژیفیزیولوژی
بیوشیمیبیوشیمی
آسیب شناسی
باکتری شناسیباکتری شناسی
ایمونولوژی
انگل شناسیانگل شناسی
روان شناسی
ژنتیک
فیزیک پزشکی
ویروس شناسیویروس شناسی
قارچ شناسیقارچ شناسی
معارف اسلامیمعارف اسلامی
بهداشت و اپیدمیولوژیسلامت دهان و دندان
زبان تخصصی 
حشره شناسی 

تا آزمون  اسفند۹۷، آزمون علوم پایه برای بچه های پزشکی به صورت “کلاسیک” بود. اما از آزمون شهریور ۹۸ دو سبک آزمون برای بچه های پزشکی وجود داره یکی “نوین” یکی کلاسیک ”

حالا چه فرقی دارن؟؟؟ آزمون علوم پایه نوین به خاطر سبک جدید آموزشی به وجود آمده است. درواقع اکثر دانشگاه ها سبک آموزشی خود را از سال ۹۶ طبق برنامه وزارت خانه تغییر دادند. تو این تغییر دوره علوم پایه بچه های پرشکی از ۵ترم به ۴ ترم تغییر پیدا کرد. به همین علت بعضی از درس ها را از آزمون علوم پایه حذف کردند. چرا؟ چون طبیعتا دروسی که قبلا تو ۵ ترم ارائه میشدند را دانشجو ها نمیتوانستند در ۴ ترم بگذراند. این دروسی که حذف شدند را ما درجدول ذکرکردیم.

 

 

تفاوت تعداد سوال پزشکی و دندانپزشکی:

پزشکی
 دندانپزشکی
 
نام درس تعداد سوالاتنام درستعداد سوالات
علوم تشریح۵۴علوم تشریح۴۲
فیزیولوژی۳۶فیزیولوژی۲۸
زبان تخصصی۲۰بیوشیمی۲۵
بیوشیمی۲۰باکتری شناسی۱۹
باکتری شناسی۱۶آسیب شناسی۱۵
انگل و حشره۱۲ایمونولوژی۱۵
معارف اسلامی۱۲ژنتیک۱۰
اصول خدمات سلامت۱۱روانشناسی۱۰
اصول اپیدمیولوژی۹سلامت دهان و دندان۱۰
قارچ۵فیزیک پزشکی۵
ویروس شناسی۵ویروس شناسی۵
ایمونولوژیحذفانگل شناسی۳
آسیب شناسیحذفقارچ شناسی۳
ژنتیکحذفمعارف اسلامی۱۰
روانشناسیحذف 
تغذیهحذف 
فیزیک پزشکیحذف 

 

  پزشک آموز تنها موسسه میباشد که آزمون های شبیه سازی شده با نرم افزار وزارت بهداشت طراحی کرده است.برای شرکت در آزمون های شبیه سازی شده پزشک آموز و تجربه آزمون روی متن زیر کلیک کنید.   آمادگی آزمون های علوم پزشکی با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت  
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com